Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  beton skarbonizowany
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Budownictwo
PL Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych procesu elektrochemicznej realkalizacji skarbonizowanego betonu. Celem badań było określenie zmian rozkładów koncentracji jonów wodorotlenowych i sodowych w skarbonizowanym betonie pod wpływem zewnętrznego pola elektrycznego.
EN Laboratory test results of electrochemical re-alkalization of carbonated concrete are presented. The aim of investigations was to determine the hydroxyl and sodium ions concentrate profiles in concrete under an influence of electric fields. The carbonization of specimens was carried out using the CO[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2000 z. 89 85-92
PL Przedstawiono opis procesu realkaliacji skarbonizowanego betonu według teorii ośrodka wieloskładnikowego. W modelu realkalizacji wyszczególniono równanie przepływu oraz wyrażenie na efektywny wszpółczynnik dyfuzji zasadniczego składnika procesu. Opisano sposób odwzorowania roztworu porowego w betoni[...]
EN Was shown the description of the carbonated concrete realkalisation process, according to multicomponent medium theory. In the model was specified the flow equation and the efficient diffusion coefficient expression. Was described pore water imaging method in concrete during realkalisation for the c[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
1999 z. 86 247-254
PL Przedstawiono charakterystykę betonu skarbonizowanego i skażonego chlorkami, a następnie przebieg elektrochemicznej rehabilitacji tego betonu za pośrednictwem prądu stałego i zewnętrznej elektrody. Procesy opisano równaniami chemicznymi oraz równaniami teorii ośrodka wieloskładnikowego.
EN In the paper was presented the characteristic of carbonated and chloride contaminated concrete, and next the course of electrochemical rehabilitation of this concrete using direct current and extremal electrode. The processes were described by means of the chemical equtions and the equa
4
51%
Przegląd Budowlany
2014 R. 85, nr 5 52--55
PL Artykuł zawiera krótkie przypomnienie zasad wykonywania realkalizacji skarbonatyzowanego betonu i ekstrakcji chlorków. Wyszczególnia obowiązujace oraz będace w przygotowaniu normy europejskie dotyczące tych metod. Podaje przykłady zastosowań, gdzie udokumentowano badaniami trwałość napraw żelbetu pr[...]
EN The paper presents a brief summary of the electrochemical methods of chloride extraction from salt contaminated concrete, and realkalisation of carbonated concrete. A few references to literature and European standards relevant to the implementation of the methods are given. Examples of applications[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last