Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 24
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Switzerland
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
1999 nr 387 30--31
2
75%
Zieleń Miejska
2011 Nr 2 24-25
PL Szwajcaria to kraj w każdej dziedzinie życia i gospodarki dobrze zorganizowany. Jest jednym z najbardziej atrakcyjnych turystycznie państw świata. W branży usługowej, w tym w turystycznej, zatrudnionych jest 61% obywateli czynnych zawodowo. Miasta i wsie utrzymane są wzorowo, pomimo że tereny zielen[...]
3
75%
Acta Geologica Polonica
EN Definition of the Oxfordian Elisabethae Subzone of the upper Transversarium Zone, and the Wartae Subzone, is provided. The Wartae Subzone has been absorbed into the overlying Bifurcatus Zone as a basal Subzone. The redefined base of the Bifurcatus Zone lies somewhat below the lower boundary of the B[...]
4
75%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2011 Nr 6 20-22
PL Na początku października 2011 r. w szwajcarskim Davos odbyła się jubileuszowa konferencja z okazji 60-lecia istnienia firmy Geobrugg AG. Na spotkanie przybyli eksperci, których zadaniem jest przeciwdziałanie zagrożeniom naturalnym. Na tle wspomnień o historii firmy ważne miejsce zajęła dyskusja i wy[...]
5
75%
Zieleń Miejska
2017 Nr 9 38--40
PL Otulona górskimi pasmami Alp Szwajcaria, kraj o głębokim szacunku do porządku, przywodzi na myśl styl nowoczesnego życia, silnie zespolonego z naturą. Twórczość architekta krajobrazu Enza Enei wpisuje się w tę filozofię.
6
75%
Przegląd Komunikacyjny
PL Rola i ranga transportu w Szwajcarii. Jakość usług. Programy modernizacji i rozwoju SBB: "Bahn 2000" oraz "Impuls 97". Regionalizacja usług przewozowych. Kierunki, zasady i pierwsze efekty restrukturyzacji SBB. Najbardziej popularne oferty dla pasażerów.
7
75%
Drogownictwo
2018 nr 7-8 264--IV okł.
PL Spośród legend przypisujących wykonanie kilkudziesięciu różnych mostów siłom nieczystym, ta jest najbardziej prawdopodobna. Znajduje potwierdzenie w annałach historii.
EN Of the dozens of legends that attribute various bridges to evil forces, the legend of the Reuss bridge is probably the most believable. This article details the history of the bridge and the historical events that support the legend.
8
63%
Środowisko Mieszkaniowe
2011 nr 9 49--53
9
63%
Świat Obrabiarek
PL Działalność współczesnych przedsiębiorstw produkcyjnych w bardzo dużym stopniu uzależniona jest od wymagań rynku. Nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, narzędzia oraz systemy CAD/CAM/CIM pozwoliły na wzrost wydajności produkcji i skrócenie czasu projektowania i wprowadzania nowych produktów n[...]
10
63%
Nowa Elektrotechnika
2004 nr 1 28
11
63%
Geoinżynieria i Tunelowanie
2004 nr 2 34-39
PL W artykule przedstawione zostały zagadnienia związane z budową tuneli kolejowych i drogowych w Szwajcarii. Omówione zostały sprawy planowania i finansowania długich tuneli kolejowych jak i drogowych "Bypass". Przedstawione zostały metody drążenia tuneli przez urabianie materiałem wybuchowym jak i sp[...]
EN The paper deals with the problems met in the construction of road and railways tunnels. Special emphasis is put on the planning and financing of the longest railway tunnel of the word the "Gotthard base tunnel" in Switzerland. Classical, as well as machine guided methods e.g. TBM, TBE are discussed [...]
12
63%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2014 Nr 3 38--39
PL Dwa wydarzenia o kolosalnym znaczeniu dla kierunku i tempa rozwoju budownictwa podziemnego odbyły się w Genewie: Światowy Kongres Tunelowy – WTC (1–6 czerwca 2013 r.) oraz XXXIX Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowego Stowarzyszenia Tunelowego i Międzynarodowego Stowarzyszenia Robót Podziemnych – ITA-A[...]
