Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 170
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  CO2 emission
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
EN Occupants protection during vehicle crash is one of the major problems considered at vehicle designing stage. The increasing safety as well as comfort requirements results in the total vehicle weight increase. On the other hand, higher mass influence on the fuel economy of vehicle. Thus, it is very [...]
2
100%
Acta Energetica
2009 nr 1 43-49
PL W artykule przedstawiono koncepcję handlu pozwoleniami na emisję. Powstanie rynku pozwoleń na emisję w Unii Europejskiej było związane z brakiem postępu w ratyfikacji Protokołu z Kioto, który umożliwiłby uruchomienie rynku na skalę globalną. W rozwoju europejskiego systemu handlu emisjami można dotą[...]
3
100%
Ceramika Budowlana
2010 nr 3 31-37
PL W 2012 kończy sie drugi okres handlu uprawnieniami do emisji CO2 (tzw. II faza ETS). W trzecim okresie, czyli od 2013 roku uprawnienia będą rozdzielane na podstawie wskaźników (benchmarków). Za darmo bedzie przydzielone tylko część uprawnień oraz obowiązywać będzie tzw. pakiet klimatyczno-energetycz[...]
EN In 2012, ends the second period of trading in CO2 emissions (the so-called second phase of the ETS). In the third period, that is, since 2013 the power will be allocated on the basis of the indicators (benchmarks). For free would be allocated only a portion of allowances and so will apply. Climate p[...]
4
100%
Energetyka
2007 nr 12 872-875
PL Globalne ocieplenie stanowi największe wyzwanie, przed którym kiedykolwiek stanęła ludzkość. Naukowcy ostrzegają, że bieżące emisje CO2 muszą być obniżone co najmniej o połowę w okresie najbliższego półwiecza, aby zapobiec przyszłemu ociepleniu w skali światowej. Opisano 15 "klinów stabilizacyjnych"[...]
EN Global warming presents the greatest test we humans have yet faced. Scientist warn that current CO2 emissions should be cut at last by half over the next 50 years to avert a future global warming. Fifteen "stabilization wedges" are descripted to realize goal using existing technologies to reduce emi[...]
5
100%
Gospodarka Paliwami i Energią
2000 nr 10 14-17
6
100%
Gospodarka Paliwami i Energią
2003 nr 7 6-13
7
100%
Advances in Science and Technology Research Journal
2016 Vol. 10, nr 32 240--247
EN Electric or hybrid vehicles are becoming increasingly common on roads. While electric vehicles are still more or less intended for city traffic, hybrid vehicles allow normal use due to wider driving range. The use of internal combustion engines in hybrid drives is still an inspiration to find the wa[...]
8
100%
Journal of Ecological Engineering
2016 Vol. 17, nr 5 186--191
EN A lot of attention is nowadays devoted to the problem of generally defined ecology. It is absolutely essential in case of systems and sources generating heat due to their direct influence on the environment through emitting post-process products to the atmosphere which are, most frequently a result [...]
9
100%
Computer Applications in Electrical Engineering
2015 Vol. 13 287--299
EN The paper presents selected technical and legal aspects of AMI (Advanced Metering Infrastructure) implementation in Poland. The need is indicated for the choice of an open system of bi-directional communication between the electricity meter of SM type (Smart Meter) and the Metering Information Opera[...]
10
100%
Computer Methods in Materials Science
2015 Vol. 15, No.2 322--326
PL Wielkie piece są głównym źródłem emisji C02 w zintegrowanych zakładach hutniczych. Przedmiotem pracy jest recycling gazu gardzielowego (ang. Top Gas Recycle - TGR) sugerowany przez UNCOS (ang. Ultra Low C02 Steelmaking), który w znaczny sposób modyfikuje proces wielkopiecowy i zmierza do ograniczeni[...]
EN The blast furnaces contribute to a major part of the CO2 emissions in an integrated steel plant. A top gas recycle (TGR) furnace, which is essentially a modified blast furnace system, has been suggested by ULCOS for consideration of reduction of CO2 emission from a blast furnace type of point source[...]
