Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 466
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Warszawa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunalny
2005 nr 11 73-73
PL Po 15 latach oczekiwań pierwsze ścieki z południowo-zachodnich rejonów lewobrzeżnej części Warszawy popłynęły do oczyszczalni "Południe" na Zawadach, sąsiadującej z Elektrociepłownią "Siekierki".
2
100%
Przegląd Komunalny
2003 nr 5 110-111
PL Na przestrzeni lat Warszawa nie wyróżniała się na tle innych europejskich stolic, ani nadzwyczajną troską o czystość i estetykę, ani - większym niż gdziekolwiek indziej - niedbalstwem. Tak było zarówno w początkach istnienia miasta, kiedy to nieczystości płynęły w rynsztokach, a śmieci wyrzucało się[...]
3
100%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 4 203-206
PL Omówiono ogólnie problematykę parkowania w obszarze centrum Warszawy. Przedstawiono koncepcje rozwiązania 10 parkingów w tym obszarze, a także garażu zrealizowanego nad stacją metra "Politechnika" i garażu zaprojektowanego przy ul. Wspólnej.
EN Problems of parking spaces in Warsaw are discused in general. Conceptual design of 10 subsurface parkings in the town center and also a garage built on the covering slab of metro "Politechnika" station is presented.
4
80%
Świat Szkła
2006 nr 5 [97] 18-27
PL Przed kilkoma miesiącami został ukończony jeden z najnowocześniejszych biurowców stolicy, ''Rondo-1''. Tworzą go: 10-kondygnacyjny budynek ''A'' i 40-piętrowy budynek ''B''. Wyższy z nich jest jednym z najbardziej przeszklonych obiektów wysokościowych w Warszawie. Olbrzymi obiekt tworzy niemal całko[...]
5
80%
Świat Szkła
PL Stały rozwój technologii budowlanych, w tym również technologii kreujących szkło jako istotny komponent architektonicznego wyrazu inwestycji, każe w naszej wędrówce po architekturze Warszawy po kilku odniesieniach do budowli wzniesionych przed paroma laty zwrócić uwagę na budynki wzniesione stosunko[...]
6
80%
Świat Szkła
PL Stały rozwój technologii budowlanych, w tym również technologii szkła każe zwrócić uwagę na budynki wzniesione stosunkowo niedawno. W grupie budowli wyróżniających się swymi walorami zajmuje one poczesne miejsce.
7
80%
Inżynieria Ruchu Drogowego
2013 Nr 2 40-41
PL Zadaniem znaków o zmiennej treści jest informowanie użytkowników drogi o warunkach ruchu w obrębie sieci. Jeśli informacje są podane na czas, użytkownicy mają możliwość zastanowienia się i wyboru trasy alternatywnej. System informowania kierowców poprzez znaki o zmiennej treści w Warszawie został wy[...]
EN The aim of variable-message signs is to inform road users about traffic within a network. If the information reaches them on time, they can choose an alternate road. The information system for drivers via variable-message signs in Warsaw has been constructed within the investment co-financed by the [...]
8
80%
Reports on Geodesy
2011 z. 1/90 287--294
9
80%
Świat Szkła
2002 nr 9 [56] 10-11
PL Szkło stało się koniecznym elementem współczesnej architektury. Jednak zupełne wyzwolenie się od historycznego aspektu stosowania szkła jako składowej dzieł architektonicznych może dać obraz nieco zniekształcony.
10
80%
Świat Szkła
2002 nr 9 [56] 14-16
PL Kontynuując architektoniczne wędrówki po Warszawie w poszukiwaniu obiektów, w których szkło odgrywa istotną, o ile nie pierwszoplanową rolę, z pewnością musimy się zatrzymać na dłuższą chwilę przy obiektach autorstwa Marka Budzyńskiego z Zespołem - gmachu Sądu Najwyższego na Placu Krasińskich i budy[...]
11
80%
Magazyn Autostrady
2011 Nr 1-2 66-74
PL Trasa Siekierkowska stanowi południowo-wschodni odcinek obwodnicy śródmiejskiej Warszawy. Plany jej budowy są znane jeszcze sprzed okresu II wojny światowej. Współczesne plany tej trasy datują się na lata osiemdziesiąte XX w. W latach 1995-1996 powstało Studium techniczne Trasy Siekierkowskiej na od[...]
