Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 70
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Iran
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gospodarka Wodna
2004 Nr 11 457-459
PL Przedstawiono podstawy gospodarowania zasobami wodnymi w Iranie. Problemy wodne ilościowo-jakościowe w tym kraju sprawiają, że gospodarka wodna traktowana jest jako ważny dział gospodarczy.
EN The paper presents principles of water resources management in Iran. The problems concerning the quality and quantity of water cause that water management is treated in the country as an important branch of the national economy.
2
75%
Inżynieria i Budownictwo
2010 R. 66, nr 4 200-206
PL Przedstawiono wybrane osiągnięcia architektury i inżynierii w Iranie, zwracając uwagę na zabudowę historyczną i współczesną.
EN The paper presents selected achievements of architecture and civil engineering in Iran placing particular emphasis upon the historical and contemporary buildings.
3
75%
Przegląd Geologiczny
4
75%
Zieleń Miejska
2015 Nr 4 16--17
PL Na skraju pustyni, niedaleko miasteczka Kashan w Iranie, znajduje się niezwykłe miejsce. Otaczają je wysokie mury, w których narożnikach wybudowano obronne baszty. Dawniej wielu zastanawiało się, co kryje fortyfikacja, nad którą górują korony drzew. Dziś każdy może się przekonać, co znajduje się wew[...]
5
75%
PUA Przestrzeń Urbanistyka Architektura
2018 Vol. 2 101--108
PL Przez bogactwo irańskiego dziedzictwa kultury islamskiej architektury, ochrony i konserwacji zabytków oraz powstawaniu nowych konstrukcji, postanowiono ustalić politykę legislacyjną dotyczącą zasad organizacji, doskonalenia i rozwoju meczetów w kraju (Rada Ministrów Islamskiej Republiki Iranu 22/4/1[...]
EN This dissertation argues that under the influence of external factors, climatic conditions, pre-Islamic architecture, local architectural and construction traditions, a peculiar regional Iranian school of Muslim architecture was formed and evolved. The relationship between the historical periods of [...]
6
75%
Zeszyty Naukowe Ruchu Studenckiego
2016 Nr 2 47--57
PL Iran jest państwem o dużym potencjale zarówno gospodarczym, społecznym, jak i militarnym. Jednak sankcje, które zostały nałożone na ten kraj za nieprzestrzeganie międzynarodowych norm w zakresie prowadzenie programu nuklearnego, doprowadziły go do sytuacji, w której każdy krok w stronę rozwoju jest [...]
EN Iran is a country with great potential, economically, socially and militarily. However, the sanctions that were imposed on the country for failing to comply with international standards for conducting nuclear program, led it to a situation in which each step in the direction of development is very d[...]
7
75%
Geologos
2013 Vol. 19, No. 4 291--299
EN Four bryozoan species are described from the upper member (Shishtu II) (Visean, Early Carboniferous=Mississippian) of the Shishtu Formation of central Iran: Nikiforovella ulbensis Nekhoroshev, 1956, Nicklesopora elegantulaformis (Nekhoroshev, 1956), Primorella cf. iranica Gorjunova, 2006, and Nikifo[...]
8
71%
Volumina Jurassica
EN The Jurassic - Early Cretaceous sedimentary rocks of Ab-Band area are located in the High Zagros, southwest Iran. Two sections are examined in this region. They are consisting of two units: Chert and Turbidites Unites. Chert Unit consists of red radiolarian chert with 50% Radiolaria, calcareous cher[...]
9
71%
Volumina Jurassica
EN The Kopet-Dagh Basin is located in northeastern Iran and southwestern Turkmenistan. It is believed that this basin may provide a significant petroleum reserves in the 21th century. The Upper Jurassic Mozduran Formation (Oxfordian-Kimmeridgian) is the most important gas-bearing reservoir in this basi[...]
10
71%
Przegląd Komunalny
2003 nr 9 54-54
PL Wiele europejskich i azjatyckich krajów wzoruje się na polskim systemie finansowania ochrony środowiska. Od roku interesuje się nim także Iran, który - w celu poprawy stanu środowiska przyrodniczego - zamierza skorzystać z naszych doświadczeń. Wstępne rozmowy w tej sprawie prowadzono podczas ubiegło[...]
11
71%
Geological Quarterly
2018 Vol. 62, No. 2 385--399
EN Kaolin deposits, situated ~10 km north-west of Gonabad (eastern Iran), formed by the intrusion of hydrothermal fluids from a granite dyke in the western part of the study area, and the alteration of rhyolite, dacite and rhyodacite related to Eocene volcanism. There are four major kaolin quarries. Th[...]
