Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 48

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  descriptor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
PL
W artykule opisano możliwe sposoby ekstrakcji parametrów z próbek danych biometrycznych, takich jak odcisk palca czy nagranie głosu. Zweryfikowano wpływ konkretnych sposobów obróbki na skuteczność algorytmów obróbki próbek biometrycznych oraz ich porównania. Wykonano badania polegające na przetworzeniu dużej liczby próbek z użyciem wybranych algorytmów. W przypadku odcisku palca wykorzystano normalizację obrazu, filtr Gabora i porównanie z użyciem deskryptorów. Dla autoryzacji głosowej analizowano algorytmy LPC i MFCC. W przypadku obu rodzajów autoryzacji uzyskano zadowalającą skuteczność rzędu 60-80%.
EN
This article describes possible ways to extract parameters from biometric data samples, such as fingerprint or voice recording. Influence of particular approaches to biometric sample preparation and comparision algorithms accuracy was verified. Experiment involving processing big ammount of samples with usage of particular algorithms was performed. In fingerprint detection case the image normalization, Gabor filtering and comparision method based on descriptors were used. For voice authorization LPC and MFCC alghoritms were used. In both cases satisfying accuracy (60-80%) was the result of the surveys.
EN
The Drazin inverse of matrices is applied to analysis of the pointwise completeness and of the pointwise degeneracy of the fractional descriptor linear discrete-time systems. Necessary and sufficient conditions for the pointwise completeness and the pointwise degeneracy of the fractional descriptor linear discrete-time systems are established. It is shown that every fractional descriptor linear discrete-time systems is not pointwise complete and it is pointwise degenerated in one step (for i= 1).
EN
The positivity of fractional descriptor linear continuous-time systems is investigated. The solution to the state equation of the systems is derived. Necessary and sufficient conditions for the positivity of fractional descriptor linear continuous-time systems are established. The considerations are illustrated by numerical examples.
4
EN
The article presents two methods of detecting objects in images of the surface of the earth from the air. The search was performed using local characteristic features, i.e. key points. In the first method, the corner detection was supplied using the Harris & Stephens algorithm. The descriptors were built for detection key points by the FREAK algorithm. In the second method the blobs were provided by the SURF algorithm. The descriptors were built by the SURF algorithm. After the usage of the above methods, a comparison was made. The obtained results were shown on the example images.
PL
W artykule przedstawiono dwa przykłady detekcji obiektów w zdjęciach powierzchni ziemi z powietrza. Wyszukiwanie wykonano przy użyciu cech charakterystycznych. W pierwszym przykładzie dokonano detekcji narożników przy użyciu algorytmu Harris & Stephens. Następnie zbudowano deskryptory do znalezionych punktów kluczowych w oparciu o algorytm FREAK. W drugim przykładzie zastosowano metodę SURF do odnalezienia plamek i zbudowania ich deskryptorów. Po użyciu powyższych metod dokonano porównania. Uzyskane wyniki zaprezentowano na przykładowych zdjęciach.
EN
The article describes the research of image analysis methods. The methods of indexing images for the search of duplicate images, as well as methods for finding similar images based on the definition of key points are described. The prototype of the system was created, and testing of the described methods was carried out. The result of the analysis became the basis for the information system project of reverse search of similar or identical images.
EN
This paper presents an approach to the recognition of static hand gestures based on data acquired from 3D cameras and point cloud descriptors: Ensemble of Shape Functions and Global Radius-based Surface Descriptor. We describe a recognition algorithm consisting of hand segmentation, noise removal and downsampling of point clouds, dividing point cloud bounding boxes to cells, feature extraction and normalization, and gesture classification. Modifications to the descriptors are proposed in order to increase the hand posture recognition rates while decreasing the quantity of used features as well as the computational cost of the algorithm. Experiments performed on four challenging datasets using cross-validation tests prove the usefulness of our approach.
EN
A new method for computation of positive realizations of given transfer matrices of descriptor linear continuous-time linear systems is proposed. Necessary and sufficient conditions for the existence of positive realizations of transfer matrices are given. A procedure for computation of the positive realizations is proposed and illustrated by examples.
