Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  budowa tuneli
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2013 nr 2 49--52
PL Rozwój regionów Słowacji rodzi potrzebę rozbudowy infrastruktury, w tym przede wszystkim budowę autostrad i dróg szybkiego ruchu. Geograficzne położenie Słowacji w środkowej Europie powoduje, że jest ona postrzegana jako kraj tranzytowy. Geomorfologiczne warunki na Słowacji przy budowie sieci drogow[...]
EN Developing of regions of Slovakia raises the need for infrastructure development, including in particular the construction of motorways and express roads. Geographical location of Slovakia in Central Europe means that it is perceived as a transit country. Geomorphological conditions in Slovakia duri[...]
2
100%
Przegląd Górniczy
PL Metro warszawskie jest dotychczas jedynym obiektem z zakresu budownictwa podziemnego, realizowanym w Polsce od 1983 r., na tak szeroką skalę. Autorzy artykułu od początku budowy metra, opisują w materiałach tradycyjnie organizowanych konferencji naukowo-technicznych, w Akademii Górniczo-Hutniczej w [...]
EN The Warsaw underground railway is so far the only underground building engineering object realised on so large scale in Poland since 1983. Since the beginning of the underground construction the Authors used to describe particular stages of construction in materials for the traditionally organised s[...]
3
100%
Przegląd Górniczy
PL Metro warszawskie jest dotychczas jedynym obiektem z zakresu budownictwa podziemnego, realizowanym w Polsce od 1983 r., na tak szeroką skalę. Autorzy artykułu od początku budowy metra, opisują w materiałach tradycyjnie organizowanych konferencji naukowo-technicznych, w Akademii Górniczo-Hutniczej w [...]
EN The Warsaw underground railway is so far the only underground building engineering object realised on so large scale in Poland since 1983. Since the beginning of the underground construction the Authors used to describe particular stages of construction in materials for the traditionally organised s[...]
4
75%
Mosty
2018 nr 5 74
PL Konsorcjum spółek grupy PORR zrealizuje spektakularny projekt tunelowy – tunel główny pod przełęczą Brenner: odcinek H51 Pfons-Brenner w Austrii. Przełęcz Brenner to leżąca na wysokości 1370 m n.p.m. najważniejsza z alpejskich przełęczy na granicy Włoch i Austrii. Co roku przejeżdża nią ponad 2 mln [...]
5
63%
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
2015 nr 3 3--9
PL W artykule przedstawiono aktualne problemy budownictwa tunelowego, szczególnie dotyczące drążenia tuneli w trudnych warunkach geologiczno-górniczych i technicznych (w obszarach zurbanizowanych, pod rzekami, w niespoistych, zawodnionych gruntach, fliszu karpackim itp.). Wiele z tych problemów napotyk[...]
EN Article presents the current tunneling problems, especially in hard geological, mining and technical conditions (among the others: in the urban area, under rivers, in soft, moist-soils, Carpathian Flysch Belt etc.). Many of this problem are run up during mining excavations of shafts, galleries, gate[...]
6
63%
Transport Miejski i Regionalny
2015 nr 7 17--24
PL W artykule omówiono metody budowy tuneli metra – szlakowych i stacyjnych w gruntach. Wobec istniejących planów rozbudowy II linii metra w Warszawie, a także perspektywy podjęcia prac nad budową metra w innych miastach Polski, takich jak Wrocław czy Kraków, przedstawiono zalety rozwiązania podziemneg[...]
EN In the article the methods of construction of metro tunnels (running tunnels and stations) in soils are described. Regarding the development of the 2nd metro line in Warsaw and the plans of construction of metro networks in other Polish cities, f.i. Wrocław and Cracow, the advantages of underground [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last