Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 519
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bridge
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wiadomości Konserwatorskie
2007 Nr 22 106--108
PL 180 lat temu, 12 września 1827 roku, w Ozimku nieopodal Opola na Śląsku miała miejsce doniosła uroczystość. Oddano do użytku wspaniałe dzieło kunsztu inżynierskiego i hutniczego, jakim jest wiszący most o konstrukcji łańcuchowej na rzece Mała Panew. Rozwiązanie techniczne zastosowane przy budowie te[...]
EN 180 years ago, September 12, 1827 in Ozimek near Opole in Silesia was a momentous occasion. Put into operation a wonderful work of craftsmanship engineering and metallurgy, which is a suspension bridge construction chain in the river Small Panew. The technical solution used in the construction of th[...]
2
100%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2010 Nr 8 259-270
EN The paper presents problems related to reconstruction of non-standard bridge over the hydraulic plant and the dam in the area of Zegrzyński Reservoir. First part shows bridge technical condition noted before reconstructive works with taking into special consideration non-typical solutions related to[...]
3
100%
Drogownictwo
2008 nr 6-7 233-237
PL Kładki dla pieszych zawieszone wysoko nad rzeką Trisulą są ciekawe konstrukcyjnie. Ażurowe pomosty podwieszone są do głównych lin nośnych wieszakami z prętów stalowych. Ponieważ liny nośne są jednocześnie poręczami, pomosty mają taką samą zaklęsłą niweletę jak liny.
EN Pedestrian bridges suspended high over Trisula River are interesting from structural point of view. Open-work platforms are suspended on main cables by steel wire suspenders. Since main cables serve as pedestrian railing, the platforms have the same concave alignment as main cables.
4
100%
Drogownictwo
2007 nr 10 344-355
PL Zdarza się, że mosty mają ukryte konstrukcje lub elementy, które wywierają na obserwatorze szczególne wrażenie. Most na Canale Grande w Wenecji ma niewiarygodnie długie przęsło drewniane, bo pod drewnem ukryta jest konstrukcja stalowa. Most Mendoga w Wilnie ma dodane dwa boczne łuki, które nie mają [...]
EN It happens that bridge has hidden structure or elements which make special impression on observer. Bridge over Canale Grande in Venice has incredible long timber span, because steal structure is hidden under the timber. Mendog Bridge in Vilnius has two added side arches which have no structural just[...]
5
100%
Drogownictwo
2007 nr 11 380-381
PL Most przez rzekę Rodan w Awinionie o 22 przęsłach i długości 900 m wybudowano w XII wieku. Niezwykłe jest to, że łuki mostu nie mają ani kształtu półkolistego stosowanego w Imperium Rzymskim, ani załamanego stosowanego w późnym Średniowieczu, ale o zmiennej krzywiźnie intuicyjnie dostosowane do rozk[...]
EN Bridge over Rhone River in Avignon having 22 spans and 900 m long were constructed in 12th centaury. It is unusual that bridge arches have neither circular shape used in Roman Empire nor bended shape used in late Middle Ages but they are shaped with curves of various curvature adjusted to force dist[...]
6
100%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę układaczy w kontekście tworzenia ich struktury konstrukcyjnej. Opracowano stanowisko laboratoryjne, które umożliwia doświadczalny dobór wybranych parametrów układacza mostowego.
EN In the paper authors presented general profile of bridge-layer manipulators in context of its design structures formation. Designed and developed laboratory device enables experimental selecting of needed parameters of bridge-layer manipulator.
7
100%
Materiały Budowlane
2004 nr 4 123-123
PL W artykule przeprowadzono analizę pożarów obiektów mostowych. Stwierdzono, że konstrukcja obiektu mostowego powinna być zaprojektowana i wykonana z materiałów niepalnych, zapewniających odporność ogniową .
8
100%
Materiały Budowlane
2004 nr 12 63-67
9
100%
Materiały Budowlane
2004 nr 9 101-103
PL W artykule opisano modernizację mostu na rzece Rega w Gryficach.
10
100%
Materiały Budowlane
2004 nr 10 78-82
PL W artykule przedstawiono charakterystyczne cechy mostów PCS i mostów extradosed oraz przykłady wybudowanych takich mostów na świecie.
11
100%
Materiały Budowlane
2004 nr 3 87-88
PL Artykuł dotyczy budowy nawiększego w Polsce mostu podwieszonego, którego budowę rozpoczęto w Płocku w 2002 r. Ma on długość 1200 m i składa się z dwóch części: dojazdowej i głównej. Obiekt wyróżnia rozpiętość przęsła nurtowego - 375 m. Jako podwieszenie w obiekcie tym zostanie zastosowany najnowocz[...]
12
100%
Engineering Transactions
EN The paper concerns modelling of bridge truss girders with regard to joint (gusset plates) dimensions. Modification of the classical beam-element numerical model is presented. It is based on introduction of additional near-node beam elements of lengths corresponding to joint dimensions. Their stiffne[...]
13
100%
Advances in Science and Technology Research Journal
2016 Vol. 10, nr 32 254--262
EN The paper describes a mathematical model of concrete curing taking into account kinetics of setting reactions. The numerical model is implemented in the author’s program that was used to monitor thermal effects recorded in the concrete bottom plate of the extradosed bridge. Numerical approach was ve[...]
14
100%
Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics
EN The objective of this paper is to compare the risk of flooding areas upstream from a bridge without piers and a deck supported only on abutments, with a bridge of the same width with a deck supported on abutments and piers. The additional goal of this paper is to analyze the influence of the width a[...]
15
100%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2017 Nr 23 163--174
EN The paper describes the analysis of a three-span soil-steel bridge along the road section crossing a dry anti-flood reservoir. The structure can be occasionally filled with water. The authors investigate internal forces and stresses in the shells due to live loads at different water conditions. Fini[...]
16
100%
Mosty
2011 nr 3 86--88
PL Przez pojęcie "zielonych mostów" rozumie się rozwiązania architektoniczne stwarzające możliwość migracji dzikich zwierząt, mimo istnienia autostrad. Jednak budowa takich mostów musi być poprzedzona wnikliwą analizą życia dzikich zwierząt w bardzo szerokim zakresie po to, aby owe mosty były przez nie[...]
17
100%
Mosty
2019 nr 2 59--60
PL Na listopad planowany jest koniec budowy nowego mostu w miejscowości Rudy. Jest to istotny element drogi 919 między Gliwicami a Raciborzem.
18
100%
Image Processing & Communications
EN The paper describes the process of actual experiment for practical confirmation of the effectiveness of new technologies. New software is proposed for investigating a real stochastic process. Technology and software are designed for fast calculation, analysis of adequate estimates of statistical cha[...]
19
88%
Journal of KONES
EN According to the Polish bridge design code road bridges with spans over 20 m and all railway bridges, before they are given to public usage, all require the conduction of studies during a test loading. This paper is an illustration to the experience in arch bridge test loadings of the research team [...]
20
88%
Izolacje
PL Obowiązek zabezpieczania/izolowania elementów konstrukcji obiektów mostowych przed działaniem czynników niszczących wynika z przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierski[...]
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last