Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 23
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Uniwersytet Warszawski
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Postępy Fizyki
2011 T. 62, z. 6 274-278
PL Są to krótkie wspomnienia o pierwszych powojennych latach życia no Hożej 69, siedzibie fizyki na Uniwersytecie Warszawskim, która niedawno obchodziła dziewięćdziesięciolecie istnienia. Wspomnienia zaczynają się z chwilą, kiedy w pierwszym powojennym roku akademickim 1945/46 zostałem zaimmatrykulowan[...]
EN These are short reminiscences of life in early post-war years at Hoża 69, the seat of Warsaw University physics, the 90-th anniversary of which was celebrated recently. They start at the time of my matriculation as a student of physics at Warsaw University in the first post-war academic year 1945/46[...]
2
51%
Analityka : nauka i praktyka
2009 nr 4 36-40
3
51%
Analityka : nauka i praktyka
2009 nr 3 39-40
4
51%
Analityka : nauka i praktyka
2009 nr 4 42-43
5
51%
Postępy Fizyki
2016 T. 67, z. 4 194--200
PL Michał Żyw był polskim fizykiem wyznania mojżeszowego, zajmującym się głównie promieniotwórczością oraz fizyką jądra atomowego. Większość prac poświęcił promieniotwórczości i w tej dziedzinie odnosił sukcesy. W 1935 roku został magistrem fizyki na Uniwersytecie Warszawskim. Opublikował jedenaście pr[...]
6
51%
Wiadomości Matematyczne
2015 T. 51, Nr 1 93--96
PL W dniach 19-20 marca 2015 roku odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim uroczystość nadania doktoratu honoris causa profesorowi Andrzejowi Szczepanowi Białynickiemu-Biruli. Przez całe swoje życie zawodowe, profesor Białynicki, jest związany z Uniwersytetem Warszawskim, ze stosunkowo krótkim epizodem [...]
7
44%
Postępy Fizyki
2013 T. 64, z. 1 32--38
8
38%
Analityka : nauka i praktyka
2009 nr 4 34-35
9
38%
Polski Przegląd Kartograficzny
2000 T. 32, nr 3 175-187
PL W artykule omówiono pokrótce historię Katedry Kartografii UW, prowadzone prace dydaktyczne oraz badawcze.
EN The Chair of Cartography was founded in November, 1950 whole the Institute of Geography was initiated within the structure of the Warsaw University. Also, two other Chairs were formed within the Institute: Physical Geography and Economic Geography. The first Head of the Chair of Cartography was Prof[...]
10
38%
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
EN Taking control over education by a newly originating Polish administration on the territories occupied by German and Austrian forces placed the officials of the Ministry of Religious Denominations and Public Enlightenment in a difficult position resulting from the problem of stabilizing the staff le[...]
11
38%
Czasopismo Techniczne. Architektura
2012 R. 109, z. 2-A 133--144
PL Mówiąc o „ogrodzie pamięci” w kontekście ogrodu botanicznego, możemy rozpatrywać go nie tylko zgodnie z przyjętymi definicjami pojęcia „pamięć”, ale również jako miejsce upamiętnienia ważnych osób i zdarzeń oraz jako o instytucji, dla której wyjątkowo ważnym zadaniem jest zachowanie bogactwa genetyc[...]
EN In the contex of botanic garden, the garden of remembrance does not have to be considered in accordance with accepted definitions of the notion referred to as “memory” which describes place’s predispositions to remind people of their impressions and experience. It can be treated as a place commemora[...]
12
38%
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski
2017 nr 9-10 66--67
PL Laboratorium aplikacyjno-szkoleniowe Pro-Environment Polska to miejsce, w którym biznes spotyka się z nauką. Realizacja podstawowych celów działalności laboratorium, takich jak prowadzenie wielopoziomowych szkoleń oraz opracowywanie i wdrażanie nowych metod pomiarowych, jest możliwa dzięki połączeni[...]
13
38%
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
EN Ever since its establishment in 1816, the University of Warsaw became an instrument of political control in the hands of the Russian authorities, in charge of this part of partitioned Poland (Kingdom of Poland) at that time. Depending on the political situation - in Europe, in Russia or in the lands[...]
14
38%
Teledetekcja Środowiska
2009 T. 42 5--12
EN The early 1960s was the period when a new discipline – INTERPRETATION OF AERIAL PHOTOGRAPHS – PHOTOINTERPRETATION – was introduced into the curricula of the University of Warsaw’s Institute of Geography on the initiative of doc. Bogodar Winid. According to him, mgr Andrzej Ciołkosz played an importa[...]
15
38%
Przemysł Chemiczny
2005 T. 84, nr 12 960-961
16
32%
Wiadomości Chemiczne
2007 [Z] 61, 9-10 785-802
EN The history of the physical chemistry at the Faculty of Chemistry of the Warsaw University in XXth century, with main attention to its second part is presented. The organizational, scientific and teaching aspects are discussed. The list of che-mists, who have been working in the past and who are cur[...]
17
32%
Analityka : nauka i praktyka
2001 nr 1 38--39
18
32%
Acta Geologica Polonica
2016 Vol. 66, no. 3 257--260
19
32%
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski
2017 nr 9-10 59--64
PL Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego to międzywydziałowa jednostka, która jest wspólną przestrzenią badawczą biologów i chemików, gdzie realizowane są projekty interdyscyplinarne na pograniczu wielu dziedzin nauki.
20
32%
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
2016 R. 61, nr 4 165--198
EN The work shortly describes scientific, teaching, and organisational activity of the Chair of Chemistry and then of the Division of Physical Chemistry during after-war period. Presentation is made in five short chapters, covering periods defined by substantial and characteristic processes in our coun[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last