Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  łopatka turbiny gazowej
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The thermal performance and power output of gas turbines depend on the inlet gas velocity and temperatures. Increasing the gas turbine performance reduces the amount of fuel and limits the cost of the energy output by the turbine shaft. To reach the aim and design the efficient gas turbine the analysis and investigation of the turbine component are supported by numerical method. In the paper, a numerical modeling of air flow in turbine blade cascade is presented and a static pressure is investigated in the blade passage. The static pressure affects the secondary flow that extracts energy from the fluid and causes additional losses. Fully developed flow in a wind tunnel with its turbine blades are taken in consideration and resolved by means of commercial program. Two turbulence models are applied: model considered the industry standard model and SST model with fully turbulent flow condition, more accurate for flows with strong separation condition. For each turbulence version, 3D model of turbine blade cascade is prepared and calculations are run for different meshes. Achieved numerical results of pressure at turbine blade surface are compared with values obtained from experiments for turbine blade cascade. The computation time and the results received after calculation process are the main criteria for model selection. The aim of paper is to validate the numerical model taking in consideration some main model parameters.
PL
Sprawność termiczna i moc turbin gazowych zależy głównie od prędkości wlotowej gazów oraz ich temperatury. Wzrost sprawności turbiny gazowej przyczynia się do mniejszego zużycia paliwa oraz zwiększenia mocy turbiny. W celu osiągnięcia optymalnych parametrów pracy w procesie projektowania komponentów turbiny wykorzystuje się metody numeryczne. W pracy zamodelowano przepływ powietrza w palisadzie łopatek turbiny gazowej i wyznaczono wartości pola ciśnienia statycznego gazu w przestrzeniach międzyłopatkowych. Ciśnienie statyczne wpływa na powstawanie przepływu wtórnego powodując wystąpienie dodatkowych strat energii. Rozważano przepływ burzliwy w tunelu aerodynamicznym, w którym zamocowano łopatki turbiny. Wykonano obliczenia numeryczne za pomocą programu komercyjnego. Użyto dwóch modeli turbulencji: modelu stosowanego często w przemysłowych ośrodkach badawczych i uważanego za model podstawowy oraz modelu SST bardziej odpowiedniego dla przepływów, w których występuje oderwanie warstwy przyściennej). Dla każdej wersji turbulencji przygotowano model 3D palisady łopatek turbiny i wykonano symulacje dla różnych siatek obliczeniowych. Rezultaty obliczeń zostały porównane z wartościami otrzymanymi podczas badań eksperymentalnych przepływu powietrza w palisadzie łopatek turbiny gazowej. Sprawdzono wpływ modelu turbulencji i kolejnych uproszczeń dokonanych w modelu na wynik obliczeń. Głównym kryterium wyboru modelu był czas obliczeń i zgodność otrzymanych rezultatów z wynikami eksperymentalnymi. Celem przeprowadzonych obliczeń było wybranie modelu, która daje dobre rezultaty i nie powoduje kłopotów podczas obliczeń numerycznych.
2
Content available remote The assessment of jet-engine's gas-turbine blade condition
EN
In this article, research results concerning impact of high-temperature heat loads on gas turbine blade are presented Attempted was interrelation of soaking heat (colour variation of tested surfaces) with changes in microstructure of the tested blade surface layer. In terms of technical system diagnostics, acquisition of important diagnostic information (change of luminescence and chrominance as a function of temperature working on the blade) in a non-destructive manner was obtained. This information can be used for evaluatian of micrastructure changes or also material's state of overheating in operation of jet engine's elements.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące oddziaływania obciążeń cieplnych o wysokiej temperaturze na łopatki turbiny gazowej. Starano się wyszukać związek temperatury wygrzewania (zmiany barwy powierzchni) ze zmianami mikrostruktury warstwy wierzchniej badanych łopatek. Zatem z punktu widzenia diagnostyki obiektów technicznych, w sposób bezinwazyjny uzyskano ważną informację diagnostyczną, tj. zmianę luminancji i chrominancji w funkcji temperatury działającej na łopatki. Informacja ta może posłużyć do oceny zmian mikrostruktury lub też stanu przegrzania materiału podczas eksploatacji łopatek turbiny lotniczego silnika odrzutowego.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.