Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  airtightness
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Ochrony Środowiska
PL Jednymi z najważniejszych kryteriów dla oceny budynków jest stan klimatu wewnętrznego i zużycie energii. Silne tendencje do oszczędzania energii skutkują nie tylko stosowaniem lepszych przegród, ale również elementów budowlanych, takich jak okna, charakteryzujących się dużą szczelnością. Jednocześni[...]
EN The most important criteria for evaluation of building engineering is the state of indoor climate and energy consumption. Increase of the rate of energy saving resulted not only in the use of better barriers, but also building elements, such as windows, having low air leakage values. Simultaneously,[...]
2
84%
Architecture Civil Engineering Environment
PL Jednymi z najważniejszych kryteriów dla oceny budynków jest stan klimatu wewnętrznego i zużycie energii. Silne tendencje do oszczędzania energii skutkują nie tylko stosowaniem lepszych przegród, ale również elementów budowlanych, takich jak okna, charakteryzujących się dużą szczelnością. Jednocześni[...]
EN The most important criteria for evaluation of building engineering is the state of indoor climate and energy consumption. Increase of the rate of energy saving resulted not only in the use of better barriers, but also building elements, such as windows having low air leakage values. Simultaneously, [...]
3
84%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
2012 R. 109, z. 2-B 105--113
PL Na początku artykułu zaprezentowano wymagania dotyczące szczelności powietrznej obowiązujące w krajach europejskich i Polsce. Oddzielna część wymagań dotyczy budynków o bardzo niskim zużyciu energii, np. budynków pasywnych. W drugiej części artykułu przedstawiono wyniki pomiarów szczelności powietrz[...]
EN The first part of the paper presents an overview of the existing requirements in different European countries. These requirements are compared to existing requirements for very lowenergy building, e.g. passive buildings. The second part of the paper shows results of airtightness measurement made in [...]
4
84%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2017 T. 9, nr 2 31--36
PL W pracy zaproponowano sposób podejścia do oceny szczelności na etapie projektu budowlanego. Przedstawiono zasady modelowania przepływu powietrza w budynku metodą potencjałów węzłowych. Wykonano symulację testu szczelności wybranego budynku. Zaproponowano dwa sposoby budowy sieci przepływów oraz spos[...]
EN In the article the method was described as assessing the airtightness at the stage of a building design. It presents the principles of modelling the air flow in a building using the nodal potentials. To demonstrate that a simulation of the blower door test of selected building was performed. There a[...]
5
84%
Instal
2015 nr 2 51--53
PL Badanie szczelności powietrznej budynku jest jednym z niewielu, stosowanych praktycznie, badań powłoki budynku, które ma charakter ilościowy, a nie tylko jakościowy, jak na przykład badanie termowizyjne. Wynik badania może być miarą jakości zaprojektowania i wykonania budynku, jest także wykorzystyw[...]
EN Airtightness test is one of the few used practically measurement of building envelope, which is a quantitative, not just qualitative, such as thermography camera images. The test result can be a measure of the quality of the design and construction of the building, it is also used for heating and co[...]
6
84%
Materiały Budowlane
2014 nr 6 2--3, 6
PL Opisano stan cieplny poddaszy użytkowych. Przedstawiono problem uzyskania szczelności powietrznej przegród szkieletowych stanowiących obudowę poddaszy. Zwrócono uwagę na pozornie uzyskaną szczelność. Opisano straty cieplne związane z przewiewaniem materiałów włóknistych wbudowanych w przegrody szkie[...]
EN The thermal state of usable attics is described. The work presents the problem of airtightness of frames structures forming the envelope of attics. The seeming resulting airtightness is highlighted. The heat loss associated with wind washing the fibrous materials embedded in timber structures is des[...]
7
84%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
2018 Z. 24 (174) 341-347
PL Budynek jest efektem procesu inwestycyjnego, który łączy rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne oraz instalacyjne, realizując w ten sposób potrzeby i oczekiwania inwestorów. Wspomniane rozwiązania mają na celu stworzenie mikrośrodowiska wewnątrz budynku, które będzie sprzyjać komfortowi ludzi w n[...]
EN The building is the result of an investment process that combines technology, construction and installation solutions, thus meeting the needs and expectations of investors. These solutions aim to create a microenvironment inside the building, which will be conducive to the comfort of people in it, a[...]
8
67%
Materiały Budowlane
2017 nr 3 56--57
PL Artykuł omawia zagadnienia dotyczące szczelności budynku. W części teoretycznej przytoczono m.in. najważniejsze informacje dotyczące parametrów określających szczelność. Omówiono również badanie pomiaru szczelności budynku metodą ciśnieniową z wykorzystaniem drzwi nawiewnych. W części praktycznej za[...]
EN The paper explains airtightness of the buildings. Theoretical part of paper brings legal aspects of building airtightness tests and requirements. The rules of performing the tests have been explained. Practical part of article presents case study performed according to PN-EN 13829. The results of ai[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last