Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  social life
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The most important aspect of public spaces is the social value that determines interactions and creates socialbond. Important places are enlivened by random pedestrians users and actors. The significance and nature of public spaces are determined by many complex factors, including cultural heritage, sociability, diversity of functions, aesthetics and accessibility. The author presents characteristics and analysis of selected public spaces of Warsaw’s Praga - Północ. The conclusions of the study allow to state the essence of making and remaking public spaces. The aim of this is to define the proposal of spatial design activities that enhance the attractiveness of the local community, foster social integration and include, among others: squares, markets, squares and streets.
PL
Najważniejszym aspektem przestrzeni publicznych jest walor społeczny, który decyduje o interakcjach i kształtowaniu więzi międzyludzkich. Miejsca ważne są ożywione przez aktorów, użytkowników lub przypadkowych przechodniów. O znaczeniu i istocie przestrzeni publicznych decyduje wiele złożonych czynników, wśród których są m.in.: dziedzictwo kulturowe, aspekty społeczne, różnorodność funkcji, estetyka i dostępność. Autorka prezentuje charakterystykę i analizę wybranych przestrzeni publicznych Pragi-Północ w Warszawie. Wnioski z badań pozwalają stwierdzić istotę tworzenia i odtwarzania systemów powiązań przestrzeni publicznych. Ma to na celu określenie propozycji działań projektowych przestrzennych wzmacniających atrakcyjność w odbiorze lokalnej społeczności, sprzyjających integracji społecznej i obejmujących m.in.: place, targowiska, skwery i ulice.
2
EN
Ceaseless advancement changes the history of cities and their smaller spatial structures at a fast pace. Public urban spaces are subjected to transformations, as they wish to live up to demands of modern day – they yearn to delight with their novel character, idiosyncrasy, the magic of technology. Large metorpolises of China, which exist within the milieu of mass culture, have dynamically severed the ties with the ambience of traditional orderliness so as to pave way for the creation of new architecture – unpredicted and signifying the modern times. Crowded public spaces prepare the ground for the icons of modern architecture. They serve as places where the very icons can be studied. In that case, do they fulfill their essential function of strengthening social bonds?
PL
Nieustanny postęp w szybkim tempie zmienia historię miast i ich mniejszych struktur przestrzennych. By sprostać współczesnym wymaganiom, publiczne przestrzenie miejskie ulegają transformacjom – chcą zachwycać nowatorskim charakterem, niezwykłością, magią techniki. Duże metropolie Chin włączone w nurt kultury masowej dynamicznie zrywają z atmosferą tradycyjnego ładu i porządku na rzecz kreacji architektury nowej, zaskakującej, będącej znakiem nowych czasów. Zatłoczone przestrzenie publiczne stanowią przedpole dla ikon współczesnej architektury. Służą jako miejsca ich obserwacji. Czy wobec tego spełniają swą ważną funkcję – zacieśniania więzi społecznych?
EN
Among unresolved enigmas of ancient terrestrial ecosystems functioning, the origin of social life, wood decomposition, provisioning of dinosaur dung and cleanness of Mesozoic ground belong to most important ones (Zherikhin 2002). Sample from dinosaur-aged (125-million-year old) amber of Lebanon provided partial answer for all these questions (Vrsansky et al. 2013). An immature individual of the cockroach family Blattulidae was preserved with coprolites partially extruded from the body and containing particles of wood indicating external pre-digestion. Based on distribution curves (obtained using ST) a hypothesised was advanced that source of the wood particles were dinosaur feces. Additionally, identical particles of wood were discovered in dung of Mesozoic dinosaurs and lystrosaurs (Fiorelli et al. 2013, unpublished), supporting the present claims in unrequiring chewing of wood by cockroaches. The presence of processed wood with smooth edges is important in providing evidence for the occurrence of lignolytic endosymbionts in ancient cockroaches, which are transferred only in multigenerational organisation of population structure (e.g. in termites). In contrast to intuition, masses of dinosaur dung did not decay automatically as they contain too much nitrogen (as in birds) and normally would be deposited analogically to guano (high proportion of phosphorus). Nevertheless, after the extraction of nitrogen, dung is further exploited by plants, microorganisms and animal decomposers. This is in sharp contrast to exploitation of mammal dung and its fixed rapid exploiters. Nevertheless, also mammal dung can prevent growth of plants including grasses (see example from present-day Australia, where introduction of dung beetles was necessary - Bornemissza 1960). Huge amounts of dinosaur dung would cover surface and prevent growth of the lowest levels of plants, which would allow the significant erosion. Thus, thanks to an amber cockroach we now know that Mesozoic forests were rather clean due to clean-up services provided by cockroaches (no other dung-provisioning insects are known from the beginning of the Mesozoic).
4
Content available Procesy integracyjne na pograniczu polsko–czeskim
PL
Pogranicze może być rozumiane i określane jako synteza między tym, co strukturalne a tym, co funkcjonalne. Współczesna socjologia stała się istotnym elementem szerszego rozumienia świata kultury i życia społecznego. Pogranicze polsko–czeskie jest systemem charakterystycznych społecznych rzeczywistości tak samo jak miejscem spotkania dwóch właściwie różnych kultur. Cechą charakterystyczną obszaru polsko–czeskiego pogranicza jest dywersyfikacja tego krajobrazu. Na pograniczu są nie tylko zakłady przemysłowe, ale regiony rolnicze, jak również zwykłe gospodarstwa domowe. Pogranicze polsko–czeskie stanowią oddzielne i połączone jednocześnie, kraje o podobnej społeczno–politycznej strukturze oraz podobnym potencjale ekonomicznym. Oba kraje prawie w tym samym czasie podjęły starania o integrację z Unią Europejską, co było przyczyną zmian ich pogranicza, które skoncentrowało się na wzajemnym dostosowaniu do europejskich standardów.
EN
Borderland is a counterpoint to the set of external and internal forces of human life, which integrate or disintegrate life. For over a thousand years are intertwined fates Czechs and Poles. Too different traditions of these two peoples, other customs aspirations and objectives of these integration processes slow down. After 1989, however, there have been significant changes in the relations between Poles and Czechs, what has become most apparent at the border.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.