Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 337
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Warsaw
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Reports on Geodesy
2011 z. 1/90 287--294
2
100%
Zieleń Miejska
2011 Nr 1 28-29
PL W ramach "Modernizacji otoczenia fontanny "Pod Skrzydłami" przy ul. Góreckiej 109 w Warszawie" zostały wykonane dwie koncepcje projektowe. Jedna z nich uwzględnia wygląd istniejącej fontanny, natomiast druga zakłada stworzenie całkowicie nowej wersji.
3
100%
Architektura Krajobrazu
2002 nr 3-4 104-107
EN In the article entitled Experience and module in shaping buildings in the Warsaw suburban zone it raised the issue of specific conditions which shaped the conception of city planning foundations in Warsaw. The author stresses that the medieval arrangement of the city did not differ from commonly acc[...]
4
100%
Recykling
2007 nr 7-8 44-44
PL Na przełomie maja i czerwca br. recykling w stolicy nabrał rumieńców. A to za sprawą Warszawskich Dni Recyklingu, zrealizowanych już po raz drugi przez Stołeczny Zarząd Oczyszczania Miasta.
5
100%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL Praca przedstawia w sposób kompleksowy główne problemy i zagadnienia związane z budową I linii metra wykonywaną metodami: górniczą i odkrywkową. Przedstawiono aktualny stan budowy obiektów metra oraz stan jego eksploatacji, a następnie perspektywy budowy kolejnych linii metra w Warszawie.
EN The paper has presented in a complex manner main problems connected with the construction of the underground line I executed with methods: mining and opencast ones. The current state of both the objects' underground construction and its exploitation, and then the perspectives of the construction of [...]
6
100%
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
EN Marshall Pilsudski Square in Warsaw, originally a courtyard of the early XVIllc. Saxon Palace, since it was opened to he public (1791) called Saxon Square. Until destruction of the City of Warsaw and the Saxon Palace by German Nazis Army in 1944/45 the Square played the role of a prestigious urban s[...]
7
100%
Zieleń Miejska
2013 Nr 4 26--27
PL Obszary zieleni mogą pełnić w miastach wiele ważnych funkcji. Niestety, są one często ograniczane wskutek złego planowania i zarządzania zasobami tych terenów, czego efektem może być na przykład przerwanie ich ciągłości, a przez to ograniczanie bioróżnorodności.
8
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Odcinek bielański l linii metra warszawskiego jako jeden z niewielu został oddany do użytku jednocześnie z kilku stacjami pasażerskimi oraz uruchomionym monitoringiem prądów błądzących. Dodatkowo podczas budowy podziemnej konstrukcji metra konieczne byto przebudowanie końcowej pętli tramwajowej. Wza[...]
9
100%
Polish Cartographical Review
2017 Vol. 49, No. 4 167--176
EN The article discusses the problem of cartographic presentation of immaterial elements of city space. On the example of old city maps of Warsaw from the period between 1641 and the end of the 19th century, the image of objects and places in Warsaw is linked to the image of activities happening in the[...]
10
100%
Zieleń Miejska
2019 Nr 1 28--30
PL Zwiedzanie warszawy nie musi ograniczać sie do spaceru utartymi, wyznaczonymi przez przewodniki szlakami. Obok tak oczywistych atrakcji turystycznych jak Stare Miasto czy Łazienki, warto zobaczyć całkiem nowe oblicze stolicy - np. nowoczesny i różnobarwny Plac Europejski.
11
88%
Optica Applicata
EN A short review of major achievements in research on high-peak-power lasers carried on for over twenty years at the Institute of Plasma Physics and Laser Microfusion (IPPLM) is carried out. The most important trends in the IPPLM's research on high-peak-power neodymium, CO/sub 2/ and excimer lasers ar[...]
12
88%
Polish Cartographical Review
2015 Vol. 47, No. 4 203--212
EN Actual land cover maps are a very good source of information on present human activities. It increases value of actual spatial databases and it is a key element for decision makers. Therefore, it is important to develop fast and cheap algorithms and procedures of spatial data updating. Every day, sa[...]
13
88%
Mosty
2018 nr 3/4 24--25
PL W Warszawie lada moment ruszy budowa ponad 400-metrowej przeprawy pieszo-rowerowej, która połączy Powiśle z Pragą. Wyłoniono już zwycięski projekt kładki, która ma szansę stać się architektoniczną ikoną stolicy.
14
88%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2009 nr 6 24-25
15
75%
Architecturae et Artibus
PL Analiza jakości środowiska mieszkaniowego w Warszawie prowadzi do stwierdzenia nieskuteczności kształtowania wysokiej jakości zabudowy mieszkaniowej przez prowadzoną obecnie politykę przestrzenną. Duża część aktualnie powstających terenów mieszkalnych nie jest wyposażona w odpowiednią infrastrukturę[...]
EN Warsaw's housing environment quality analysis shows that ongoing, present spacial policy is ineffective. Many of the housing developments constructed in Warsaw are not furnished in a sufficient amount of public amenities. New developments are located on the former agriculture grounds, that has not b[...]
16
75%
Środowisko Mieszkaniowe
2013 nr 12 185--191
PL Charakter architektury mieszkaniowej określają warunki, w jakich powstaje. Koncepcje kształtowania osiedli i budynków zmieniają się w relacji do uwarunkowań przestrzennych, gospodarczych i środowiskowych. Zestawiając przykłady historyczne i współczesne realizacje podejmiemy próbę wskazania kierunku,[...]
EN The nature of residential architecture is defined by the conditions of its origins. Concepts of forming living estates and buildings vary in relation to the spatial, economic and environmental conditions. Comparing historical and contemporary examples we will attempt to indicate the direction in whi[...]
17
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2012 Z. 25 41-47
PL Przemiany przestrzenne polskich miast oraz ekspansja nowej zabudowy na tereny do tej pory niezabudowane wywołują dyskusję nad spójnością i tożsamością nowych przestrzeni mieszkaniowych w relacji do zastanych wartości miasta. Kluczową rolę na rynku mieszkaniowym mają firmy deweloperskie, których dzi[...]
EN Spatial transformation of Polish cities and expansion of new forms of architecture onto the formerly uninhabited areas are the main areas of discussion considering the consistence and identity of new areas in the relation to the constant values of the city. Property developers play the key role on t[...]
18
75%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2012 nr 2 20-26
EN So far, only one 23-km underground line with 21 stations has been constructed in Warsaw. The underground rail stretches from Młociny to Kabaty and is used every day by approximately 500 thousand people. A second 6.3-km line from Daszyński Roundabout to Wilenski Station is currently under onstruction[...]
19
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Obecnie warszawski system elektroenergetyczny (WWE) nie posiada urządzeń umożliwiających lokalną odbudowę systemu. W pracy przedstawiono ograniczenia w wykorzystaniu EC Ostrołęka lub EW Dębe jako źródła restartowego dla Warszawy. Przedstawiono także szybkie metody odbudowy systemu elektroenergetycz[...]
EN There is no equipment for Electrical Power System of Warsaw for system restoration. Limitations in using EC Ostrołęka or EW Dębe as restart sources for Warsaw were presented in the paper. Fast methods of electrical power system restoration after blackout, used in other countries, are also presented[...]
20
75%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2009 nr 11 29-30
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last