Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  air infiltration
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2015 nr 18(3) 159--169
EN The paper presents the phenomenon of thermal bridges caused by air infiltration. The problem of poor air tightness is very common in the former Eastern Bloc countries. The laboratory investigation was set up to recognize the impact of air infiltration on heat flux through the building envelope. The [...]
2
88%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Opolska
PL Test szczelności jest wykorzystywany w celu ustalenia rzeczywistej krotności wymiany powietrza w obiektach budowlanych. W pracy przedstawiono procesy wywołujące przecieki oraz najczęściej występujące ścieżki infiltracji powietrza. Odpowiednio zastosowany test szczelności może zostać wykorzystany do [...]
EN The Blower Door test is used to determine real rates of air exchange in buildings compound. In this work we present that cause air tightness and occurring the use often patch of air infiltration. Appropriately apply Blower Door test can be used to location and remove air leakage before ending the bu[...]
3
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
4
63%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Śląska
2007 z. 55 3-117
PL Monografia poświęcona jest problematyce wentylacji naturalnej budynków wielorodzinnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia infiltracji powietrza do mieszkań. Tematyka ta jest ważna, ponieważ napływ powietrza zewnętrznego do budynku jest jednym z istotniejszych czynników wpływających na wielko[...]
EN The monograph is devoted to the problems of natural ventilation of multi-family buildings under particular consideration of the issue of air infiltration into flats. The subject matter is of importance because the outdoor air inflow into a building is one of most significant factors affecting the am[...]
5
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2016 T. 47, nr 1 22--29
PL W Polsce w ostatnich latach widoczna jest tendencja do hermetyzacji budynków. Dotyczy to zarówno budynków starszych poddawanych rewitalizacji, jak i nowych lub termomodernizowanych. Sprzyja temu między innymi wymiana okien na zbyt szczelne w istniejących obiektach. Przy występujących w przeważającej[...]
EN In the last few years in Poland there has been a tendency towards air-tight sealing of buildings. This phenomenon can be seen both in older buildings being refurbished as well as in new or thermally-upgraded ones. The factor contributing to this situation is the use of excessively air-tight windows [...]
6
63%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2008 T. 3 71-76
PL W referacie scharakteryzowano problematykę strat ciepła przez okna w budynkach edukacyjnych wraz z omówieniem podstawowych czynników związanych z tym zagadnieniem. Uwzględniono rolę okien w zapewnieniu odpowiednich warunków wentylacji grawitacyjnej i przebywania osób w tych obiektach.
EN In this paper showed the characterization of heat losses by windows in educational buildings and discussed basic factors connected with this problem. Presented meaning of windows for suitable gravitational ventilation and occupational conditions in this buildings.
7
63%
Materiały Budowlane
2014 nr 6 2--3, 6
PL Opisano stan cieplny poddaszy użytkowych. Przedstawiono problem uzyskania szczelności powietrznej przegród szkieletowych stanowiących obudowę poddaszy. Zwrócono uwagę na pozornie uzyskaną szczelność. Opisano straty cieplne związane z przewiewaniem materiałów włóknistych wbudowanych w przegrody szkie[...]
EN The thermal state of usable attics is described. The work presents the problem of airtightness of frames structures forming the envelope of attics. The seeming resulting airtightness is highlighted. The heat loss associated with wind washing the fibrous materials embedded in timber structures is des[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last