Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 351
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Niemcy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Ekologii
2
80%
Czysta Energia
2013 Nr 2 22--25
3
80%
Czysta Energia
2013 Nr 11 24--26
4
80%
Czysta Energia
2012 Nr 9 40-41
5
80%
Przegląd Komunalny
2014 nr 3 58--60
PL Od ponad czterdziestu lat w Niemczech obserwuje się zaawansowany rozwój nowoczesnych metod badania kondycji zdrowotnej i stabilności drzew. Wdrażane są nowe techniki w systemie zarządzania drzewami miejskimi, a monitoring jest podstawą skutecznej polityki ich ochrony i poprawy bezpieczeństwa publicz[...]
6
80%
Czysta Energia
2011 Nr 5 18-19
7
80%
Problemy Jakości
8
80%
Przegląd Komunalny
1998 nr 2 50-53
PL W Holandii od 1995 roku, 92% z 6 mln gospodarstw domowych uczestniczy w programie oddzielnego składowania bioodpadów.
9
80%
Czysta Energia
2008 Nr 12 28-29
10
80%
Energetyka
2008 nr 3 206-208
PL Zaprezentowano problemy badań i organizacji wdrożeń w obszarze materiałów i elektrotechnologii oraz ich różnice w gospodarce niemieckiej oraz polskiej.
EN The Authors compared the problems of research and organisation of technological implementations in material engineering and electrotechnology in Poland and Germany.
11
80%
Przegląd Komunalny
2001 nr 1 28-28
PL Warto zauważyć, że w ostatnich latach w Niemczech szczególną uwagę zwrócono na wykorzystanie odpadów drzewnych. Wobec narastającego niedoboru kory, odpady drzewne coraz częściej wykorzystywane są tu w formie grubych trocin lub ścinków jako środek do mulczowania powierzchni gleby, szczególnie na tere[...]
12
80%
Przegląd Geodezyjny
PL Centralny cel polityki porządku przestrzennego, aby obszary wiejskie rozwijać jako samodzielne obszary mieszkaniowe, komercyjne i rekreacyjne, wymaga zastosowania nowych podstawowych strategii: koncepcje rozwoju muszą w przyszłości być ukierunkowane ponadgminnie, a więc regionalnie, różne resorty mu[...]
EN The central aim of Strategic Spatial Policy, which is to develop rural areas as independent commercial, recreational and housing areas, requires the application of new basic strategies: development concepts must be directed towards further than parishes, which means directed regionally, various reso[...]
13
80%
Przegląd Komunalny
2003 nr 2 32-33
PL Do niedawna rolnictwo i obszary wiejskie uchodziły za symbol znakomitych warunków ekologicznych i zdrowotnych. Szybki rozwój specjalizacji, intensyfikacji i racjonalizacji produkcji rolnej spowodował pojawienie się nowych zagrożeń ekologicznych także w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
14
80%
Ekotechnika
2008 nr 1 19-20
PL Nasz kraj znajduje się obecnie w czołówce państw Unii Europejskiej pod względem emisji pyłu, dwutlenku siarki, tlenków azotu i dwutlenku węgla, gdyż aż 75% ciepła użytkowego i energii elektrycznej wytwarzamy z węgla. Konieczność ochrony środowiska oraz wizja wyczerpywania się nieodnawialnych nośnikó[...]
EN Geothermal heat is one of the cheapest and additionally most environmentally friendly type of energy within all renewable energy sources. About 70% of that energy is generated deep undergroung, in radioactive reactions of the heaviest elements. Geothermal heat and power stations are very simple, hen[...]
15
80%
Przegląd Komunalny
2009 nr 3 42-45
PL W dyskusji toczącej się w branżowej prasie, a także podczas konsultacji społecznych w ramach "projektów spalarniowych" przywoływane są przykłady "fantastycznych" rozwiązań z dziedziny tzw. mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Są to przede wszystkim przykłady z terenu Niemiec,[...]
16
80%
Czysta Energia
2006 Nr 10 39-40
17
80%
Przegląd Geodezyjny
PL W artykule tym zostały przedstawione na początek formy i instrumenty zabezpieczenia prawa własności do gruntu w Niemczech. Rejestry te stanowią jednocześnie podstawą do tworzenia systemów informacji terenowej (GIS), które umożliwiają bardziej transparentne kształtowanie procesów planistycznych i rea[...]
EN First of all the article explains the methods and safeguard instruments of property rights in Germany. At the same time, these registers are a suitable basis for the establishment of geoinformation systems which are qualified for making the planning and realising process of projects more transparent[...]
18
80%
Recykling
2006 nr 2 32-33
PL Wkraczając w nowy rok zmagań z tworzeniem i realizacją w Polsce nowych inwestycji w gospodarce odpadami, warto jeszcze raz spojrzeć na państwa, które w tej dziedzinie mają pewne doświadczenia. Do krajów, które warto obserwować, z pewnościa należą nasi sąsiedzi z zachodniej granicy.
19
80%
Czysta Energia
2006 Nr 5 29-29
20
80%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Przedstawiono procesy dostosowawcze górnictwa węgla brunatnego i energetyki w Niemczech do restrukturyzującej się gospodarki i liberalizacji rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej. Podano ważniejsze przedsięwzięcia innowacyjne w organizacji energetyki i technologii wytwarzania energii elektr[...]
EN The paper presents the adaptation processes of lignite mining and energy sectors in Germany to the restructuring in economy and liberalisation of energy sector in the EU. It reviews the most important innovations in the organisation of energy sector and technology of the production of electricity fr[...]
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last