Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 42
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ballistic resistance
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2018 nr 1 (47) 59--67
EN The article presents the methodology and results of armour ballistic resistance testing. The armour was designed and manufactured by the Institute of Non-ferrous Metals, Light Metals Division (IMN OML) in cooperation with LUBAWA S.A. Additional armour was made of multi-layer materials, including spe[...]
2
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL Współczesne osłony balistyczne służące ochronie żołnierza przed działaniem pocisków broni strzeleckiej i odłamków są rozwijane w kierunku ograniczenia ich masy przy zachowaniu obecnych właściwości ochronnych. Wynika to bezpośrednio z faktu wyposażenia żołnierza w nowoczesny sprzęt dodatkowy w postac[...]
EN Contemporary ballistic individual accessories for protection against small arms bullets and fragments are developed to provide the same level of protection at lower weight. It results directly from the fact that now soldiers are eguipped with more additional communication, night vision and positioni[...]
3
88%
Journal of KONES
EN The paper concerns research and development on modern, ceramic-based, protective layers used in the armour of tanks, combat vehicles and aeroplanes. A task of ceramic panels is reduction and dispersion of localized kinetic energy before a projectile or its fragment approaches the interior of protect[...]
4
88%
Journal of KONES
EN The numerical investigations have been performed to determine the effect of the projectile trajectory disturbing during oblique impacts. An impact of the 14.5x118 mm B32 armour piercing projectile on the A12O3 different shape elements backed by 7017 aluminum alloy plate was analyzed. The oblique imp[...]
5
88%
Journal of KONES
EN The numerical investigations have been performed to determine the front surface shape effect in the cer based armour systems. Different shapes of ceramic elements were analyzed, including hemispheres and pyramids with respect to standard flat tiles. The influence of the impact point location was als[...]
6
88%
Journal of KONES
EN The aim of this paper was to present the main aspects of the numerical modelling within the scope of penetration/perforation problems. The most important stages of the computer model development were discussed in detail. They include the study of the hypervelocity impact physics, selection of the nu[...]
7
88%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Intermetaliczne tworzywa konstrukcyjne, ze względu na swoje właściwości są perspektywicznymi materiałami konstrukcyjnymi mogącymi mieć specyficzne zastosowania (np. do budowy osłon balistycznych). Ich cechy użytkowe są silnie zależne od składu chemicznego, a tym samym od budowy fazowej otrzymanego s[...]
EN A practice of preparation of Fe-Al based intermetallic heterogeneous materials is presented in this paper. An influence of manufacturing method and parameters of technology on the structure phase of obtained materials is analysed. On the basis of microstructure and chemical analysis as well as micro[...]
8
75%
Przegląd Mechaniczny
2013 nr 2 18--24
PL Posługując się licencjonowanymi programami komputerowymi, opartymi na metodzie elementów skończonych, przeprowadzono symulacje numeryczne procesu wnikania sztywnego pocisku w pancerze o różnych grubościach. Przyjęto sprężysto-plastyczny model materiału według równania Johnsona-Cooka. Na podstawie po[...]
EN Using a licensed computer programs, based on the finite element method, numerical simulations of the process of penetration of a rigid projectile shells of different thicknesses, constructed of elastic-plastic material according to the Johnson-Cook model were carried out. Based on measurements of ve[...]
9
75%
Techniczne Wyroby Włókiennicze
EN In the systematized form a number of problems is discussed related to ballistic resistance of textile armor impregnated with shear thickening fluid (STF); as STF high-concentrated suspensions of sub-micron particles and nano-particles were used. Physical models of high-speed interaction of bullets a[...]
10
75%
Techniczne Wyroby Włókiennicze
EN The paper describes the ballistic experiment on counter-ricochet structures of armor vests with steel panels of protection levels 2, 3 and 5. A method of experimental evaluation of ballistic characteristics of such counter-ricochet structures was developed with substantiation of the target condition[...]
11
75%
Techniczne Wyroby Włókiennicze
EN For many years Dyneema fabric and Dyneema Uni-Directional composite are used in personal and vehicle armour. Dyneema Uni-Directional composite has proven to be very effective against small arms ammunition, both in soft and hard armour. Vest and inserts with Dyneema® UD has the lowest weight, leading[...]
12
75%
Techniczne Wyroby Włókiennicze
EN The paper contains physical models of high-speed interaction of non-deformable and deformable impactors with textile armor. The effect of the impactor deformability and of the method of the armor pack fixation on its ballistic characteristics is analyzed. Computational echniques are described for ev[...]
13
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Przedstawiono nieskomplikowany model obliczeniowy do oszacowania zdolności na przebicie pociskami karabinowymi osłon pancernych zbudowanych z materiałów ciągliwych. Metoda umożliwia wyznaczenie minimalnej grubości pancerza odpornego na ostrzał, gdy znane są masa, prędkość i kaliber pocisku oraz wytr[...]
EN The paper presents a simple calculation model for assessment of a possibility to pierce armor plates made of ductile materials with riffle bullets. The method makes it possible to determine the plate thickness if the weight, caliber and speed of the bullet as well as the ultimate tensile strength of[...]
14
75%
Techniczne Wyroby Włókiennicze
15
75%
Techniczne Wyroby Włókiennicze
16
75%
Techniczne Wyroby Włókiennicze
17
75%
Techniczne Wyroby Włókiennicze
18
75%
Techniczne Wyroby Włókiennicze
1998 R. 6, nr 4 104-105
19
75%
Techniczne Wyroby Włókiennicze
20
75%
Techniczne Wyroby Włókiennicze
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last