Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 69
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Komisja Europejska
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunalny
2005 nr 2 60-61
PL W drugiej połowie lat 90. w krajach członkowskich UE zainteresowanie dostarczaniem usług publicznych z udziałem partnera prywatnego nie tylko wzrosło, ale także coraz częściej znajdowało praktyczne zastosowanie w procesie wdrażania konkretnych projektów. Zmniejszenie możliwości finansowych sektora p[...]
2
100%
Postępy Techniki Jądrowej
3
80%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2006 nr 2 11-14
4
80%
Materiały Budowlane
2006 nr 4 135-137
5
80%
Materiały Budowlane
2006 nr 1 126-127
6
80%
Materiały Budowlane
2005 nr 12 75-76
7
80%
Materiały Budowlane
2005 nr 11 74-76
8
80%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Komisja Europejska przedstawiła strategię, która ma pomóc państwom członkowskim i władzom lokalnym w zakresie ochrony środowiska miejskiego. Strategia ta jest jednym z siedmiu przedsięwzięć przewidzianego w ramach 6 Programu Ramowego dla ochrony środowiska. Jego celem jest wprowadzenie w Unii polity[...]
9
80%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2008 R. 81, nr 7 884-892
PL Dokonano analizy merytorycznej stosunku uczestników konsultacji w sprawie nowego podejścia do zarządzania widmem radiowym w Unii Europejskiej. Dotyczył on pięciu szczegółowych propozycji Komisji: zasady neutralności technicznej, neutralności usługowej, handlowych zasad dystrybucji praw dostępu do sp[...]
EN Content-related analysis of the standpoints of the respondents in public consultations on propositions of the new regime of the spectrum management in European Union was made. Issues of technological neutrality, service neutrality, tradability, increasing of the transparency of the spectrum allocati[...]
10
80%
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Kartele stanowią poważne naruszenie prawa konkurencji, powodują wzrost cen na rynku i ograniczają konsumentom możliwość wyboru. Tego typu nieformalne porozumienia są od wielu lat ścigane przez Komisję Europejską, a firmy przystępujące do nielegalnego porozumienia napotykają na swej drodze na wiele p[...]
EN Cartels are among the most serious violations of competition rules. They lead to higher prices and less choice for consumers. There are many factors that facilitate or hinder collusion and firms which collude tacitly face many problems. First, as soon as price is raised above the no cooperative leve[...]
11
80%
Czysta Energia
2007 Nr 9 14-15
12
70%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2007 nr 2 2-9
13
70%
Drogi i Mosty
2007 nr 3 5-21
PL Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi na pytania, jak będzie wyglądał europejski system dróg w roku 2040 oraz jak można pogodzić rosnące potrzeby transportowe Europy z ochroną środowiska naturalnego. Powyższe zagadnienia analizowano w ramach innowacyjnego projektu "Nowe Koncepcje Budowy Dróg - NR2[...]
EN What will the European road system look like in 2040? How can innovations deliver solutions to the challenges of the future? In particular, how can Europe's growing transport needs be reconciled with the important sustainability goals? New Road Construction Concepts NR2C is a European Commission co-[...]
14
70%
Materiały Budowlane
2005 nr 8 97-99
15
70%
Czysta Energia
2014 Nr 2 34--35
16
70%
Czysta Energia
2014 Nr 3 22--25
17
70%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL 26 lipca 2000 r. Komisja Europejska przyjęła w Brukseli projekt nowego rozporządzenia dotyczącego wymagań w zakresie służby publicznej oraz zawierania kontraktów na przewozy pasażerskie. Celem tej nowej regulacji jest doprowadzenie do korelacji między wymaganiami dla służby publicznej a konieczno?ci[...]
18
70%
Czysta Energia
2014 Nr 3 20--21
19
70%
Dozór Techniczny
2010 z. 3 39--44
20
61%
Przemysł Spożywczy
PL W 2011 r. ukażą się załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności, zmiany do załącznika nr II w zakresie niektórych barwników, substancji dodatkowych zawierających glin, nowych substancji dodatkowych i rozszerzenia zastosowania[...]
EN In 2011, the annexes II and III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council will be published. Amendments to annex II in relation to some colours, aluminium-containing food additives, new food additives and extension of use of some food additives are forthcoming. Un[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last