Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analysis of spatial composition
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Architektura Krajobrazu
2014 nr 1 42--53
PL Założenie pałacowo-ogrodowe w Smolicach to jeden z piękniejszych obiektów w krajobrazie kulturowym południowej Wielkopolski. Stosunkowo młoda historycznie rezydencja pałacowa powstała na przełomie XIX i XX wieku, w miejscu wcześniejszego drewnianego dworu, wpisując się we wcześniej skomponowany ukła[...]
EN The palace and grounds of Smolice is one of the most beautiful estates in the cultural landscape of southern Wielkopolska. Historically, the palace is relatively new – it was built at the turn of the nineteenth century on the site of an old, wooden mansion and kept the spatial arrangement which had [...]
2
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
2014 R. 111, z. 5-A 113--129
PL Ocena wartości zabytkowych kompozycji ogrodowych jest bardzo ważna i trudna zarazem. Proponowana metoda jest oparta na precyzyjnych tabelach wartościujących, a wyniki końcowe wykazywane są w formie danych liczbowych, stosunkowo łatwych do zestawień i porównań. Tabela została wstępnie przetestowana n[...]
EN The assessment of historic values of garden compositions is both very important and difficult. The suggested method is based on precise evaluative tables and the final results are listed as numerical data, which are relatively easy to summarise and compare. The table was initially tested on several [...]
3
84%
Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych
2015 T. 11, nr 2 63--72
PL Ważnym zadaniem dla obecnych i przyszłych pokoleń jest ochrona wszelkich zasobów kultury rodzimej. Wśród najatrakcyjniejszych obiektów architektonicznych o wartości historycznej są rezydencje pałacowe, dworskie, zamkowe, klasztorne. Mniej uwagi poświęca się terenom edukacyjnym, które oprócz głównej [...]
EN An important task for present and future generations is the protection of the national cultural resources. The most attractive architectural objects of historic value include palaces, manors, castles and monasteries. Less attention is paid to educational areas, which apart from the main educational [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last