Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  badania biegłości
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Karbo
2012 Nr 1 24-29
PL Zasadniczym potwierdzeniem kompetencji technicznych laboratorium jest pozytywny wynik uzyskany w badaniach biegłości realizowanych najczęściej poprzez badania międzylaboratoryjne. Publikacja poświęcona jest ocenie biegłości laboratorium zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17043:2011 "Ocena zgodności - Ogó[...]
EN The main confirmation of a laboratory's technical competence is a positive result obtained in proficiency testing carried out mostly through interlaboratory testing . The article is devoted to a laboratory's proficiency assessment in accordance with the standard of PN-EN ISO/IEC 17043:2011 "Confo[...]
2
100%
Nafta-Gaz
2014 R. 70, nr 11 802--809
PL Na podstawie analizy wyników oznaczeń zebranych podczas wieloletnich międzynarodowych badań biegłości laboratoriów działających w obszarze analizy produktów naftowych pokazano problemy związane z obserwowanymi różnicami w precyzji powszechnie stosowanych metod analitycznych. Wskazano, że wartości od[...]
EN In this article, based on the tests results, collected during multiannual, international laboratory proficiency assessments, the problems associated with the differences in precision of commonly used analytical methods are shown. It was shown that the reproducibility values of the majority of test m[...]
3
84%
Nafta-Gaz
2012 R. 68, nr 12 1190--1195
PL W artykule przedstawiono wymagania zawarte w trzech nowych dokumentach z obszaru badań biegłości: normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011 Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości, wytycznych EA – (European Co-operation for Accreditation) EA-4/18:2010 Wytyczne dotyczące poziomu i częstośc[...]
EN The paper presents the requirements contained in three new documents describing proficiency testing: PN-EN ISO/IEC 17043:2011 Conformity assessment. General requirements for proficiency testing. EA guidelines – (European Co-operation for Accreditation) EA-4/18: Guidance on the level and frequency of[...]
4
84%
Technologia Wody
2014 Nr 6 (38) 134--136
PL W artykule przedstawiono wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 dotyczące zapewnienia spójności pomiarowej w pracy laboratorium chemicznego. Podkreślono rolę certyfikowanych materiałów odniesienia. Omówiono również ogólne założenia dotyczące nadzoru nad wyposażeniem pomiarowo-badawczym oraz korzyś[...]
EN The article presents the requirements of PN-EN ISO/IEC 17025: 2005 concerning guarantee of treacebility in chemical laboratory work. It emphasizes the importance of certified reference materials. It also describes the general guidelines for supervision of measuring and test equipment and the benefit[...]
5
84%
Chemik
2013 Vol. 67, nr 11 1122--1129
PL Pobieranie próbki stanowi kluczowy element procesu analitycznego i znacząco wpływa na wynik pomiaru. Jednym z podstawowych elementów wykazania kompetencji laboratorium w zakresie pobierania próbek jest uczestnictwo w badaniach biegłości. Zespół autorów zorganizował pierwsze w Polsce badania biegłośc[...]
EN Sampling is a key part of the analytical process and significantly affect the result. One of the key elements to demonstrate competence in the field of laboratory sampling is to participate in proficiency tests. The team of authors organized the first Polish proficiency testing for LPG sampling from[...]
6
84%
Archiwum Motoryzacji
PL Pobieranie próbek jest bardzo istotnym etapem w procesie przygotowania reprezentatywnego materiału do badań i uzyskania miarodajnego wyniku. Laboratoria, które chcą zapewnić wysoką jakość oferowanych przez siebie usług, powinny monitorować uzyskiwane wyniki na tle innych renomowanych laboratoriów św[...]
EN The taking of samples is a very important stage in the process of preparing representative material for tests and obtaining reliable test results. The laboratories that strive for high quality of the services they offer should monitor their test results against the background of the results obtained[...]
7
84%
Analityka : nauka i praktyka
2019 nr 3 46--51
PL Udział w badaniach biegłości daje wyjątkową okazję do sprawdzenia swoich możliwości, a wynikające z tego korzyści powinny zachęcać do brania udziału w kolejnych programach.
8
84%
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski
2012 nr 7-8 16--18
PL Publikacja poświęcona jest ocenie biegłości laboratorium zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17043:2011 "Ocena zgodności - Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości" [1], która w zakresie oceny jednorodności i stabilności obiektów badań oraz analizy statystycznej wyników powołuje się na normę ISO 13528[...]
EN The article is devoted to laboratory proficiency assessment in accordance with requirement of PN-EN ISO / IEC 17043: 2011 "Conformity assessment - General requirements for proficiency testing" standard [1]. According to the above mentioned standard, homogeneity and stability determination of test ob[...]
9
67%
Analityka : nauka i praktyka
2001 nr 1 18--21
PL Niezmiernie ważnym elementem zapewnienia jakości wyników analitycznych jest systematyczny udział laboratoriów w badaniach biegłości prowadzonych przez niezależne instytucje. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie obiektywnych dowodów dotyczących funkcjonowania laboratorium i uzyskiwanej przez nie jakośc[...]
10
67%
Badania Nieniszczące i Diagnostyka
2019 nr 2 20--22
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last