Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 1203
first rewind previous Strona / 61 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ścieki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ekotechnika
1998 nr 1 16-17
PL W artykule przedstawiono kompostowanie komunalnych osadów ściekowych jako sposob przygotowania odpadów przed wprowadzeniem do środowiska, mający już za soba wiele pozytywnych doświadczeń.
2
100%
Ekotechnika
1998 nr 4 9-10
PL W artykule przedstawiono oczyszczalnie ścieków ze złożami biologicznymi typu BIOCLERE, wykazujące dużą sprawnosć usuwania ze ścieków butowo-gospodarczych BZT5 i azotu.
3
100%
Ekotechnika
1998 nr 2 19-21
PL Jedna z nowszych metod unieszkodliwiania osadów ściekowych jest zestalanie.Proces ten jest przyjazny dla środowiska, umozliwia zarówno bezpieczne zdeponowanie osadow na składowiskach, jak i włączanie ich do naturalnego obiegu materii organicznej.
4
100%
Ekotechnika
1998 nr 4 7-8
PL W artykule opisano produkowane w firmie REDOR mieszadła do wydzielonych komór fermentacyjnych stosowane w nowoczesnych , duzych i srednich oczyszczalniach ścieków.
5
100%
Ekotechnika
1998 nr 1 12-15
PL System DRAIMAD-TEKNOBAG, system odwadniania osadow ściekowych daje wysokie efekty odwadniania, powodujące, że po dwóch fazach uwodnienie osadu może wynosić poniżej 50%.
6
100%
Ekotechnika
2001 nr 1 14-16
PL Artykuł przedstawia ocenę gospodarki energetycznej oczyszczalni ścieków na podstawie oczyszczalni ścieków w Łodzi.
7
100%
Ekotechnika
1998 nr 3 17-18
PL Coraz częście słyszy się o stosowaniu nowoczesnych technologii oczyszczania ścieków. Jednym a alternatywnych rozwiązan tego problemu sa, prezentowane w artykule, przydomowe, bezobslugowe oczyszczalnie ścieków z polietylenu.
8
100%
Ekotechnika
2001 nr 2 20-23
PL Artykuł promocyjny -prezentuje promieniowe dmuchawy powietrz aprodukowane przez Zakłady H.Cegielskiego w Poznaniu.
9
100%
Ekotechnika
1998 nr 4 11-11
PL Technologie biologicznego oczyszczania ścieków opierają sie z reguły na procesach tlenowych. Swoje zapotrzebowanie na sprężone powietrze wiekszość biologicznych oczyszczalni ścieków zaspokaja stosując dmuchawy Rootsa.
10
100%
Ekotechnika
1999 nr 3 8-8
PL Artykul omawia działalność firmy ENKO SA zajmującej się projektowaniem i realizowaniem projektów technicznych i produkcją urządzeń dla gospodarki wodno-ściekowej.
11
100%
Ekotechnika
2000 nr 1 16-17
PL Ochrona środowiska to w tej chwili nie tylko ruch ekologów próbujących uzmysłowić nam znaczenie czystego otoczenia dla nas samych, ale także konkretne przepisy, nakładające na nas obowiązek stosowania odpowiednich urządzeń podczyszczających.
12
100%
Ekotechnika
2000 nr 1 18-20
PL System modularnych pokryw LemTech R to proste rozwiązanie wielu problemów dla nowoprojektowanych bądź istniejących, modernizowanych obiektów gospodarki ściekowej, takich jak : laguny, stawy, zbiorniki.
13
100%
Ekotechnika
1999 nr 2 20-21
PL System oczyszczania ścieków LANR został opacowanych w Lemna Corporation jako jeden z kilku hybrydowych technologii, które są połączeniem najbardziej efektywnych metod systemów osadu czynnego z naturalna Stawową Oczyszczalnia Lemna.
14
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
1998 nr 4 156-159
EN Can municipal waste be treated as raw material? Requirements for new sanitarysystems. Example of a new sanitary system plus requirements it should fulfill.
15
100%
Ekotechnika
2000 nr 4 36-38
PL W artykule przedstawiono teoretyczny przebieg procesu formowania placków filtracyjnych podczas filtracji ciśnieniowe osadów ściekowych w prasach komórkowych.
16
100%
Ekotechnika
1999 nr 2 16-17
PL Zagęszczacze osadów SCRUDRAIN są szeroko stosowane w oczyszczalniach ścieków i stacjach uzdatniania wody. Zwykle instalowane są przed prasą komorową, taśmową czy wirówką dla uzyskania wiekszej koncentracji suchej masy przed ostatecznym odwodnieniem osadu.
17
100%
Ekotechnika
2000 nr 4 22-23
PL Artykul prezentuje profil produkcyjny firmy ART-SAN-EKO zajmującej się projektowaniem i produkcją prefabrykowanych pompowni ścieków
18
100%
Ekotechnika
2000 nr 4 20-20
PL Artykul prezentuje bezobsługową, mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków.
19
100%
Ekotechnika
2000 nr 4 12-14
PL Artykuł omawia stosowane do napowietrzania komór osadu czynnego w oczyszczalniach ścieków dmuchawy powietrza.
20
100%
Ekotechnika
2000 nr 4 18-18
PL Autorka prezentuje profil prac naukowo badawczych OBR Motoreduktorów i Reduktorów w Bielsku -Białej w zakresie budowy urzadzeń do ochrony środowiska, a w szczególności przeznaczonych do oczyszczalni ścieków.
first rewind previous Strona / 61 next fast forward last