PL
W pracy podano nową metodę wyznaczania dodatnich realizacji dla zadanych macierzy transmitacji operatorowych deskryptowych( singularnych) ciągłych układów liniowych. Sformułowano warunki konieczne i wystarczające istnienia dodatnich realizacji dla tej klasy deskryptowych ciągłych układów liniowych. Podano procedurę wyznaczania tych realizacji. Procedura ta została zlustrowana przykładami liczbowymi.
EN
The minimum energy control problem for the positive descriptor discrete-time linear systems with bounded inputs by the use of Weierstrass-Kronecker decomposition is formulated and solved. Necessary and sufficient conditions for the positivity and reachability of descriptor discrete-time linear systems are given. Conditions for the existence of solution and procedure for computation of optimal input and the minimal value of the performance index is proposed and illustrated by a numerical example.
EN
The problem of calculation of the characteristic equations of the standard and descriptor linear electrical circuits of integer and fractional orders is addressed. It is shown that the characteristic equations of standard and descriptor linear electrical circuits are independent of the method used in their analysis: the state space method, the mesh method and the node method. The considerations are illustrated by examples of standard and fractional linear electrical circuits.
EN
The modification of the stability and positivity of standard and descriptor linear electrical circuits by state feedbacks is investigated. It is shown that: 1) There is a class of nonpositive and unstable R, L, e circuits that can be stabilized and modified to positive ones by state feedback; 2) There is a class of nonpositive and stable R, L, e circuits that can be modified by state feedback to positive ones without loss of stability. The modification of stability and positivity of linear descriptor electrical circuits is addressed. Considerations are illustrated by examples of linear electrical circuits.
PL
W pracy rozpatrzono problem modyfikacji stabilności i dodatniości standardowych i deskryptorowych liniowych obwodów elektrycznych poprzez sprzężenie zwrotne od wektora stanu. Pokazano, że: 1) Istnieje klasa niedodatnich i niestabilnych obwodów typu R, L, e, które mogą zostać ustabilizowane i zmodyfikowane do obwodów dodatnich; 2) Istnieje klasa niedodatnich i stabilnych obwodów typu R, L, e, które mogą zostać zmodyfikowane do obwodów dodatnich bez utraty stabilności. Rozpatrywany problem uogólniono dla klasy układów deskryptorowych. Rozważania zilustrowano przykładami obwodów elektrycznych.
EN
The problem of calculation of the characteristic equations of the standard and descriptor linear electrical circuits is addressed. It is shown that the characteristic equation of the linear electrical circuit is independent of the method used for its analysis. The well-known three methods: the state space method, the mesh method and the node method are analyzed.
EN
Positive descriptor fractional discrete-time linear systems with fractional different orders are addressed in the paper. The decomposition of the regular pencil is used to extend necessary and sufficient conditions for positivity of the descriptor fractional discrete-time linear system with different fractional orders. A method for finding the decentralized controller for the class of positive systems is proposed and its effectiveness is demonstrated on a numerical example.
EN
The problem of eigenvalue assignment in fractional descriptor discrete-time linear systems is considered. Necessary and sufficient conditions for the existence of a solution to the problem are established. A procedure for computation of the gain matrices is given and illustrated by a numerical example.
PL
Dotychczasowe prace w dziedzinie rozpoznawania obiektów 3D zaowocowały opracowaniem wielu deskryptorów punktów charakterystycznych oraz odsegmentowanych klastrów. Większość z nich stanowią histogramy, od histogramów prostych cech lokalnych przez rozkłady kształtu po wielowymiarowe deskryptory, takie jak PFH. Zainspirowało nas to do opracowania uogólnienia deskryptorów histogramowych oraz wprowadzenia idei Uogólnionych Histogramów Krotek (ang. Generalized Tuple Histograms) - GTH, umożliwiających zbadanie wielu tysięcy nowych deskryptorów, uwzględniających nie tylko relacje pomiędzy parami punktów, ale również relacje między punktowe dowolnych n-krotek oraz cech lokalnych wyliczanych dla pojedynczych punktów. Porównaliśmy ponad 8000 deskryptorów GTH wykorzystując bazę 160 widoków obiektów należących do 14 różnych klas semantycznych. W trakcie eksperymentu znaleźliśmy wiele deskryptorów, które przewyższają cechy PFH pod kątem unikalności jako kompaktowej miary zdolności rozróżniania obiektów. Stanowi to jednak tylko początek badań nad proponowanym podejściem, które otwiera interesującą możliwość wykorzystania wyższych krotek do opracowania silniejszych deskryptorów.
