Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  current compensation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł dotyczy regulacji napięcia w sieci SN za pomocą statycznych przełączników zaczepów. W artykule rozważano problematykę kompensacji prądowej w regulatorze przełączników zaczepów transformatora WN/SN. Kompensacja prądowa obecnie jest często wyłączana. Jest to spowodowane tym, że kompensacja dotyczy wirtualnej pojedynczej linii SN. W artykule przedstawiono wyniki symulacji na modelu fizycznym dla prostej sieci SN zasilanej ze stacji WN/SN przy występowaniu asymetrii napięć i obciążeń dla trzech przypadków: wyłączona kompensacja prądowa, klasyczna kompensacja oraz proponowana jej nowa formuła. Proponowany algorytm zaimplementowano na mikrokontrolerze STM32. W celu uwzględnienia asymetrii wykorzystano pomiary w trzech fazach, co wymaga modyfikację układu pomiarowego.
EN
The article concerns voltage regulation in MV network by means of static tap changers. The article considers the problem of current compensation in the HV / MV transformer tap changer controller. Current compensation is often turned off. This is due to the fact that the compensation applies to a virtual single SN line. The article presents simulation results on a physical model for a simple MV network fed from a WN / SN station with the occurrence of voltage and load asymmetry for three cases: switched off current compensation, classical compensation and the proposed new formula. The proposed algorithm has been implemented on the STM32 microcontroller. In order to take into account the asymmetry, measurements in three phases were used, which requires modification of the measurement system.
EN
The purpose of the paper is to develop a new current compensation in the tap-changer controllers of HV/MV transformer. Problems in applying classical current compensation are presented. A mathematical model of current compensation has been created, taking into account the phase measurements offered by grid parameter meters. A new method of current compensation has been proposed for the controller of semiconductor tap-changers of HV/MV transformers.
PL
Celem artykułu jest opracowanie nowej kompensacji prądowej w regulatorach przełączników zaczepów transformatora WN/SN. Zaprezentowano problemy w stosowaniu klasycznej kompensacji prądowej. Utworzono model matematyczny kompen- sacji prądowej z uwzględnieniem pomiarów fazowych oferowanych przez mierniki parametrów sieci. Zaproponowano nową metodę kompensacji prądowej dla regulatora półprzewodnikowych przełączników zaczepów transformatora WN/SN.
PL
W artykule poruszono problem realizacji kompensacji prądowej w regulatorach przełączników zaczepów transformatora. Przedstawiono strukturę regulatora przełącznika zaczepów transformatora WN/SN. Szczegółowo opisano układ pomiarowy wraz z układem kompensacji prądowej. Zaproponowano nową realizację kompensacji prądowej. Utworzono w środowisku MATLAB/Simulink model symulacyjny analizowanej części regulatora do testów. Zaprezentowano wyniki testów potwierdzające poprawność pracy utworzonego modelu. Zaproponowano koncepcję nowej metody kompensacji prądowej uwzględniającą pomiary trójfazowej sieci elektroenergetycznej.
EN
The article presents the structure of the HV/MV transformer tap changer controller. All blocks of the regulator are described. The measuring system with the current compensation circuit is described in detail. A model was created in Simulink of the analyzed part of the regulator. Simplifications introduced – no block detection of the voltage correctness measurement. A simulation scheme was created to test the developed Simulink model. The results of tests confirming the correctness of the work of the created model are presented. The concept of a new method of current compensation considering the measurements of a three-phase power grid has been proposed.
EN
Non-uniform conditions on the modules of the PV array, especially, partial shading reduces the output of the PV array to a large extent. The shaded module in a string limits the current of the entire string and hence, the output power of the string. The output power under such conditions is reported to be higher for total-cross-tied (TCT) configuration. This paper describes two different approaches, one based on current compensation (current equalization) and another based on voltage equalization, to extract higher power from the partially shaded total-cross-tied photovoltaic array. The TCT configuration is considered to minimize the number of converters, sensors, cost and complexity involved. The additional converters in the two distinct approaches evaluated here operate only when the partial shading occurs and are controlled to minimize the current and voltage miss-matches. The analysis and the control algorithm are presented. Simulation results obtained in MATLAB/Simulink are included to demonstrate the effectiveness of both methods and the relative merits and demerits of these approaches are highlighted.
PL
W artykule przedstawiono model częstotliwościowy energetycznego filtru aktywnego i przeprowadzono jego badania symulacyjne w wybranym układzie testowym dla algorytmu sterującego opartego na teorii dq, korzystając ze środowiska Matlab/Simulink. W efekcie określono skuteczność kompensacji poszczególnych harmo-nicznych prądu w zależności od częstotliwości pracy falownika oraz mocy odbiornika.
EN
A frequency model of an active power filter as well as its simulation investigation in Matlab/Simulink for dq control algorithm and a sample test system have been developed in the paper. As a result the quality of current compensation for selected harmonics as a function of switching frequency and load power has been determined.
6
Content available remote Analiza rozpływu harmonicznych w układzie z energetycznym filtrem aktywnym
PL
W artykule przedstawiono model częstotliwościowy energetycznego filtru aktywnego i przeprowadzono jego badania symulacyjne dla algorytmu sterującego opartego na teorii dq, korzystając ze środowiska Matlab/Simulink. W efekcie określono jakość kompensacji poszczególnych harmonicznych prądu w zależności od częstotliwości pracy falownika oraz mocy odbiornika.
EN
A frequency model of an active power filter as well as its simulation investigation in Matlab/Simulink for dq control algorithm are presented in the paper. As a result, the quality of current compensation for selected harmonics as a function of the switching frequency and load power has been determined.
PL
Artykuł prezentuje wpływ kompensacji prądowej na wrażliwość zmian mocy biernej generatora przy zmianach napięcia w sieci. Wyniki badań przedstawiono dla dwóch różnych sposobów estymacji sygnału od kompensacji prądowej, które pozwalają regulatorowi generatora utrzymywać zadaną wartość napięcia w innym miejscu niż zaciski generatora. W artykule omówiono niezbędne zmiany, które należy wprowadzić w regulacji grupowej ARNE, przy wprowadzeniu kompensacji prądowej w układach regulacji generatorów.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.