Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  combine harvesting
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W wyniku postępu technicznego do eksploatacji zostały wprowadzone kombajny zbożowe z automatyczną regulacją zespołów roboczych. Mając na uwadze problem jakości ziarna siewnego w artykule podjęto próbę przeprowadzenia analizy podstawowych procesów związanych ze zbiorem zbóż kombajnami z automatyczną regulacja zespołów roboczych. Artykuł zawiera również analizę porównawczą jakości pracy kombajnów z oraz bez automatycznej regulacji. Nie ulega wątpliwości, iż przeprowadzone analizy mogą przynieść wymierne efekty ekonomiczne i gospodarcze w wyniku ograniczenia strat ziarna, jak również uzyskania wyższych plonów.
EN
As a result of technical progress, new combine-harvesters with automatic control of working units were introduced for use. In consideration of the problem of quality of seed-grains in the article, an attempt was made to analyse the primary processes related to the harvesting of grains by means of harvesters with automatic control of working units. The article contains also a comparative analysis of the quality of work of combines with and without an automatic control system. Undoubtedly, the completed analyses may bring measurable economic results and contribute to the limitation of grain losses and the obtaining of higher yield.
PL
Określono strukturę wpływu czynników techniczno-organizacyjnych na efektywność kombajnowego zbioru zbóż w gospodarstwie rolnym, z wykorzystaniem metody ekspercko-matematycznej. Strukturę wpływu i istotność rozpatrywanych czynników określono przez uszeregowanie każdego czynnika na odpowiednim poziomie ważności. Wyznaczono priorytety systemowe (stopień realizacji celu głównego) wszystkich czynników drugiego i trzeciego poziomu (wartości wyrażone w procentach). Efektywność kombajnowego zbioru zbóż w decydującym stopniu zależy od następujących czynników: właściwości gospodarstwa, organizacji i zarządzania pracą kombajnów zbożowych oraz rynku usług maszynowych w danym regionie, których łączny udział w strukturze rozpatrywanych czynników stanowi 42,45%.
EN
A mathematical-expert method was applied to determine the structure of technical and organization factors' influence on the effectiveness of combine harvesting of the cereal crops on a farm. The structure of the influence and significance of particular factors were determined by arranging each factor on adequate importance level; the system priorities were also defined (degree of main objective realization) for all factors of the second and third level ( the values given in percent proportions). The effectiveness of combine harvesting of the cereals depends crucially on following factors: farm characteristics, organization and management of combine harvester operation and the market of mechanization services in given region; their total share in the structure of considered factors amount 42.45%.
3
Content available remote Analiza strat powstałych podczas zbioru soi kombajnem zbożowym Z056 Bizon Super
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczące jakości zbioru nasion soi odmiany Aldana i Mazowia kombajnem zbożowym ZO56 Bizon Super. Wymieniony kombajn powodował przy zbiorze Mazowii straty nasion wynoszące 5,4% i odpowiednio przy zbiorze Aldany 6,2%. Składały się na nie straty powodowane przez zespół żniwny w wysokośći 3,5% (Mazowia) i 3,6% (Aldana) oraz straty w młocarni odpowiednio w wysokośći 1,9% i 2,6%. Makrouszkodzenia nasion wynosiły przy zbiorze Mazowii 5,8% i Aldany 4,1%, zaś czystość nasion odpowiednio: 96,4% i 94,5%.
EN
The quality of harvesting soybean seeds, Aldana and Mazowia cultivars, with the Z056 Bizon Super combine harvester was investigated under field conditions. The losses of seeds were 5.4% for Mazowia and 6.2% for Aldana cultivars. Total losses consisted of the header losses amounting to 3.5% for Mazowia cv. and 3.6% for Aldana cv., and the threshing losses, 1.9 and 2.6%, respectively. The macrodamages of seeds were 5.8% for Mazowia cv. and 4.1% for Aldana cv., whereas the purity of harvested seeds was 96.4 and 94.5% respectively.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.