Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 58
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Norwegia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunalny
2010 nr 10 16-17
PL Norwegia liczy niespełna 4,8 mln mieszkańców, co przy powierzchni kraju wynoszącej ponad 385 tys. km² daje średnią gęstość zaludnienia równą 16 osób na km². Można by zatem pomyśleć, że przy tak niewielkiej liczbie ludzi ochrona środowiska będzie marginalizowana - wszak poziom antropopresji na środow[...]
2
100%
Zieleń Miejska
2010 Nr 5 18-19
PL Norwegia coraz mniej kojarzy się z zimną północą, a coraz bardziej z zapierającymi w piersiach krajobrazami, z wszechobecną dzika przyrodą, nowoczesna technologią i bezpieczeństwem. Kraj fiordów i wikingów ma coraz więcej do zaoferowania, nie tylko dzięki geologicznym procesom, które ukształtowały t[...]
3
100%
Przegląd Komunalny
2010 nr 1 26-27
PL Zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2010, do 2014 r. poziom recyklingu szkła w Polsce powinien wynosić 60%. Niby nie najgorzej, ale plan ten i tak blednie przy osiągnięciach w tym zakresie innych państw, np. Norwegii. Tam już mają 90-procentowy poziom odzysku szkła, a szykują się na więcej[...]
4
100%
Przegląd Budowlany
5
100%
Drogownictwo
2013 nr 4 121-125
PL Norwegia - długi i wąski pas skalistego wybrzeża Skandynawii jest pocięty głębokimi fiordami nad którymi niełatwo przerzucić mosty. Dlatego do niedawna najpowszechniejszym rodzajem komunikacji była tu żegluga kabotażowa i śródlądowa. W ostatnim półwieczu, po odkryciu złóż ropy i gazu u wybrzeży i wz[...]
EN Norway - the long and narrow rocky coast of Scandinavia is punctuated by deep fjords across which it is not easy to build bridges. For this reason, until recently, the most common form of transport was cabotage both between sea-ports and inland. In the last half century, following the discovery of [...]
6
100%
Magazyn Autostrady
2017 Nr 5 146--149
PL W niniejszym artykule postanowiono ocenić oprogramowanie stosowane do projektowania dróg w Norwegii i porównać je do polskich warunków. Wszelkie informacje i materiały zostały zamieszczone na podstawie wieloletniego doświadczenia jednej z największych firm projektowych w Norwegii – Multiconsult.
7
100%
Magazyn Autostrady
2017 Nr 1-2 40--43
PL Jak wiadomo, każdy z krajów ma swoją, zazwyczaj niepowtarzalną, specyfikę projektowania dróg. Poniższy artykuł dotyczy tworzenia projektów drogowych w Norwegii. Omówiony został zakres zagadnień od ogólnej charakterystyki pracy, przez software, aż po dostarczaną dokumentację. Całość została napisana [...]
8
100%
Przegląd Komunalny
2015 nr 5 36
PL Dla branży gospodarki odpadami w Norwegii plany inwestycyjne Związku Międzygminnego ROAF były sensacją. Pomysł na komunalną sortownię centralną na odpady zmieszane podważał wysiłki kilkunastu lat selektywnej zbiórki „u źródła” oraz olbrzymie nakłady na akcje edukacyjno-informacyjne. Mieszkańcy wrzuc[...]
9
100%
Energetyka
2014 nr 10 619--623
10
100%
Spajanie Metali i Tworzyw w Praktyce
2007 nr 4(19) 30--31
PL Nowy projekt H-6e firmy Aker Kvearner daje zatrudnienie setkom Polaków. W ramach tego projektu Polacy znajdują zatrudnienie przy pracach montażowo-spawalniczych, izolacyjnych, malarskich, rusztowaniowych, cateringowych, nadzoru itd.
11
100%
Przegląd Budowlany
12
88%
Problemy Ekologii
2002 R. 6, nr 2 98-101
PL Pomimo wysokich dochodów, większość Norwegów zalicza siebie do klasy średniej, a w kulturze tego prostolinijnego i skromnego społeczeństwa obca jest jakakolwiek ostentacja i "szpanowanie" (również manifestowane w poziomie i standardzie zajmowanego mieszkania). Skromność jako cecha (charakterystyczna[...]