11
100%
Przemysł Chemiczny
2009 T. 88, nr 3 244-246
12
100%
Energetyka
2006 nr 3 163-173
PL Wykorzystanie absorpcji chemicznej do wychwytywania CO2 ze spalin w eksploatowanych elektrowniach jest możliwe, podniosłoby jednak koszt produkowanej energii elektrycznej o 70%. Wykorzystanie zgazowania węgla do wychwytywania CO2jest możliwe jedynie poprzez całkowitą rekonstrukcję elektrowni (wymian[...]
EN Utilisation of the chemical adsorption for removing of CO2 from the flue gas in power stations being under operation at present is possible, but it should cause the increase of costs of generated electricity by 70%. Utilisation of coal gasification for the chemical adsorption of CO2 is possible onl[...]
13
100%
Journal of KONES
EN This paper describes the analysis and conclusions regarding the use of butanol/biobutanol as a component of conventional mineral fuels employed in different areas of transportation. Butanol from biomass - biobutanol is interesting as biocomponent of gasoline, diesel fuel as well as aviation fuels. T[...]
14
100%
Technical Issues
2016 nr 4 96--103
EN The International Maritime Organisation (IMO), in particular, dedicated to the prevention to marine pollution by ships, adopted in 2007 the provisions implementing the Energy Efficiency Design Index (EEDI). The EEDI was implemented as an amendment to the MARPOL Annex VI. The index specifies the tech[...]
15
100%
Journal of KONES
EN The automotive market is developing very dynamically. In recent years, we can observe activities of automotive concerns in the production of new models of electric, hybrid and hydrogen vehicles, and conventional cars are supplied with increasingly economical and low-emission engines. There are also [...]
16
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2005 z. 87 169-180
PL Cywilizacyjna działalność człowieka doprowadziła do znaczących zmian klimatycznych spowodowanych wzrostem stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze. Dominujący udział w tym wzroście ma dwutlenek węgla. Artykuł przedstawia zagadnienia związane z ograniczaniem emisji CO2. Określono główne źródła dwut[...]
EN Today, human activity is significantly altering the climate by an increase in the concentration of greenhouse gases in the atmosphere. The largest contributor amongst the gases inducing an enhanced greenhouse effect is carbon dioxide. The presentation provides a comprehensive picture of the issues a[...]
17
88%
Journal of KONES
EN The total CO2 emission of electric vehicle depends on a renewable energy share in an energy market of given country. At the moment, this share is significant only in a few European countries (Denmark, Germany, Scandinavian countries) having large number of water, solar and wind power plants. Additio[...]
18
88%
Journal of KONES
EN Vehicle operating fuel consumption estimation has a measurable significance for both individual users as well as transport and Communications companies. Complex analysis of the results may cause reduction of power (fuel) consumption, CO2 and toxic compounds emissions in exhaust gases. Operating fuel[...]
19
88%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W artykule zamieszczono dane odnośnie wielkości emisji procesowej CO2 pochodzącej z przemysłu odlewniczego w Polsce (procesy wytapiania żeliwa i stali na odlewy). Ocena została dokonana przy zastosowaniu metodyki opracowanej przez Autorów, opartej na bilansie węgla pierwiastkowego w procesie produkc[...]
EN Data concerning the CO2 process emission generated by the foundry industry in Poland (processes of steel for castings and cast iron) are presented in the paper. The estimation was performed by means of the method developed by the Authors and based on the balance of elemental carbon in the casting pr[...]
20
88%
Environment Protection Engineering
EN The paper discusses the possibility of applying the reversible reaction CaCO3 - CaO + CO2 in cyclic capture and release of CO2 directly inside a fluidised bed combustor. This would cause lowering CO2 emissions to the atmosphere, thanks to obtaining energy from burning fossil fuels. Observations made[...]
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last