EN The Siekierkowska Route is the south--astern section of the downtown Warsaw bypass. First plans for its construction predate World War II. Contemporary plans of the Route come from the 1980s. The technical study of the Siekierkowska Route on the section from Sobieski Street to Marsa Street was prepa[...]
12
80%
Świat Szkła
2004 nr 6 [76] 11-13
PL Mieści się na rogu ulic Dobrej i Lipowej, został ukończony w roku 2000 (choć trwają prace budowlane przy ostatnim już obiekcie kompleksu) i już zrósł się z krajobrazem Powiśla. Zaprojektowany przez zespół architektów pod kierunkiem Marka Budzyńskiego i Zbigniewa Badowskiego, jest obiektem na wskroś [...]
13
80%
Świat Szkła
PL Hotel Westin zlokalizowany jest w centralnej części Warszawy przy Alei Jana Pawła II tuż obok Atrium Business Center. Inwestycja realizowana była przez firmę SKANSKA Polska Sp. z o.o. Obiekt składa się z dwóch budynków hotelowych połączonych ze sobą atrium, w którym umieszczony jest hol wejściowy na[...]
14
80%
Przegląd Komunalny
2011 nr 8 64-69
PL W ostatnich latach rzeki miejskie przeżywają swój renesans. Mieszkańcy miast zaczynają doceniać ich potencjał. Rzeka ma zdolność kreowania miejsc charakterystycznych, wyróżniających się oryginalnością formy, funkcji i treści. Miejsc niezwykłych, dzięki którym miasto jest rozpoznawalne i kojarzone za[...]
15
80%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2009 nr 4 10-19
PL W artykule przypomniano historię budowy metra w Warszawie, sięgając po lata dwudzieste minionego wieku, kiedy to już w kilka lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku, po 123 latach zaborów, władze Warszawy podjęły uchwałę o opracowaniu projektu kolei podziemnej. W roku 1938 opracowa[...]
EN The article recalls the history of subway construction in Warsaw dating back to the twenties of the last century when only a few years after Poland regained its independence in 1918, after 123 years of partition, Warsaw authorities have taken a resolution to develop the project of a subway. In 1938 [...]
16
80%
Świat Szkła
PL W połowie 2004 roku został oddany do użytku w Warszawie jeden z ciekawszych architektonicznie budynków użyteczności publicznej stolicy - Centrum Olimpijskie. Czyni ten obiekt udanym przede wszystkim nietuzinkowa forma przestrzenna wypełniona symboliką, trafione proporcje przestrzenne, ciekawe zestaw[...]
17
80%
Zieleń Miejska
2011 Nr 1 28-29
PL W ramach "Modernizacji otoczenia fontanny "Pod Skrzydłami" przy ul. Góreckiej 109 w Warszawie" zostały wykonane dwie koncepcje projektowe. Jedna z nich uwzględnia wygląd istniejącej fontanny, natomiast druga zakłada stworzenie całkowicie nowej wersji.
18
80%
Przegląd Elektrotechniczny
19
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2008 Z. 15 7-15
PL Modernizm nie był jednolity w przekroju terytorialnym a zwłaszcza czasowym. Należy zwrócić uwagę na oryginalny nurt ekspresji fakturalnej (również w czasie wojny), na okres powojenny i „odrodzenia popaździernikowego". Osiągnięcia te, jak i dzieła z lat 70., pogardzane są dziś przez inwestorów, media[...]
EN Modernism wasn't monolith - both in the sense of geography and time. Factural expression movement in Poland (in 1930-ties, after war and after 1956) created very original architecture. Now this architecture (like from 1970-ies) is badly seen by investors, media, authorities. Contemporain trends are [...]
20
80%
Przegląd Komunalny
2005 nr 3 62-62
PL Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Warszawie jest największym w stolicy przedsiębiorstwem branży oczyszczania miasta i gospodarki odpadami. Rejon działania firmy obejmuje całą Warszawę oraz wszystkie pobliskie miasta i gminy. Z usług MPO korzysta prawie 40% klientów Warszawy i okolic, co plasu[...]
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last