12
71%
Annales Societatis Geologorum Poloniae
2018 Vol. 88, No. 3 291--301
EN Molluscs (oysters and gastropods) of the Late Paleocene Chehel-Kaman Formation, Kopet-Dagh Basin NE Iran were significantly colonized by sclerobionts. The largest area of the shells studied is covered by various borings. The diversity of macro-bioeroding ichnotaxa is rather high, including Gastrocha[...]
13
63%
Architecture Civil Engineering Environment
PL Irańska narodowa architektura rozwijała się przez tysiąclecia na irańskim płaskowyżu w warunkach suchego klimatu, w skrajnościach temperaturowych, przy brakach zadowalającego do budowy kamienia budowlanego i drewna. Wszechobecnym materiałem budowlanym była wysuszona na słońcu cegła i ubita ziemia. T[...]
EN ranian vernacular architecture has developed over millennia in response to the Iranian plateau’s arid climate, scarcity of acceptable building stone and wood, and extremes of temperature. The ubiquitous building material is sun-dried brick and rammed earth. Building types include wind towers which e[...]
14
63%
Architektura Krajobrazu
2009 nr 1 11-19
EN The paper makes an effort to indicate how the land reform in Iran (1962-1971) contributed to the indepth changes in rural landscapes across the country in Pahlavi era (1925-1979). It will show that after the land reform, the factors creating rural landscapes were changed and this, in itself, led to [...]
15
63%
Archives of Mining Sciences
2016 Vol. 61, no. 2 397--414
PL Badany obszar – Chrtagh, leży w prowincji Gharbi. we wschodniej części Azerbejdżanu i Iranie. W pracy tej wykorzystano dane geologiczne oraz zdjęcia satelitarne z satelity ASTER, przetworzone przy użyciu oprogramowania ENVI oraz dane geochemiczne: wyniki analiz geochemicznych skał z badanego terenu.[...]
EN The studied area - Chartagh - is located in the East of Azerbaijan gharbi Province, Iran. In this paper, geology map, ASTER satellite images were used and after processing these images with ENVI softwares, geochemical data analysis consisting of lithogeochemical samples, within geological field obse[...]
16
63%
Archives of Mining Sciences
EN Determination of the vertical distribution of geochemical elemental concentrations is of fundamental importance in mineral exploration. In this paper, eight mineralized boreholes from the Nowchun Cu-Mo porphyry deposit, SE Iran, were used to identify of the vertical distribution directional properti[...]
17
63%
Archives of Mining Sciences
2013 Vol. 58, no. 4 1071--1084
PL Pokład geologiczny Abhar 1:100,100 zlokalizowany jest w obrębie kenozoicznego pasa skał magmowych pochodzenia wulkanicznego Tarom w północno-zachodnim Iranie. W pracy przedstawiono połączenie zastosowań metod zdalnych wykorzystujących technologię ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Refel[...]
EN Abhar 1:100,000 sheet is located within the Cenozoic Tarom volcano-plutonic belt, NW Iran. The present study is based on the integration of remote sensing techniques on Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER), geochemical data analysis consisting of stream sediment and[...]
18
63%
Journal of Water and Land Development
2017 no. 35 49--56
PL Zużycie wody w sektorze rolniczym w warunkach jej deficytu stanowi główne wyzwanie. Konieczna jest zatem optymalizacja zużycia wody i właściwe gospodarowanie wodą w rolnictwie. Wdrożenie partycypacyjnego gospodarowania zasobami wody na obszarach wiejskich i tworzenie stowarzyszeń użytkowników wody m[...]
EN One of the main challenges of water scarcity is the water consumption in the agriculture sector. Therefore, optimizing water consumption and applying an optimal management in the agriculture sector is necessary. The implementation of a participatory management of water resources in the rural areas a[...]
19
63%
Journal of Water and Land Development
2018 no. 38 35--41
PL Celem badań była analiza czynników wpływających na gospodarkę wodną w rolnictwie w oparciu o poglądy ekspertów, z wykorzystaniem metody analizy czynnikowej. Wyniki wskazują, że zachowanie nowoczesnych urządzeń irygacyjnych, promocja wiedzy rolniczej, tworzenie cieków (gromadzenie wód powierzchniowyc[...]
EN The aim of this study was to analyse the factors affecting agricultural water management in Iran based on irrigation experts' point of view using factor analysis approach. The results indicated that conservation of modern irrigation equipment, promoting farmers’ knowledge, creating a watercourse (su[...]
20
63%
Acta Geologica Polonica
EN Well exposed Tournaisian, mainly carbonate, rocks of the Mobarak Formation in the area of Shahmirzad village, Central Alborz, Iran, yielded almost 200 chondrichthyan teeth and scales, associated with numerous actinopterygian microremains. Ten different taxa were recognised among the chondrichthyan t[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last