Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 2739
first rewind previous Strona / 137 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Poland
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Geological Quarterly
2
100%
Spektrum
2008 nr 5 I-XIV
3
85%
Recykling
2009 nr 11 25-25
PL Wpisały się już na stałe w harmonogram branży związanej z ochroną środowiska. Przyciągają tysiące zwiedzających, swoją ofertę reprezentują setki przedstawicieli firm, a temu wydarzeniu towarzyszy zawsze ciekawa oprawa konferencyjno-seminaryjna. Oczywiście mowa jest o Międzynarodowych Targach Ochrony[...]
4
80%
Zeszyty Naukowe AON
2011 nr 2(83) 478-495
EN Energy from national security perspective, is a driving force of any country's economy, an element of national and state sovereignty, and a social, economic and, what is worth stressing, political problem. In an external dimension, the feeling of security is guaranteed by stable and not threatened b[...]
5
80%
Studia Quaternaria
2007 Vol. 24 5-20
EN Neotectonic studies in Poland concern mainly manifestations of those tectonic movements that have been active in Late Neogene and Quaternary times, as well as geodetically measured recent vertical and horizontal crustal motions. Among problems of particular interest, the following should be listed: [...]
6
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2009 Nr 2 2-8
7
80%
Acta Energetica
2010 nr 2 45-54
PL Artykuł przedstawia aktualny (czerwiec 2010) stan zaawansowania prac związanych z realizacją programu jądrowego w Polsce. Uruchomienie pierwszej elektrowni jądrowej planowane jest na 2020 rok. W celu zrealizowania tego projektu konieczne jest przygotowanie odpowiedniego zaplecza zarówno prawnego, ja[...]
8
80%
Przegląd Geologiczny
EN The plans for development of nuclear energy to cover Poland's needs for power raise the question of perspective domestic uranium resources. Prospecting for uranium deposits has been carried out with varying intensity since the end of the 1940s until the 1990s. In the early 1960s these works resulted[...]
9
80%
Przegląd Geodezyjny
2013 R. 85, nr 5 45--50
10
80%
Gospodarka Wodna
2012 Nr 2 53-57
PL Artykuł jest pewną wersją referatu przedstawionego przez Autorkę na posiedzeniu Rad Gospodarki Wodnej Regionów Małej Wisły i Górnej Odry w grudniu 2010 r. Poruszono bardzo istotny, fundamentalny dla rozwoju gospodarki wodnej problem jej finansowania. Przedstawiono analizę obecnego stanu i na tym tle[...]
EN The article is a version of a study presented by the Author on the meeting of the Water Management Councils of Little Vistula and Upper Oder in December 2010. The article mentions a very important problem of its financing, fundamental for the water management development. It presents the analysis of[...]
11
80%
Volumina Jurassica
EN Siderite rocks in the Middle Jurassic marine deposits in Central Poland occur from Aalenian to Upper Bathonian in form of intercalations and concretions. Most frequently, they are clayey siderites composed of siderite and sideroplesite, being accompanied by illite, kaolinite, pyrite, quartz, sometim[...]
12
80%
Volumina Jurassica
EN Total of 445 ammonites bearing pathological deviations of their shells, have been sorted out from a rich (about thousand of specimens) ammonoid collection belonging to the present authors. The specimens are derived from two regions, where Jurassic rocks outcrop: Mesozoic border of the Holy Cross Mou[...]
13
80%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2009 nr 162 9-20
PL Niniejszy referat jest głosem w dyskusji nad kształtem polskiej polityki energetycznej, zabranym w chwili, gdy wyznaczane są cele i priorytety tej polityki do roku 2030. Na tle celów polityki energetycznej Wspólnoty Europejskiej, bilansu nośników energii, prognozowanego zapotrzebowania na energię i [...]
EN The paper is presented as a voice risen in discussion on the Polish energy policy at the time when its revision up to the year 2030 is under preparation. Against the background of European Union energy policy, energy carriers mix and possibilities to satisfy future energy needs the condition of Poli[...]
14
80%
Geochronometria
EN The study investigates the influence of climate conditions on radial increment of oak, with special concern to the situations when analysed trees formed conspicuously wider or narrower tree-rings. The research material was collected in four locations in central Poland within natural range of peduncu[...]
15
80%
Studia Quaternaria
EN The occurrence of Pteridium spores - the common fire-adapted plant - was observed in Poland's Pleistocene (three interglacials and numerous interstadials) and Holocene pollen sequences. Until the onset of the middle Holocene, bracken was recorded relatively rarely. This marks climatic conditions wit[...]
16
80%
Oceanological Studies
EN The paper gives an overview of the modern concept of Internet data broker for environmental data transfer and exchange thorough the Internet. The main tasks of the specific data broker components are to catalogue data (metadata database), to search for data, to retrieve data subsets, to package data[...]
17
80%
Przegląd Geofizyczny
2011 Z. 3-4 201-234
PL W pracy porównano dwie najczęściej stosowane w Polsce metody klasyfikacyjne w zakresie warunków termicznych, tj. klasyfikację termiczną według Lorenc, opartą na wartościach odchylenia standardowego, oraz kwantylową klasyfikację termiczną. Do celów wieloaspektowej analizy statystycznej wykorzystano u[...]
EN This paper reviews two most commonly used methods of classifications of thermal conditions in Poland. Statistical analysis were performed for areally averaged values of air temperatures for months, seasons and years of the period 1951-2008 and for some geographical region of the country. Existing di[...]
18
80%
Elektro Info
2003 nr 3 16-22
PL Po wieloletnich staraniach środowisk zainteresowanych aktualizacją i dostepem do danych o wyładowaniach atmosferycznych na obszarze Polski, jest obecnie możliwe uzyskiwanie takich danych z niezależnie działających systemów automatycznej detekcji i lokalizacji piorunów, opartych na różnych technikach[...]
19
80%
Przegląd Papierniczy
2011 R. 67, nr 10 595-600
20
80%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
2010 z. 65 63-70
PL Artykuł zawiera informacje dotyczące rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce. Ze względu na szybki rozwój technologiczny w zakresie wykorzystania OZE oraz nacisków Unii Europejskiej dotyczących produkcji energii ze źródeł odnawialnych, spodziewany jest bardzo szybki wzrost[...]
EN The paper concerns information about development and utilization of the technologies connected with renewable energy sources (RES) in Poland. Because of rapid technological progress and high pressure of European Union, very fast increase of power companies using renewable energy sources is expected.[...]
first rewind previous Strona / 137 next fast forward last