Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  grain boundary diffusion
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Recent Developments on Discontinuous Precipitation
EN
The discontinuous precipitation (DP) belongs to a group of diffusive solid state phase transformations during which the formation of a new phase is heterogeneous and limited to a migrating reaction front (RF). The use of analytical electron microscopy provided reliable information that there is no differences in the diffusion rate at the stationary grain boundary and moving RF of DP reaction. On the other hand, the use of “in situ” transmission electron microscopy observations indicated the importance of stop- go motion or oscillatory movement of the RF. During 2004-2016 period more or less 280 papers were published in which the terms “discontinuous precipitation, “cellular precipitation”, discontinuous coarsening” appeared either in the abstract or in key-words. In the present contribution, the research on the DP reaction will be reviewed taking into account new aspects of theories and modelling, new evidences and findings, effect of various factors including third element, external stresses, plastic deformation and GB orientation, occurrence in less known systems and alloys like: superalloys, nitrided Fe-based alloys and Cu-based alloys. Finally, some suggestions for the future research will be formulated.
EN
Grain bound ary dif fu sion of cop per (GBD) in aluminum was investigated by EPMA in the temperature range from 300 to 400 graduate C. The triple product s delta Dgb (s – segregation co efficient, delta – grain boundary width, Dgb – GBD coefficient) was calculated using Fisher-Gibbs solution methods – by measuring of GB copper concentration as a functional penetration depth and the contour angle (at the top of diffusion wedge). In the first case s delta Dgb = S delta Dgb = 5.1ź10–11 m3 s źexp (-102 kJ/mol RT) and in the sec ond case S delta Dgb = 1.4ź10–11 m3 s źexp(-94 kJ mol RT).
3
Content available remote Solute segregation studied by grain boundary diffusion
EN
Radiotracer grain boundary (GB) diffusion measurements have established themselves as an impressive and powerful tool for studying GB segregation. The key point here is the combination of GB diffusion experiments in so-called B and C kinetic regimes, in which the triple product P and the GB diffusivity Dgb respectively are accessible. Here s is the segregation coefficient and the GB width. Using the value of ? established from GB self-diffusion measurements, the segregation factor s is determined as: s = P/deltaDgb. Appyling a solute-radiosotope with a well-defined specific activity the absolute amount of the solute in a GB can be estimated as a function of the penetration depth. Typical radiotracer experiments on a polycrystalline material were shown to correspond to the truly dilute limit of solute segregation. This approach has successfully been applied for several solutes in Ag and Cu matrixes and the systematics of GB diffusion and segregation in the these systems is reported. The amount of solute atoms in a GB can be increased by performing diffusion experiment on bicrystals and alloyed polycrystals. This allows us the quantitative study of non-linear solute segregation. In suitable cases, even a segregation isotherm can be derived, as it is demonstrated e.g. for Ag GB segregation in Cu.
PL
Pomiary dyfuzji granic ziaren metodą atomów znaczonych stały się doskonałym narzędziem w badaniach segregacji na granicy ziaren. Kluczowym elementem jest połączenie eksperymentów dyfuzji GB w tzw. reżimie kinetycznym B i C, w których można wyznaczyć zarówno iloczyn P jak i dyfuzyjność granic ziaren, Dgb. Wykorzystując wartość w pomiarach samodyfuzji granic ziaren, współczynnik segregacji s jest wyznaczany z zależności (...) Stosując izotop dodatku stopowego o ściśle określonej aktywności, mozna wyznaczyć bezwzgledną zawartość tego dodatku rozpuszczonego w granicy, jako funkcję glębokości penetracji. Metode tę z powodzeniem zastosowano dla szeregu dodatków stopowych rozpuszczonych w osnowach ag i Cu i wyniki przedstawione w pracy dotyczą zarówno systematycznych badań dyfuzji GB jak i segregacji w tych układach. Liczba atomów dodatku stopowego w GB wzrasta, gdy dyfuzja zachodzi w bikryształach i polikryształach stopowych. Wtedy też możliwe jest ilościowe badanie nieliniowej segregacji dodatku stopowego. W sprzyjających warunkach nawet można wyznaczyć izotermę segregacji, jak to przedstawiono przykładowo dla segregacji srebra w granicy ziaren w miedzi.
EN
In this work the finite element method was used to solve differential equations that describe grain boundary diffusion. The built model consists of grain boundary and diffusion layer and allows to anticipate the distribution of concentration when the grain boundary is inclined to the surface and diffusion coefficient is dependent on concentration. Computation results are compared to classical Whipple's solution.
PL
W pracy wykorzystano metodę elementów skończonych do rozwiązywania równań różniczkowych opisujących dyfuzję graniczną. Zbudowany model składający się z granicy ziarn i warstwy dyfuzyjnej pozwala na przewidywanie rozkładu koncentracji w przypadku granicy nachylonej do powierzchni oraz gdy współczynnik dyfuzji zależy od koncentracji. Wyniki obliczeń porównano z klasycznym rozwiązaniem Whipple'a.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.