Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza kompozycji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Analiza porównawcza kompozycji w budynkach wielopiętrowych Toyo Ito wykazuje, iż zastosowanie amorficznych kształtów jest rezultatem współzależnych transformacji kształtu konstrukcyjnych podpór oraz ich układu w całości kompozycji. Punktem wyjścia dla takiej transformacji są płaskie płyty na siatce [...]
EN Comparative analysis of multi-story buildings by Toyo Ito shows that the employment of amorphous shapes is a result of interconnected transformations of shape of structural supports and their arrangement in the overall composition. The starting point of such transformation is flat slabs on a grid of[...]
2
100%
Architektura Krajobrazu
2014 nr 1 42--53
PL Założenie pałacowo-ogrodowe w Smolicach to jeden z piękniejszych obiektów w krajobrazie kulturowym południowej Wielkopolski. Stosunkowo młoda historycznie rezydencja pałacowa powstała na przełomie XIX i XX wieku, w miejscu wcześniejszego drewnianego dworu, wpisując się we wcześniej skomponowany ukła[...]
EN The palace and grounds of Smolice is one of the most beautiful estates in the cultural landscape of southern Wielkopolska. Historically, the palace is relatively new – it was built at the turn of the nineteenth century on the site of an old, wooden mansion and kept the spatial arrangement which had [...]
3
100%
Przestrzeń i Forma
2016 nr 26 305--318
PL Zespół pałacowo-ogrodowy w Gładyszach charakteryzował się kompozycją barokową, która wpisywała się w krajobraz dawnych Prus Wschodnich. Celem pracy była analiza historycznej kompozycji przestrzennej i powiązań widokowych w kontekście stanu aktualnego obiektu, identyfikacja nawarstwień stylowych oraz[...]
EN The palace and baroque garden in Gladysze fit in the landscape of the former East Prussia. The aims of the paper were: the analysis of a historical spatial composition and scenic relations (in the context of the current state of the object) and identification of style layers and forgotten genius loc[...]
4
84%
Przestrzeń i Forma
2016 nr 27 191--202
PL W artykule jest analizowana organizacja przestrzenna ośrodków narciarskich w krajobrazie Karpat w Słowacji, w Polsce, w Ukrainie i w Rumunii. Za pomocą metody analizy kompozycyjnej istniejącej struktury planowania ośrodków narciarskich są określone sposoby organizacji przestrzeni ośrodków narciarski[...]
EN The spatial organization of ski resorts in the Carpathians’ landscape within Slovakia, Poland, Ukraine and Romania is analyzed in the article. By the method of compositional analysis of existing ski resorts’ planning structures the types of ski resorts’ spatial organization are formulated. The inter[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last