EN Two events of major significance for the direction and pace of development of underground construction engineering have taken place in Geneva: World Tunnel Congress (1-6 June 2013) and 34th General Assembly of International Tunneling and Underground Space Association ITA-AITES (2nd
13
63%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL Zalegające płytko złoża geotermalne zawierają znaczące zasoby ciepła. Jednakże ich eksploatacja musi odbywać się w kontrolowanych warunkach, w sposób regulowany odpowiednimi przepisami. W Szwajcarii w bardzo szybkim tempie rozwija się proces wykorzystywania zasobów geotermalnych przy wykorzystaniu s[...]
14
63%
Technika Poszukiwań Geologicznych
EN The shallow geothermal resource – the heat content of the ground right below our feet– represents an immense and ubiquitous energy source. Nevertheless its tapping and use must be done in a controlled and –ideally– in a regulated manner. In Switzerland the utilization of shallow geothermal resources[...]
15
63%
Gospodarka Wodna
2017 Nr 5 152--156
PL W artykule opisano energetykę wodną Szwajcarii, jej największe obiekty - w tym szczegółowo zaporę i zbiornik Grandę Dixence. Scharakteryzowano system zasilania w wodę tego zbiornika wraz z pompowniami, a przede wszystkim elektrownie systemu Cleuson-Dixence: Chandoline, Fionnay, Nendaz i najnowszą el[...]
EN The article describes the hydropower industry in Switzerland and its largest facilities - in particular the dam and the Grande Dixence Reservoir. It provides a characteristics of the reservoir's water supply system including pumping stations, focusing on the Cleuson-Dixence scheme hydropower plants:[...]
16
63%
Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG
2016 nr 19(4) 49--61
PL Dostępność przestrzenna jest jednym z kluczowych składników dyskursów rozwoju obszarów wiejskich, sprawiedliwości społecznej, a także zrównoważonego rozwoju. Dostępność do przestrzennie i czasowo rozproszonych miejsc, zasobów i szans, a zwłaszcza dostępność do edukacji czy służby zdrowia, jest ważny[...]
EN In a contemporary globalized, hyper-mobile world one of the most important narrative in discourse on development of rural and peripheral areas is their accessibility. An adequate access to spatially and temporally dispersed resources and opportunities is an important issue undermining people’s life [...]
17
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
1999 nr 5 13-16
18
63%
Drogownictwo
2018 nr 1 33--35
PL Z dwóch zabytkowych mostów drewnianych – ikon Lucerny: Spreuerbrucke i Kapellbrucke, ten pierwszy lepiej przetrwał upływ czasu. Jego konstrukcję opisano i przedstawiono na zdjęciach.
EN Of the two antique wooden bridges in Lucerne, Spreuer Bridge and Kapellbrücke (Chapel Bridge), the former is the better preserved bridge. This article describes its construction and engineering details.
19
63%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W artykule opisano warunki naturalne, środowiskowe i kulturowe Szwajcarii i Holandii. Przedstawiono jak w tych dwóch odmiennych pod tymi względami krajach realizowana jest zasada Green Architecture dotycząca szacunku dla otoczenia w odniesieniu do budownictwa mieszkaniowego.
EN This paper describes the natural, environmental and cultural conditions in Switzerland and the Netherlands. It shows how the principle of Green Architecture, which concerns respect for the surroundings with reference to housing, is applied in these two dissimilar countries.
20
51%
Gospodarka Wodna
2011 Nr 3 104-107
PL W artykule przedstawiono systemy prawne dotyczące nadzorowania bezpieczeństwa zapór w sześciu państwach europejskich: Wielkiej Brytanii, Austrii, Norwegii, Szwajcarii, Czech i Słowacji.
EN The article presents legal systems relative to the control over the security of dams in six European countries: Great Britain, Austria, Norway, Switzerland, Czech Republic and Slovakia.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last