Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  barium ferrite
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The aim of the paper is the microstructure characterization of commercial BaFe12O19 powder and its composite material in polymer matrix; XRD (X-Ray Diffraction) and SEM (Scanning Electron Microscopy) methods were applied. Design/methodology/approach: The Rietveld method appeared to be very [...]
2
100%
Archives of Metallurgy and Materials
EN In this study, BaFe12-2xCoxTixO19 (X : 0 to 2.0, 0.2) powders were synthesized by sol-gel process. TG-DTA, XRD, SEM, VSM, and Network analyzer were measured in order to influence easy magnetization axis change on the wave absorption frequency range change.[...]
3
75%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: Microstructure and magnetic properties analysis of barium ferrite powder obtained by milling and heat treatment Design/methodology/approach: The milling process was carried out in a vibratory mill, which generated vibrations of the balls and milled material inside the container. After milli[...]
4
75%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: Analysis of microstructure and magnetic properties of BaFe12O19 powder obtained by milling and annealing of Fe2O3 and BaCO3 precursors. Design/methodology/approach: The mixture of iron oxide (Fe2O3) and barium carbonate (BaCO3) powders was used to obtain BaFe12O19 powder by using high-energ[...]
5
63%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: Microstructure and magnetic properties analysis of barium ferrite powder obtained by milling and heat treatment. Design/methodology/approach: the milling process was carried out in a vibratory mill, which generated vibrations of the balls and milled material in side the container during wh[...]
6
63%
Kompozyty
PL Praca zawiera wyniki badań, których celem było otrzymanie magnetycznie twardych kompozytów funkcjonalnych zawierających wydzielenia fazy BaFe12O19 w niemagnetycznej osnowie ceramicznej i określenie ich właściwości magnetycznych. Materiał otrzymywano z mieszaniny proszków BaCO3 i Fe2O3 z dodatkiem tl[...]
EN Hard magnetic composites containing barium ferrite precipitates in a ceramic (noil magnetic) matrix were investigated. The materials were obtained from basic compounds: BaCO3 and Fe2O3 with addition of B2O3. Mixtures of powders having nominal compositions 4BaOFe2O3B2O3 and 4BaOFe2O32B2O3 were anneal[...]
7
63%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Celem pracy była próba wykorzystania procesu mechanicznej syntezy mieszaniny tlenku żelaza (Fe203) i węglanu baru (BaC03) do wytworzenia proszków BaFei2Oi9. Proces mielenia przeprowadzono w młynie wibracyjnym w czasie 10, 20 oraz 30 godzin. Rozkłady wielkości cząstek proszków wykazały, że wielkość c[...]
EN The aim of the paper was a trial of using mechanical alloying process of mixture iron oxide and barium carbonate to produce BaFei2Oi9 powders. The milling process was carried out in a vibratory mili for 10, 20 and 30 hours. The size distributions of powder particles showed that the size of tested pa[...]
8
63%
Kompozyty
PL Nanokompozyty o właściwościach magnetycznie twardych są, od początku lat 90. XX wieku, przedmiotem zainteresowania wielu badaczy. Materiały te zawierają fazę magnetycznie twardą oraz magnetycznie miękką. Dzięki wielkości nanometrycznej ziaren obu faz występuje w nich zjawisko podwyższenia remanencji[...]
EN Permanent magnet nanocomposites are the group of hard magnetic materials, which exhibit enhanced remanence due to both the nanoscale grain structure and presence of soft magnetic phase. The phenomenon of enhanced remanence was comprehensively described for Nd-Fe-B and Sm-Fe-N alloys containing Fe pr[...]
9
63%
Kompozyty
2004 R. 4, nr 12 378-383
PL W ciągu ostatnich 15 lat wiele prac poświecono materiałom magnetycznie twardym o strukturze kompozytów, zawierających obok fazy magnetycznie twardej fazę magnetycznie miękką (nazywanych nanokompozytami magnetycznie twardymi). Obecność wydzieleń fazy magnetycznie miękkiej (żelaza) prowadzi do zwiększ[...]
EN Much effort has been devoted to study of hard magnetic nanocomposites in the last fifteen years. Such materials consist of mixture of nanostructured hard and soft magnetic (usually iron phases). Formation of soft magnetic inclusions leads to remanence enhancement, which usually results in increase o[...]
10
51%
Archiwum Nauki o Materiałach
2001 T. 22, nr 3 191-201
PL Przeprowadzono badania procesu rozdrabniania struktury ferrytów baru w trakcie ich długotrwałego mechanicznego mielenia w młynie kulowym. Stwierdzono, że wielkość cząstek proszku zmniejsza się od wartości 340 nm dla materiału wyjściowego do 50 nm dla czasów mielenia dłuższych niż 100 h, po czym pozo[...]
EN Studies of structure refinement, in the course of high-energy ball milling, were performed for barium ferrite material. It has been found that the powder particle size decreases from 340 nm, for the as supplied powder, down to 50 nm for milling times longer than 100 h, thereafter settles down at the[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last