Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  własności materiałów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The paper presents the dynamic model of the reaction of the material (composite ballistic shield) on the pulse load caused by the projectile fired from the small arms. The analysis has been conducted for nonlinear, dynamic and degenerate models. Shock loads have been described by the energy balance equations and the power balance equations, which have been verified by the computer simulation technique.
PL
Identyfikacja własności materiałów w zakresie ich energochłonności związana jest z badaniami deformacji w relacji obciążeń quasi-statycznych lub dynamicznych. W zagadnieniach balistycznego przebijania lekkich materiałów kompozytowych, na przykład osłon kuloodpornych, istotną rolę dogrywa zmiana prędkości propagacji fali uderzeniowej generowanej przez prędkość pocisku w materiale oraz siły oporu wytwarzanego przez materiał.Warunek ten ma decydujące znaczenie na deformację materiału. W literaturze przedmiotu zakłada się, że dla siły stałego oporu materiału energia kinetyczna absorbowana przez układ w trakcie uderzającego pocisku maleje liniowo [1, 2]. Stąd w opisie dyssypacji energii uderzenia przyjmowane są bilinearne lub trilinearne modele opisujące zachowanie się materiału.Wcześniejsze badania wykonane przez autorów niniejszej pracy dowodzą, że do modelowania tego typu problemów należy użyć nieliniowych modeli dynamicznych, a także tzw.modeli zdegenerowanych charakteryzujących się niepełną liczbą stopni swobody [3–6]. Wynika to z tego, że straty energii są istotne z punktu widzenia skuteczności stosowanych osłon, stąd ich dokładny opis matematyczny jest niezbędny. Założono, że straty energii uderzenia w przypadku dużych prędkości są związane z tarciem suchym i wyższymi potęgami tarcia wiskotycznego.
PL
Celem pracy były testy numeryczne rozwiązania odwrotnego z metamodelem. Zastosowano metamodel na bazie sztucznej sieci neuronowej opracowany w ramach wcześniejszych prac dla próby ściskania próbek walcowych. Wykonano rozwiązanie odwrotne dla trzech gatunków stali. Wyniki potwierdziły dobrą dokładność rozwiązania i znacznie krótsze czasy obliczeń w porównaniu do metody klasycznej.
EN
Numerical tests of the inverse solution with a metamodel were the objective of the work. The metamodel of the axisymmetrical compression test based on the artificial neural network, developed in the previous project, was applied. Inverse solution was performed for three steel grades. The results confirmed good accuracy of the solution and lower computational costs comparing to the conventional method.
PL
W artykule przedstawiono zwięzły opis identyfikacji podstawowych parametrów materiałowych niezbędnych do właściwego funkcjonowania numerycznego modelu łożyska foliowego. W celu wyznaczenia żądanych parametrów konieczne jest przeprowadzenie cyklu podstawowych badań własności fizycznych, mechanicznych i tribologicznych materiałów.
EN
Concise description of basic material parameters identification, which are essential to appropriate numerical foil bearing model functioning is presented in the paper. It is necessary to conduct a series of physical, mechanical and tribological material properties tests in order to determine demanded parameters.
PL
W artykule przedstawiono przegląd materiałów wykorzystywanych w energetyce słonecznej z punktu widzenia badań i analiz materiałów nad ich własnościami, które sprzyjają pozyskiwaniu tej formy energii. Omówione zostały materiały z takich grup jak szkła, polimery, metale i gazy. Zakres zastosowań, który został objęty niniejszym opisem zawiera zarówno termiczne kolektory słoneczne, elementy systemów biernych oraz ogniwa fotowoltaiczne. Szczególną uwagę poświęcono rezultatom badań nad materiałami w postaci warstw cienkich oraz struktur wielowarstwowych z nich złożonych, takich jak inteligentne okna, elewacje fotowoltaiczne czy ściany słoneczne. Ponadto przedstawiono zagadnienia badawcze dla struktur wielowarstwowych stosowanych w budownictwie wykorzystujących izolacje przezroczyste i półprzezroczyste w oparciu o badania autorskie prowadzone na Politechnice Lubelskiej.
EN
The paper defines and describes factors and properties of so called solar materials divided into the following groups: glasses, polymers, metals and gases. The applications aspects have been discussed in most of solar energy conversion forms and devices, i.e.: thermal collectors, photovoltaic cells, thermal passive elements, however, excluding conversion in biological materials because this field deserves separate scientific paper. Some special attention has been paid to thin film materials and laminar systems composed of them. This paragraph describes numerous aspects of applications including the ones emerging in smart windows and photovoltaic elevations. Moreover, the problems of solar walls incorporating TIM elements have been described with the help of the author’s research.
EN
Article presents new method of increase of production capacity at processing of element of steel construction method machining cut. It presents possible solutions of the production parameters of cut.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.