Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biological system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Fundamenta Informaticae
EN For decades, scientists have sought to elucidate self-organized patterning during development of higher organisms. It has been shown that cell interaction plays a key role in this process. One example is the community effect, an interaction among undifferentiated cells. The community effect allows c[...]
2
100%
Bio-Algorithms and Med-Systems
EN Human life is not just a matter of biology, it is also the structure of bioelectronics, which has an impact on health, illness and human behavior. In this new paradigm of bioelectronics a man in the field of Quantum Processes begins to appear and is understood as a device processing bioelectronics[...]
3
75%
Fundamenta Informaticae
EN The context of this work is the reconstruction of Petri net models for biological systems from experimental data. Such methods aim at generating all network alternatives fitting the given data. To keep the solution set small while guaranteeing its completeness, the idea is to generate only Petri net[...]
4
75%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN Models of complex biological systems can be built using different types of Petri nets. Qualitative nets, for example, can be successfully used to obtain a model of such a system and on its basis a structure-based analysis can be performed. Time is an important factor influencing a whole biological s[...]
5
75%
Oceanologia
2012 No. 54 (4) 687-700
EN The present study is the first investigation of the phytoplankton community in one of Egypt's saltworks. The phytoplankton composition and distribution in five ponds of increasing salinity were investigated in the solar saltern of Port Fouad. The phytoplankton community consisted of 42 species belon[...]
6
63%
Prace Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej
PL W niniejszej pracy zbadano zjawisko chaosu i oscylacji okresowych w wybranych układach biologicznych. Przeanalizowano dwa modele matematyczne uwzględniające interakcje drapieżnik-ofiara : model oddziaływania między populacjami drapieżników ogólnego i specyficznego a dwiema populacjami ofiar oraz mod[...]
EN In this paper of the phenomenon of the chaos and periodical oscillations in chosen biological arrangements was investigated. Two mathematic models describing predator-prey interaction was studied : model of interaction between the specialist and generalist predators and its prey and model of interac[...]
7
63%
Analityka : nauka i praktyka
2018 nr 2 16--21
PL Masa jest jedną z podstawowych i jednocześnie stosunkowo prostych do opisania i zmierzenia wielkości charakteryzujących indywidua chemiczne, pozwala na uzyskanie bardzo specyficznych informacji. Z tego właśnie powodu w nowoczesnej analizie chemicznej szeroko wykorzystuje się pomiar masy cząsteczek i[...]
8
51%
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski
2018 nr 3 46--57
PL Opracowanie prezentuje wybrane metody spektroskopowe i ich zastosowanie do badań obiektów biologicznych, takich jak: białka, kwasy tłuszczowe i komórki. Wśród omówionych metod znajdują się: spektroskopia w podczerwieni, spektroskopia Ramana, spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego, spektrome[...]
EN The paper presents selected spectroscopic methods and their application for the study of biological objects, such as proteins, fatty acids and cells. The discussed methods include: infrared spectroscopy, Raman spectroscopy, nuclear magnetic resonance spectroscopy, mass spectrometry and atomic force [...]
9
51%
Analityka : nauka i praktyka
2018 nr 3 4--13
PL Rozwój nowoczesnych wysokorozdzielczych tandemowych spektrometrów mas, charakteryzujących się bardzo wysoką dokładnością pomiaru masy, umożliwia identyfikację i analizę ilościową tysięcy związków chemicznych zarówno nisko-, jak i wysokocząsteczkowych w próbkach pochodzenia naturalnego.
10
51%
Analityka : nauka i praktyka
2018 nr 4 22--29
PL We współpracy z biologami próbujemy odpowiedzieć na pytania dotyczące mechanizmów procesów fizjologicznych i patologicznych leżących u podstaw funkcjonowania wielu organizmów.
11
51%
Analityka : nauka i praktyka
2019 nr 2 18--25
PL Techniki spektrometrii mas pozwalają identyfikować strukturę i skład pierwiastkowy związków chemicznych w badanej próbce. Zastosowana procedura analityczna umożliwiła identyfikację i oznaczenie niskocząsteczkowych związków zawierających selen w próbkach tkanek pobranych od zwierząt po suplementacji [...]
12
51%
Analityka : nauka i praktyka
2019 nr 1 10--17
PL Skuteczne wykorzystanie metod proteomiki i metabolomiki do badania molekularnych mechanizmów procesów zachodzących w układach biologicznych w znacznej mierze zależy od tego, jak duży procent składników badanych układów uda się objąć skuteczną analizą.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last