Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 376
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  budowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Drogownictwo
2003 nr 8 251-252
PL Przepisy regulujące bezpieczeństwo i ochronę zdrowia w wykonawstwie budowlanym zostały wydane przez Ministra Infrastruktury 27 sierpnia 2002 roku (Dz U nr 151, poz. 1256).
2
100%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2000 nr 1 6-12
PL Koncepcja rozwoju szybkiego transportu kolejowego w Europie przewiduje budowę trasy kolejowej wokół Morza Bałtyckiego. W opracowywanych dokumentach zakłada się, że połączenie kolejowe pomiędzy Estonią a Finlandią na odcinku Zatoki Fińskiej oraz pomiędzy Finlandią a Szwecją na odcinku Zatoki Botnicki[...]
EN A concept of development of a fast rail transport connection in Europe envisages construction of a railway route round the Baltic Sea. A rail connection between Estonia and Finland is assumed in the documents that arc being prepared along the section of the Finnish Bay and between Finland and Sweden[...]
3
100%
Logistyka
2006 nr 6 67-69
4
80%
Elektro Info
2002 nr 5 18--22
PL Komunikacja optyczna za pomocą niespójnego światła widzialnego o długości falowej od 380 nm do 780 nm znana była od bardzo dawna, jednak dopiero badania nad korpuskularno-falową naturą światła, które prowadzono w latach 60. XX wieku umożliwiły modulację światła laserowego sygnałem cyfrowym, co pozwo[...]
5
80%
Studia Geotechnica et Mechanica
6
80%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2007 nr 4 26-30
PL Projektowanie inwestycji - także budowy garaży podziemnych - powinno spełniać wymagania wynikające z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obowiązujących aktów prawnych i norm, w tym również rozporządzenia ministra ds. infrastruktury. W artykule, rozwijając temat, opisano: zasię[...]
EN Designing of investments - including underground garages - should meet the requirements resulting from determinations of the local spatial management plan, legal acts in force and standards, including the dispositions of the minister for infrastructure. The article, while developing the subject, des[...]
7
80%
Drogownictwo
2007 nr 3 103-106
PL Japończycy podczas II wojny światowej wybudowali linię kolejową w górzystym terenie Birmy i Tajlandii o długości 415 km przez jeńców wojennych w ciągu 17 miesięcy. Przy pomocy prymitywnych narzędzi przemieszczono 3 mln m3 skał i wybudowano prawie 15 km mostów. Najsłynniejszym był most na rzece Kwai,[...]
EN Japanese during 2nd World War constructed railway line in mountainous terrain of Birma and Thailand 415 km long by prisoners of war during 17 months. Nearly 15 million square meters of rocks have been removed and 15 km of bridges have been constructed with simply tools. Most famous bridge was bridge[...]
8
80%
Inżynieria i Budownictwo
PL Budynek ma 34 kondygancje nadziemne i 2 podziemne, wysokość 144 m i kubaturę 30 400 m sześciennych. Jego ustrój nośny stanowi konstrukcja żelbetowa w postaci szkieletu współpracującego z trzonem. Jest to obecnie najwyższy budynek o konstrukcji żelbetowej w Polsce. Opisano rozwiązanie konstrukcyjne i[...]
EN The 144 meter high-rise building has 34 stories two underground floors and capacity of 30 400 cubic meters. The building was built as reinforced concrete skeleton structure united with concrete rigid core. It is the tollest concrete building in Poland at present. Structural solution and realization [...]
9
80%
Inżynieria i Budownictwo
PL Opisano realizację silosu o średnicy 57 m na klinkier w cementowni oraz stropów w budynku handlowym.
EN Realizations of concrete post-tensioned clinker silo dia. 57,0 m in a cement plant and concrete post-tensioned floors in a commercial building are described.
10
80%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Omówiono budowę "kombajnów górskich" oraz systemy poziomowania poszczególnych zespołów roboczych tych maszyn. Ponadto przedstawiono wyniki badań kombajnów oraz próbę oceny celowości produkcji tego typu maszyn dla polskiego rolnictwa.
EN A number of manufactures of long tradition in combine harvester production (such as Class, John Deere, Laverda, New Holland), along with developing construction and introducing progressive technique and technology, undertook the desi
11
80%
Drogownictwo
2006 nr 2 50-61
PL W ostatnim dziesięcioleciu wybudowano w Polsce wiele ciekawych mostów przez duże i mniejsze rzeki. Dominowały mosty betonowe mosty o konstrukcji skrzynkowej podłużnie nasuwane lub montowane metodą wspornikową, mosty podwieszone na dwóch lub jednym pylonie oraz mosty łukowe o konstrukcji stalowej. Ci[...]
EN During last ten years in Poland many interesting bridges over big and smaller rivers were constructed. Concrete box bridges longitudinally lunched or erected by cantilever method, bridges suspended on one or two pylons and steel arch bridges dominated. Some viaducts and footbridges were also interes[...]
12
80%
Inżynieria i Budownictwo
2006 R. 62, nr 11 636-638
PL Opisano rozwiązania konstrukcyjne i realizację obiektów inżynierskich w ciągu obwodnicy i nad obwodnicą.
EN Structural solution and realization of engineering objects built into above ringroad have been described.
13
80%
Pneumatyka
2004 nr 2 12-12
PL Sprężarka łopatkowa jest sprężarką wyporową, w której komora sprężania jest przestrzenią utworzoną pomiędzy wewnętrznymi ściankami cylindrycznego korpusu, walcowym wirnikiem umieszczonym mimośrodowo w korpusie oraz łopatkami wysuwającymi się promieniowo ze szczelin w wirniku i szczelnie przylegający[...]
14
80%
Inżynieria i Budownictwo
2002 R. 58, nr 6 304-305
PL Most jest ciągłą trójprzęsłową konstrukcją stalowo-betonową o przęsłach rozpiętości 62 + 63 + 62 m. Podano podstawowe informacje dotyczące budowy podpór i ustroju nośnego.
EN Three span (62 +63+62 m) continuous steel girder bridge composed with reinforced concrete deck is described. Basic information concerning bearing structure, piers and abutements is produced.
15
80%
Inżynieria i Budownictwo
16
80%
Przegląd Budowlany
EN Realization of crossing from Sweden (Malmö) to Danmark (Kopenhaga Kastrup). Execution of Sund Strait crossing by means of highway and railroad bridge - artifical island and the under-see tunnel. Rebuilding od junctions and highway-railroad routes.
17
80%
Przegląd Budowlany
EN On the background the whole investment to connect Sweden with Denmark through the sea, has been represented its bridge part.
18
80%
Przegląd Budowlany
EN Consecutive stages of modern building site management, from new cost appraisal method, through preparations and contract conclusion to work start planning. Building processed steering methods.
19
80%
Przegląd Budowlany
EN Superhighway building advantages. Workers employment estimation and infrastructure on the grounds lying close by freeway. Speedway building and exploitation danger. Buying out private land conflicts, the environment damage.
20
80%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 4 200-202
PL Opisano rozwiązanie projektowe i metodę realizacji kolektora średnicy 2,40 m i całkowitej długości 1822 m. Zastosowano rury z żywicy poliestrowej. Kolektor wykonano za pomocą tarczy mechanicznej.
EN Design solution the realization method of combined trunk sewer dia 2,40 m and length 1822 m is described. For cuting a drift mechanical shield has been used.
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last