Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 29
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Szwajcaria
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2003 nr 2 23-27
PL Warunki naturalne - obszar górzysty i położenie geopolityczne oraz dynamiczny rozwój szwajcarskiej gospodarki, wymiany towarowej i turystyki implikują rozwój infrastruktury transportowej drogą modernizacji istniejących i budowy kolejnych tuneli komunikacyjnych. W artykule zaprezentowano aktualny sta[...]
EN Natural conditions - mountainous area and geopolitical location together with a dynamic development of Swiss economy, goods exchange and tourism imply development of transpiration infrastructure. The article presented the current situation of tunnelling and construction of strategic tunnels for the [...]
2
80%
Logistyka
2019 nr 2 60--65
PL W szwajcarskiej miejscowości Dübendorf pod Zurychem, na terenie kampusu Instytutu Empa Materials Science and Technology, otwarto oficjalnie 27 lutego 2019 roku DFAB HOUSE, będący pierwszym na świecie domem mieszkalnym, zaprojektowanym i – w dużym stopniu – zbudowanym cyfrowo. Obiekt zajmuje część na[...]
3
70%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2007 nr 11 17-19
4
70%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2001 nr 3 32-42
PL Na przełomie kwietnia i maja 2001 roku, grupa studentów i pracowników Wydziału Budownictwa oraz Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej odbyła praktykę naukowo-przemysłową w Szwajcarii. Uczestnicy praktyki wzięli udział w zajęciach seminaryjnych, laboratoryjnych i ćwiczeniowych w uczelni[...]
EN At the turn of April and may 2001 a group of students and employees of the Construction Faculty and Faculty of Mining and Geology at the Silesian Technical University had a scientific -industrial practical training in Switzerland. The participants of the training took part in seminars, laboratory ex[...]
5
61%
Zieleń Miejska
2011 Nr 2 24-25
PL Szwajcaria to kraj w każdej dziedzinie życia i gospodarki dobrze zorganizowany. Jest jednym z najbardziej atrakcyjnych turystycznie państw świata. W branży usługowej, w tym w turystycznej, zatrudnionych jest 61% obywateli czynnych zawodowo. Miasta i wsie utrzymane są wzorowo, pomimo że tereny zielen[...]
6
61%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2010 nr 4 42-43
7
61%
Czysta Energia
2009 Nr 1 14-15
8
61%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2002 nr 1 35-40
PL W numerze 3/2001 kwartalnika "Budownictwo Górnicze i Tunelowe" przedstawiono pierwszą część artykułu o budowie drugiej dwutorowej linii kolejowej Zürich-Thalwil w ramach inwestycji "Bahn+Bus 2000". W drugiej części artykułu przedstawiono niektóre podziemne prace budowlane w mieście Zürich od Dworca [...]
EN In number 3/2001 of the ,,Budownicwo Górnicze i Tunelowe" quarterly the first part was presented of the article on construction of the second, two- track railway Zürich -Thalwil within the framework of,,Bahn +Bus 2000" investments. The second part of the article presents some underground constructio[...]
9
61%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2011 Nr 6 20-22
PL Na początku października 2011 r. w szwajcarskim Davos odbyła się jubileuszowa konferencja z okazji 60-lecia istnienia firmy Geobrugg AG. Na spotkanie przybyli eksperci, których zadaniem jest przeciwdziałanie zagrożeniom naturalnym. Na tle wspomnień o historii firmy ważne miejsce zajęła dyskusja i wy[...]
10
61%
Zieleń Miejska
2017 Nr 9 38--40
PL Otulona górskimi pasmami Alp Szwajcaria, kraj o głębokim szacunku do porządku, przywodzi na myśl styl nowoczesnego życia, silnie zespolonego z naturą. Twórczość architekta krajobrazu Enza Enei wpisuje się w tę filozofię.
11
61%
Przegląd Komunikacyjny
PL Rola i ranga transportu w Szwajcarii. Jakość usług. Programy modernizacji i rozwoju SBB: "Bahn 2000" oraz "Impuls 97". Regionalizacja usług przewozowych. Kierunki, zasady i pierwsze efekty restrukturyzacji SBB. Najbardziej popularne oferty dla pasażerów.
12
60%
Nowa Elektrotechnika
13
51%
Środowisko Mieszkaniowe
2011 nr 9 49--53
14
51%
Świat Obrabiarek
PL Działalność współczesnych przedsiębiorstw produkcyjnych w bardzo dużym stopniu uzależniona jest od wymagań rynku. Nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, narzędzia oraz systemy CAD/CAM/CIM pozwoliły na wzrost wydajności produkcji i skrócenie czasu projektowania i wprowadzania nowych produktów n[...]
15
51%
Nowa Elektrotechnika
2004 nr 1 28
16
51%
Geoinżynieria i Tunelowanie
2004 nr 2 34-39
PL W artykule przedstawione zostały zagadnienia związane z budową tuneli kolejowych i drogowych w Szwajcarii. Omówione zostały sprawy planowania i finansowania długich tuneli kolejowych jak i drogowych "Bypass". Przedstawione zostały metody drążenia tuneli przez urabianie materiałem wybuchowym jak i sp[...]
EN The paper deals with the problems met in the construction of road and railways tunnels. Special emphasis is put on the planning and financing of the longest railway tunnel of the word the "Gotthard base tunnel" in Switzerland. Classical, as well as machine guided methods e.g. TBM, TBE are discussed [...]
17
51%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2014 Nr 3 38--39
PL Dwa wydarzenia o kolosalnym znaczeniu dla kierunku i tempa rozwoju budownictwa podziemnego odbyły się w Genewie: Światowy Kongres Tunelowy – WTC (1–6 czerwca 2013 r.) oraz XXXIX Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowego Stowarzyszenia Tunelowego i Międzynarodowego Stowarzyszenia Robót Podziemnych – ITA-A[...]
EN Two events of major significance for the direction and pace of development of underground construction engineering have taken place in Geneva: World Tunnel Congress (1-6 June 2013) and 34th General Assembly of International Tunneling and Underground Space Association ITA-AITES (2nd
18
51%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL Zalegające płytko złoża geotermalne zawierają znaczące zasoby ciepła. Jednakże ich eksploatacja musi odbywać się w kontrolowanych warunkach, w sposób regulowany odpowiednimi przepisami. W Szwajcarii w bardzo szybkim tempie rozwija się proces wykorzystywania zasobów geotermalnych przy wykorzystaniu s[...]
19
51%
Technika Poszukiwań Geologicznych
EN The shallow geothermal resource – the heat content of the ground right below our feet– represents an immense and ubiquitous energy source. Nevertheless its tapping and use must be done in a controlled and –ideally– in a regulated manner. In Switzerland the utilization of shallow geothermal resources[...]
20
51%
Gospodarka Wodna
2017 Nr 5 152--156
PL W artykule opisano energetykę wodną Szwajcarii, jej największe obiekty - w tym szczegółowo zaporę i zbiornik Grandę Dixence. Scharakteryzowano system zasilania w wodę tego zbiornika wraz z pompowniami, a przede wszystkim elektrownie systemu Cleuson-Dixence: Chandoline, Fionnay, Nendaz i najnowszą el[...]
EN The article describes the hydropower industry in Switzerland and its largest facilities - in particular the dam and the Grande Dixence Reservoir. It provides a characteristics of the reservoir's water supply system including pumping stations, focusing on the Cleuson-Dixence scheme hydropower plants:[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last