Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  TDS
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
TASK Quarterly : scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk
2003 Vol. 7, No 2 289-293
EN A new database containing 410 cases of nevi pigmentosi, in four categories: benign nevus, blue nevus, suspicious nevus and melanoma malignant, carefully verified by histopathology, is described. The database is entirely different from the base presented previously, and can be readily used for resear[...]
2
75%
Environment Protection Engineering
EN During the last three decades bottled water consumption has become the fastest growing and most dynamic sector of all the food and beverage industries. In the study, physical, chemical and microbiological qualities of 30 different brands of bottled water were studied and compared with labeled values[...]
3
71%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 2 308-314
PL W artykule przedstawiono zasadę działania oraz wyniki wybranych badań symulacyjnych i laboratoryjnych układu przekształtnika 18- pulsowego o wyjściu stałonapięciowym, współpracującego z szeregowym filtrem aktywnym małej mocy (APF). Prezentowany system pozwala znacznie zredukować, szczególnie w przyp[...]
EN The article presents the principle of operation and selected results of simulation and laboratory tests of the 18-pulse converter system with direct voltage output, cooperating with a small series active power filter (APF). The presented system makes it possible to reduce, especially in autonomous s[...]
4
71%
Proceedings of ECOpole
2013 Vol. 7, No. 1 259--265
PL W latach 2007-2010 na Pojezierzu Olsztyńskim na terenie wsi Bałdy prowadzono badania nad wpływem użytkowania rolniczego gleb na jakość wód gruntowych. Wody pobierano z piezometrów umieszczonych na: glebach mineralnych - odwadniane siecią drenarską grunty orne, na granicy pomiędzy łąką i gruntem orny[...]
EN In years 2007-2010 in the Mazurian Lake District in the area of the village Baldy they were carrying out research above the influence of agricultural using the soil on the quality of groundwaters. Waters was collected from piezometers, which was located: on mineral soils - arable land which was desi[...]
5
63%
Journal of Ecological Engineering
2019 Vol. 20, nr 9 188--201
EN The paper presents the evaluation of the possibility to use the water from five quarry lakes located in County Strzelin for the purposes of agricultural irrigation. The evaluation was based on the guidelines provided by FAO and in PN-84/C-04635. The average values of water quality indicators were as[...]
6
51%
Przegląd Papierniczy
2008 R. 64, nr 12 747-753
PL Jednym z wartościowych wskaźników, który może charakteryzować stan fizyko-chemiczny wód technologicznych jest przewodność właściwa. Zastosowanie tego wskaźnika wymaga jednak znajomości podstawowych zależności między czynnikami, które mogą na niego wpływać. Celem niniejszej pracy było poznanie tych z[...]
EN Specific conductivity is one of a valuable factors which can be used for that purpose since it is possible to associate it with amount of total dissolved solids (TDS). However, proper application of this factor needs deeper studies about its links with main technological factors of paper production.[...]
7
51%
Rocznik Ochrona Środowiska
2016 Tom 18, cz. 1 303--321
PL Istotne zanieczyszczenie powietrza Słowacji bierze się z ciepłowni i elektrociepłowni, spalarni śmieci, przemysłu chemicznego, transportu, górnictwa odkrywkowego i energii jądrowej. Emisje z tych źródeł wpływają negatywnie na produkcję rolną oraz zmniejszają właściwości gleby poprzez ich zakwaszenie[...]
EN Significant air pollutants of Slovakia are heating plants and thermal power plants, waste incinerators, chemical industry, transportation, surface mining and nuclear energy. Emissions from these sources affect agricultural production cumulating at soil surface and decrease soil characteristics. This[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last