Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 170
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ścieki komunalne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 11 151--152
PL Celem przeprowadzonych badań było poznanie oddziaływania wzrastających dawek osadu ścieków komunalno – przemysłowych na rozwój wybranych grup bakterii i grzybów w glebie bielicowej, w ciągu 5- ciu miesięcy trwania doświadczenia. Badania te miały również odpowiedzieć na pytanie dotyczące przeżywalnos[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Scharakteryzowano region Dolnego Śląska na tle kraju, zwracając szczególną uwagę na zużycie wody i produkcję ścieków. Omówiono aktualny stan gospodarki ściekowej Dolnego Śląska. Przedstawiono charakterystykę wybranych oczyszczalni ścieków Dolnego Śląska Omówiono rozwiązania techniczno - technologicz[...]
3
100%
Inżynieria Ekologiczna
2000 Nr 2 143--151
4
80%
Forum Eksploatatora
2009 Nr 5 (44) 26-28
PL Pojęcie "najlepszych dostępnych technik" pojawia, się często w różnych wypowiedziach i przy okazji różnych opracowań. Dla niektórych rodzajów instalacji wymagania BAT są bezwzględną koniecznością, dla innych jedynie zaleceniem. Tam, gdzie to wymagane, opracowuje się dokumenty przewodnie BREF opisują[...]
5
80%
Forum Eksploatatora
2012 Nr 5 (62) 72-80
PL Główne naruszenia prawa antymonopolowego na rynku wywozu i oczyszczania ciekłych odpadów komunalnych to nadużywanie pozycji dominującej na rynku oczyszczania tych odpadów poprzez przeciwdziałanie rozwojowi konkurencji na rynku wywozu i poprzez stosowanie nieuczciwych cen oczyszczania.
EN The main breach of competition law in the sector of removal and treatment of liquid waste is the abuse of the domineering position in the trade of liquid waste treatment. It manifests itself in hampering the development of competition in this trade and imposing predatory pricing for waste treatment.
6
80%
Przegląd Komunalny
2010 nr 7 24-25
PL Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU z 2007 r. nr 39, poz. 251, z późn. zm.) w rozdz. 5 zawiera szereg postanowień dotyczących postępowania ze szczególnymi rodzajami odpadów, wśród nich z osadami pochodzącymi z oczyszczalni ścieków, ale tylko ścieków komunalnych.
7
80%
Przegląd Komunalny
2010 nr 7 42-42
PL Człowiek do życia potrzebuje wodę. Zużywa ją do przyrządzania posiłków, konsumpcji czy dla zapewnienia higieny osobistej. Jest to w zasadzie zamknięty proces polegający na poborze wody czystej, przetwarzaniu jej i odprowadzaniu w postaci ścieków. Ostatnia faza tego procesu, zwana gospodarką nieczyst[...]
8
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2008 Nr 5 33-36
EN Improving water renovation methods aims at obtaining (from communal sewage) water of possibly highest quality parameters while setting as little treatment stages as possible and at the lowest possible cost. Technological systems used in water renovation from communal sewage.
9
80%
Przegląd Komunalny
2003 nr 3 30-31
PL 1 stycznia weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (DzU Nr 212, poz. 1799). Wraz z przepisami ustawy - Praw[...]
10
80%
Przegląd Komunalny
2004 nr 7 38-40
PL Oczyszczanie ścieków w układach z porcjowym (okresowym) zasilaniem komór bioreakcji jest stosowane od kilkudziesięciu lat. Obecnie oczyszczanie ścieków w reaktorach SBR jest stosowane coraz częściej, zwłaszcza dla małych ilości ścieków.
11
80%
Przegląd Komunalny
2009 nr 11 20-22
PL Projekt nowego rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji został opracowany 12 sierpnia br. Na zmianę dotychczasowego rozporządzenia z 2004 r. czekało wiele osób.
12
80%
Przegląd Komunalny
2009 nr 5 52-54
PL Integracja Polski z Unią Europejską ma istotne następstwa dla gospodarki, szczególnie w takich dziedzinach jak oczyszczanie ścieków komunalnych, które dzieli duży dystans od standardów przyjętych we Wspólnocie. Pięcioletnie członkostwo Polski w Unii Europejskiej ma pozytywny wpływ na tempo nadrabian[...]
13
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2007 Nr 9 16-20
14
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2007 Nr 9 21-24
15
80%
Przegląd Komunalny
2006 nr 5 44-46
PL Popioły lotne, pochodzące z urządzeń do ich oddzielania ze strumienia spalin, stanowią uciążliwy odpad z procesów spalania węgla do celów energetycznych. Głównym sposobem ich unieszkodliwiania jest deponowanie na składowiskach odpadów paleniskowych. Jednak prowadzone od kilku dziesięcioleci badania [...]
16
80%
Ekotechnika
2005 nr 2 49-53
PL Artykuł omawia wyniki badań laboratoryjnych procesu nitryfikacji azotu amonowego ścieków modelowych o podwyższonej zawartości związków azotowych. Na ich podstawie określono kinetykę i szybkość zmian wybranych parametrów mających wpływ na nitryfikację.
17
80%
Ekotechnika
2005 nr 3 30-34
18
80%
Czasopismo Techniczne. Chemia
EN This work presents research results on the phosphorus recovery from the sludge from sewage-treatment plant "Kujawy" in Krakow. The laboratory scale experiments on real sewage (total P around 1.1 mg per 1) were very successful in phosphorus recovery and produced sodium phosphate, for further industri[...]
19
80%
Rynek Instalacyjny
2008 Nr 10 119--122
PL Nowoczesne instalacje wielostopniowego oczyszczania zanieczyszczonych odcieków wodnych, spływających grawitacyjnie z uszczelnionej niecki podłoża wysypiskowego, umożliwiają odzysk czystej wody nadającej się do wykorzystania gospodarczego.
20
80%
Rynek Instalacyjny
2003 Nr 11 56--59
PL Pompy zatapialne, wyprodukowane przez wytwórców na dobrym poziomie technicznym, mają wiele zalet, a w niektórych przypadkach są wręcz niezastąpione. Mają także wady, o czym będzie mowa w dalszej części artykułu. Od pewnego czasu można zaobserwować swoistą modę na instalowanie pomp zatapialnych, a w [...]
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last