EN Most of Norway's housing resources are either traditional wooden houses of small cubature or lacking fantasy, practical and functional typical blocks of apartments which have recently been more and more dominating in cities (in large cities e.g. Oslo they constitute approximately 50% of housing reso[...]
13
88%
Magazyn Autostrady
2018 Nr 6 59--64
PL W artykule przybliżono filozofię BIM i przeanalizowano rynek skandynawski na przykładzie Norwegii pod kątem poziomu wykorzystania technologii i cyfryzacji w budownictwie infrastrukturalnym, a także dokonano podsumowania rynku polskiego w tej dziedzinie.
14
75%
Polityka Energetyczna
2013 T. 16, z. 3 129--141
PL Celem pracy jest omówienie uwarunkowań zmian w polityce energetycznej Norwegii, jakie zaszły w tym kraju w minionym półwieczu. Szczególny nacisk położono na kwestię odkrycia i wprowadzenia do eksploatacji własnych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, dzięki którym Norwegia ma wyjątkową pozycję na eur[...]
EN This paper describes the determinants of changes in the energy policy of Norway which took place during the past half-century. A particular emphasis has been placed on the issue of the discovery and use of Norway's own oil and natural gas deposits, thereby securing the country a unique position in t[...]
15
75%
Architektura Krajobrazu
2012 nr 4 49-56
EN The aim of the development of modern Norway is to combine the ideas of environmentalism, awareness of climate change, sustainable development guidelines along with the idea of community activity, and universal health care for citizens. The creation of contemporary architecture the method of Placemak[...]
16
75%
Energetyka
2012 nr 1 49-51
PL Omówiono podstawowe problemy gospodarki energetycznej Królestwa Norwegii. Norwegia stanowi przykład kraju, który racjonalnie wykorzystuje swoje zasoby, w tym energetyczne, budując na ich podstawie potęgę ekonomiczną kraju i dobrobyt jego obywateli. Szczególnego podkreślenia wymaga troska o ekologicz[...]
EN Discussed are the main problems of the Kingdom of Norway energy economy. Norway is the example of a country which rationally utilizes its resources, including the energy ones, and builds on their basis the economy power and welfare of the citizens. Care about the ecological character of power indust[...]
17
75%
Wodociągi - Kanalizacja
2009 nr 10 40-41
18
75%
Zeszyty Naukowe AON
2014 nr 3(96) 80-106
PL Celem artykułu jest analiza polityki bezpieczeństwa Norwegii, jej priorytetów, uwarunkowań i zagrożeń w związku z szybko zmieniającą się sytuacją międzynarodową w obszarze euroatlantyckim. Autor stawia kwestię jakie są implikacje sąsiedztwa Norwegii z Rosją i jak interesy gospodarcze Norwegii w Arkt[...]
EN The aim of the article is to analyse the security policy of Norway, its priorities, conditions and threats against the rapidly changing international situation in the Euro-Atlantic area. The author raises the questions of what implications there are regarding Norway’s proximity to Russia and how Nor[...]
19
75%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2016 Nr 1 38--39
PL PORR Polska Infrastructure SA finalizuje jeden ze swoich czterech prestiżowych projektów w Norwegii. 24 października 2015 r. został oficjalnie otwarty 19-przęsłowy most Tresfjord nad Morzem Norweskim. Inwestycja była realizowana wspólnie ze spółką Implenia.
EN PORR Polska Infrastructure SA is currently completing one of its three prestigious projects in Norway. On 24 October 2015, the 19-span Tresfjord bridge over the Norwegian Sea was officially opened. This project was developed together with Implenia.
20
75%
Mosty
2016 nr 6 22--23
PL Polscy inżynierowie mogą pochwalić się nie tylko znakomitymi realizacjami mostowymi na terenach naszego kraju, ale także za granicą. Realizowane przez firmę PORR Polska Infrastructure obiekty mostowe w Norwegii są tego idealnym przykładem.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last