Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biokumulacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Environment Protection Engineering
EN Capacities of the pleustophytes in the purification of the aquatic environments in Polish climatic zone have been evaluated. Studies of bioaccumulation of copper(II) from culture media contaminated with 5, 10, 15 and 20 mg Cu/dm3 by the plants of Salvinia natans species were performed. The process [...]
2
100%
Proceedings of ECOpole
2017 Vol. 11, No. 2 591--599
PL Celem pracy było dokonanie analizy bibliometrycznej wybranych publikacji dotyczących akumulacji pierwiastków w grzybach wielkoowocnikowych (ektomikoryzowych i saprofitycznych) występujących na terenie Europy. Analizie poddano wybrane publikacje z lat 2001-2016 dostępne poprzez serwisy, np.: Springer[...]
EN The aim of the study was to perform a bibliometric analysis of selected publications concerning the accumulation of elements in eukaryotic and saprophytic mushrooms growing in Europe. Articles published in the years 2001-2016 were found in databases such as: Springer, Science Direct and Web of Scien[...]
3
100%
Analit
2018 Nr 6 72--83
EN Thallium is a chemical element bearing the symbol Tl and the atomic number 81. It is a gray post-transition metal. Thallium, like mercury and lead, is a heavy metal and is highly toxic. It is also a neurotoxin for the central nervous system of mammals. Thallium also appears to bioaccumulate by some [...]
4
80%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Badano w warunkach laboratoryjnych łączny wpływ jonów metali ciężkich [wzory] na wzrost, biomasę, patogeniczność i zdolności kumulacyjne dwóch szczepów grzyba owadobójczego Beauveria bassiana (Fungi imperfecti). Stwierdzono, że jony metali ciężkich mogą wpływać na zmniejszenie patogeniczności niektó[...]
EN The effect of Pb(II), Cu(II) and Zn on growth, biomass, pathogenicity and cumulative abilities was checked under laboratory conditions. The heavy metal ions decreased the pathogenicity of certain strains, paralelly stimulating culture growth. The level of biocumulation of assayed ions depended on th[...]
5
80%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2000 T. 3, nr 3/4 333-341
PL Przedstawiono wyniki badań modelowych adsorpcji adsorpcji niklu na materiałach węglowych i wpływu mikroflory na proces jego usuwania z roztworu wodnego. Badania prowadzono w kolumnach adsorpcyjno-filtracyjnych, z których połowę dodatkowo zasiedlono mikroorganizmami zdolnymi do biokumulacji metali ci[...]
EN The results of the model testing of nickel sorption on carbon materials and of the influence of microflora of the process of its remowal from water solution were presented. The test was carried out in in adsorptive/filtrating columns one half of which was additionally populated with microorganisms a[...]
6
80%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 4 452-455
7
70%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2007 Nr 2 101--124
PL W niniejszym artykule omówiono: - ocena zagrożeń, jakie mogą stwarzać środki ochrony roślin dla organizmów żywych i dla środowiska naturalnego, - zasady postępowania z odpadami pestycydowymi.
EN This article contains: - risk assessment, which could cause pest control products to living organisms and natural environment, - principles of behavior with pesticides’ pollutants.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last