Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  X-ray scattering
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Nauki o Materiałach
PL Struktura większości materiałów porowatych jest złożona. Porowatość materiałów (część objętości materiałów zajęta przez pory) zmienia się w szerokim zakresie - od poniżej 1% aż do ponad 99%, jak np. w aerożelach. W ostatnim dwudziestoleciu w związku z zastosowaniem geometrii fraktalnej uczyniono zna[...]
EN The structure of most porous materials is quite complex. The porosity of materials (total volume fraction of material occupied by pores) can vary in a very broad range, from much less than 1% up to more than 99%, in the case of aerogels. In the last two decades the characterization of the structure [...]
2
100%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Zmiany grubości warstwy smektycznej, intensywności pliku dyfrakcyjnego i jego połówkowej szerokości zostały zbadane w zależności od temperatury dla otrzymanych ostatnio estrów mających antyferroelektryczną fazę smektyczną (CA*) [1, 2]. Stwierdzono, że obecność fragmentu fluorowane[...]
EN Changes of smectic layer spacing, the intensity of the diffraction peaks and its half width upon temperature were measured for recently prepared esters having antiferroelectric smectic CA* phase [1, 2]. It was found, that the presence of a fluorinated fragment in the terminal chain of mol[...]
3
67%
Archiwum Nauki o Materiałach
PL Metodę małokątowego rozpraszania promieni rentgenowskich zastosowano w analizie struktury porów materiałów używanych na poszczególnych etapach produkcji elektrod węglowych. Niespełnienie przybliżeń Guiniera i Poroda wszystkich badanych w niniejszej pracy materiałów węglowych wskazuje jednoznacznie n[...]
EN Small-angle X-ray scattering method was applied for the analysis of pore structure of materials on particular stages of graphite electrode production. Both Guinier and Porod approximations in all the studied materials are not obeyed. This explicitly points to the complex and disordered structure of [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last