Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bariera architektoniczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materiały Budowlane
2002 nr 2 62-63
PL Artykuł dotyczy właściwego projektowania oraz wyposażenia pomieszczeń sanitarnych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. W artykule przedstawiono przykładowy projekt łazienki dla niepełnosprawnych, podano wymiary podstawowych urządzeń sanitarnych. Ponadto zamieszczono sugestie dotyczące dostępn[...]
2
100%
Budownictwo i Prawo
2012 R. 15, nr 1 21--26
3
86%
Materiały Budowlane
2003 nr 11 3-5
4
86%
Logistyka
PL Przemieszczanie się jest jednym z podstawowych praw, jakie społeczeństwo powinno gwarantować swoim członkom. Najbardziej skutecznym środkiem transportu publicznego jest metro i to z niego korzystają również niepełnosprawni. Osoby niepełnosprawne to nie tylko te, które z powodu przebytej choroby, wyp[...]
EN Moving is one of the fundamental rights that society should guarantee to its members. The most effective means of public transport is the subway, and it is also used by people with disabilities. People with disabilities are not only those due to illness, accident or congenital defects have difficult[...]
5
86%
Budownictwo i Prawo
6
72%
Zeszyty Naukowe. Architektura / Politechnika Śląska
2007 z. 45 101-108
PL Motyw innowacji twórczej w architekturze dla osób niepełnosprawnych i starszych był w historii tego typu obiektów pomijany. Tradycja opieki nad najstarszymi i inwalidami sprowadzała się do wykorzystywania do tych celów zbędnych budynków, obiektów, najczęściej bardzo trudnych do adaptacji. Likwidowan[...]
EN The motive of creative innovation in the architecture for disabled and elderly people has been passed over in the history of this type of buildings. The tradition of looking after the oldest and disabled people was limited to use of redundant edifices, buildings, which were usually very hard to be a[...]
7
72%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2015 z. 83 715--724
PL Artykuł koncentruje się na prezentacji wyników badań dotyczących postrzegania barier w obsłudze przez klientów niepełnosprawnych z obsługi w urzędzie miejskim. Na podstawie badań przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Bytomiu przeanalizowano silne i słabe strony badanego urzędu w kontekście potrzeb [...]
EN The publication focuses on the presentation of the results of research on customer services barriers of disabled customers in the municipality. On the basis of research conducted at the town hall in Bytom we analysed the strengths and weaknesses of the office in the context of the needs of people wi[...]
8
72%
Budownictwo i Prawo
9
58%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2011 z. 57 85-96
PL Artykuł prezentuje wyniki badań, dotyczących postrzegania przez osoby pełnosprawne barier, z jakimi spotykają się w aktywności turystycznej. Przeprowadzono dwa badania: analizę stopnia przystosowania obiektów turystyki po- przemysłowej względem osób niepełnosprawnych w świadomości personelu tychże o[...]
EN In the article the results of the research of the human awareness of disabled tourists needs were presented. Two researches were conducted. Preliminarily, the assumed standard of facilities offered to disabled tourists by the personnel of industrial heritage touristic objects was examined. Secondly,[...]
10
58%
Przegląd Budowlany
2019 R. 90, nr 9 94--98
PL Zmiany wizerunkowe dotyczące między innymi wyglądu zewnętrznego istniejących budynków najczęściej określone zostają mianem „rewitalizacja”. Dzięki wprowadzonym zmianom kolorystycznym albo materiałowym można uzyskać poprawę estetyki, np. elewacji budynku, wnętrza pomieszczeń, otoczenia obiektów. Opró[...]
EN The image transition concerning including a rig of existing buildings is often called as revitalisation. By changing the colour or the material it is possible to achieve better aesthetics of the building or of the room for example and the environment of objects as well. Except for that direct change[...]
11
58%
Przegląd Budowlany
2019 R. 90, nr 9 99--102
PL W artykule omówiono zagadnienie dotyczące dostępności budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami i sposoby usuwania barier architektonicznych w instalacjach elektrycznych z uwzględnieniem koncepcji projektowania uniwersalnego.
EN The article discusses the issue of accessibility of buildings and ways of removing architectural barriers in electrical installations, according to the concept of universal design.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last