Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 581
first rewind previous Strona / 30 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analytical chemistry
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
2
80%
Analityka : nauka i praktyka
2013 nr 1 64--66
3
80%
Analityka : nauka i praktyka
2004 nr 3 18-20
PL Wanad jest pierwiastkiem dość ropzpowszechnionym w przyrodzie, jednakże zawartość w elsploatowanych złożach jest niewielka.
4
80%
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
EN The present paper was divided into two parts. In the first part were discussed the achievements of Polish chemists, who worked out grounds for the development of analytical chemistry that began with winning back the independence in 1918. In the second part were presented the results of searches that[...]
5
80%
Analityka : nauka i praktyka
2003 nr 3 54--57
6
80%
Przemysł Chemiczny
2015 T. 94, nr 2 117-119
7
80%
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski
PL Wysoki poziom wygłaszanych referatów, przedstawiciele świata Nauki z różnych krajów oraz duże zainteresowanie konferencją „Chromatografi a jonowa i techniki pokrewne” pokazują, że to międzynarodowe spotkanie jest ważnym punktem polskiej analityki chemicznej.
8
80%
Analityka : nauka i praktyka
2018 nr 2 78--79
9
70%
Fundamenta Informaticae
EN Membrane systems are nature motivated computational models inspired by certain basic features of biological cells and their membranes. They are examples of the chemical computational paradigm which describes computation in terms of chemical solutions where molecules interact according to rules defin[...]
10
70%
Central European Journal of Energetic Materials
2014 Vol. 11, no. 4 575--587
EN In order to extend the burning rate of boron-based, fuel-rich solid propellants with agglomerated boron powder, the effects of the boron content, the AP content, and of the magnesium powder content, on the burning rate and pressure exponent have been studied systematically. It has been shown that wh[...]
11
61%
Analityka : nauka i praktyka
2013 nr 2 62--65
12
61%
Analityka : nauka i praktyka
2010 nr 1 24-27
13
61%
Analityka : nauka i praktyka
2005 nr 1 20-22
14
61%
Analityka : nauka i praktyka
2005 nr 3 11-14
PL Potok informacji o próbkach staje się z roku na rok coraz obfitszy i coraz trudniej jest wyłowić z niego informację użyteczną. Okazuje się, że skuteczna pomoc może nadejść ze strony technik statystycznego i numerycznego opracowywania danych znanych jako metody chemometryczne.
15
61%
Analityka : nauka i praktyka
2006 nr 1 13-15
PL Rozwój spektrometrii mas doprowadził do różnego rodzaju układów pomiarowych. Wart podkreślenia jest fakt, że zawsze każdy z tych układów składa się z pięciu głównych elementów: układu wprowadzenia próbki, źródła jonów, systemów utrzymujących próżnię, analizatora mas oraz układu wykrywania oraz zlicz[...]
16
61%
Analityka : nauka i praktyka
2005 nr 4 28-31
PL W czasach obecnych spektrometria mas jest niezbędnym narzędziem badaczy z wielu gałęzi nauki, w tym także chemii. Spektrometry nas stały się kluczowym narzędziem początkowo w analizie organicznej , a w ostatnich latach również w analizie nieorganicznej.
17
61%
Analityka : nauka i praktyka
2006 nr 2 7-12
18
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Chemia
PL Obraz otaczającego świata staje się coraz bardziej złożony wraz z upływem lat, postępami nauki i rozwojem technologii. W procesie zrozumienia zjawisk, które zachodzą w naszym środowisku, niezwykle istotną rolę odgrywa chemia analityczna. Jej rola i możliwości rosną dzięki postępowi technologicznemu [...]
EN The picture of surrounding world becomes increasingly complex, together with years which go by as well as the progress of science and technology development. In the process of understanding the phenomena which occur in our environment, an extremely important role is played by analytical chemistry. I[...]
19
61%
Analityka : nauka i praktyka
2009 nr 2 44-47
PL Chemicznie miód jest wysoce higroskopijnym i przesyconym wodnym roztworem cukrów. Z analitycznego punktu widzenia miód trzeba traktować jako obiekt materialny charakteryzujący się złożonym i zmiennym składem matrycy.
20
61%
Chemia Analityczna
PL Niniejsza praca ( druga w serii o nowych zastosowaniach metod rozpoznawania obrazów w analizie chemicznej [1 ]) dotyczy zagadnień prognozowania zanieczyszczeń wód pozornie stojących. Analityczne badania wskaźników jakości wody w jeziorach odgrywają ogromną rolę, głównie z dwóch powodów: klasyfikacji[...]
EN This paper (the second in the series devoted to new applications of pattern recognition methods in analytical chemistry[ 1 ]) deals with prediction of pollutants concentrations in apparently stagnantwater. Determination of water quality indexes in lakes or ponds play a crux role in environmental pro[...]
first rewind previous Strona / 30 next fast forward last