EN
Recent work on 3D object recognition resulted in numerous descriptors for keypoints and segmented clusters. The majority of them are histograms, from histograms of simple local or point features through shape distributions to high dimensional descriptors, such us PFH. This inspired us to develop a generalization of histogram descriptors and introduce the idea of Generalized Tuple Histograms - GTH (of which the mentioned are particular cases) which allows to explore many thousands of new descriptors involving not only relations of point pairs but inter-point relations of any n-tuples, as well as local properties defined for single points. We compare over 8000 GTH descriptors for a data base of 160 views of objects from 14 semantic classes acquired with a Kinect sensor and pre-processed with Kinect Fusion. During this experiment we find many descriptors that outperform PFH as well as shape distributions in terms of the used histogram uniqueness compact metric.
PL
Jednym z najważniejszych tematów w badaniu deskryptorów lokalnych 3D jest wydajność obliczeniowa. Wiodącym obecnie podejściem do tematu jest używanie detektorów punktów charakterystycznych, które skutecznie ograniczają obszar, dla którego deskryptory muszą zostać obliczone. Wybór tych punktów charakterystycznych jest zadaniem nietrywialnym, mającym czasem ujemny wpływ na skuteczność detekcji obiektów. W tym artykule skupiając się na zadaniu detekcji pojedynczej klasy obiektów, zamiast detekcji punktów charakterystycznych zaproponowano hierarchiczny algorytm ograniczania uwagi: słabsze, lecz szybsze metody klasyfikacji o mniejszej sile odrzucania negatywnych obszarów wykorzystano jako heurystykę dla metod bardziej złożonych. Opracowano podstawę masowo-równoległego, otwarto-źródłowego systemu rozpoznawania obiektów, który został zastosowany do zbadania zaproponowanej metody w wymagających. realistycznych scenach wnętrza budynku
EN
One of the most important topics in the research concerning 3D local descriptors is computational efficiency. The state-of-the-art approach addressing this matter consists in using keypoint detectors that effectively limit the number of points for which the descriptors arc computed. However, the choice of keypoints is not trivial and might have negative implications, such as the omission of relevant areas. Instead, focusing on the task of single object detection, we propose a keypoint-less approach to attention focusing in which the full scene is processed in a hierarchical manner: weaker, less rejective and faster classification methods are used as heuristics for increasingly robust descriptors. We have developed a massively-parallel, open source object recognition framework, which we use to explore the proposed method on demanding, realistic indoor scenes.
EN
The Drazin inverse of matrices is applied in order to find the solutions of the state equations of fractional descriptor discrete-time linear systems. The solution of the state equation is derived and the set of consistent initial conditions for a given set of admissible inputs is established. The proposed method is illustrated by a numerical example.
EN
Factional Discrete-time linear systems with fractional different orders are addressed. The Weierstrass-Kronecker decomposition theorem of the regular pencil is extended to the descriptor fractional discrete-time linear system with different fractional orders. Using the extension, method for finding the solution of the state equation is derived. Effectiveness of the method is demonstrated on a numerical example.
EN
The minimum energy control problem for the descriptor discrete-time linear systems by the use of Weierstrass-Kronecker decomposition is formulated and solved. Necessary and sufficient conditions for the reachability of descriptor discrete-time linear systems are given. A procedure for computation of optimal input and a minimal value of the performance index is proposed and illustrated by a numerical example.
EN
A method of analysis for a class of descriptor 2D discrete-time linear systems described by the Roesser model with a regular pencil is proposed. The method is based on the transformation of the model to a special form with the use of elementary row and column operations and on the application of a Drazin inverse of matrices to handle the model. The method is illustrated with a numerical example.
EN
The positivity of a class of fractional descriptor continuous-time nonlinear systems is addressed by the use of the Weierstrass- Kronecker decomposition of the pencil of linear part of nonlinear system. Sufficient conditions for the positivity are established and illustrated by an example of fractional continuous-time descriptor nonlinear systems.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.