Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  second generation biofuels
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article analyzes the current state of production of second generation biofuels in the world and evaluates the possibility of launching such production in Ukraine. The work is topical due to the fact that liquid biofuels can replace a certain share of motor fuels consumed in Ukraine, thus contributing to the strengthening of the country's energy independence. The purpose of the study is to assess feasibility of a project on the production of second generation bioethanol in Ukraine; the task is to carry out a preliminary feasibility study for such a project. The analysis of the study of pure co-substrate fermentation and as a supplement for cattle manure proves that the maximum biogas yield obtained using alcohol stillage in a ratio of 40-80% increased compared to fermentation of pure cattle manure. The use of pure bards compared to the bard and the slurry mixture increases the maximum yield of biogas. It was found that the biogas obtained from the use of alcohol stillage is a high con-sumption of biogas with the methane content of between 70 and 78%.
PL
W artykule dokonano analizy aktualnego stanu produkcji płynnych biopaliw drugiej generacji na świecie w aspekcie rozpoczęcia produkcji na Ukrainie. Wykorzystanie biopaliw płynnych może przyczynić się do wzmocnienia niezależności energetycznej kraju. Celem badań jest ocena rentowności produkcji bioetanolu według ilości produkcji bioetanolu w kontekście cen benzyny na Ukrainie i sprzedaży jej na europejskich rynkach. Stwierdzono, że wykorzystanie odpadów z gorzelni jako dodatków do fermentacji zwiększyło wydajność uzysku biogazu do 40-80% w porównaniu z fermentacją odchodów bydlęcych bez dodatków, a zawartość metanu wynosiła 70-78%.
2
Content available remote Generatory kawitacji w technologiach upłynniania biomasy
PL
Spośród nowych metod wstępnego przygotowania biomasy do procesów upłynniania na uwagę zasługują m.in. te wykorzystujące zjawisko kawitacji, gdyż jest ono związane z lokalnym występowaniem bardzo wysokich gęstości energii, rzędu 1018 kW/m3, co może prowadzić do rozdrobnienia biomasy, a nawet degradacji cząsteczek. Badania wykazały, że wstępne przygotowanie biomasy z wykorzystaniem zjawiska kawitacji przyspiesza hydrolizę i fermentację oraz zwiększa uzysk węglowodorów z procesów pirolizy. Zaprezentowano przegląd rozwiązań urządzeń konstrukcyjnych umożliwiających zastosowanie zjawiska kawitacji w technologiach upłynniania biomasy.
EN
A review, with 27 refs., of the efficient equipment (orifice plates, Venturi tube, cavitating device with indentations on the rotor).
PL
W artykule omówiono - na tle konwencjonalnych petropaliw - biopaliwa stałe, ciekłe i gazowe pierwszej, drugiej i trzeciej generacji, ich zalety i wady techniczne, przesłanki ekonomiczne ich produkcji oraz prawdopodobne możliwości rozwoju ich produkcji. Przedstawiono też krytyczne głosy opinii światowej dotyczące wprowadzania biopaliw. Przytaczane argumenty przeciwko biopaliwom są poparte faktami wskazującymi, że biopaliwa pierwszej i drugiej generacji nie spełnią pokładanych w nich nadziei, przede wszystkim ze względu na nierealistyczne założenia co do możliwości zaspokojenia zapotrzebowania na energię. Omówiono także negatywne skutki ekologiczne, polityczne i społeczne wynikające z produkcji biopaliw.
EN
In this contribution a wide spectrum of solid, liquid and gaseous biofuels of the first, second and third generation is presented. Conventional petro-fuels constitute a background for this presentation. Technical and economical positive aspects supporting their production and utilization are contradicted by opposite, negative arguments of their use and development of their manufacture. Arguments against biofuels are backed by facts suggesting that biofuels of the first and second generation have little chance to follow the expectations. Plans of meeting future demands on energy by introducing biofuels are unrealistic. Development of the manufacture and market for biofuels brings serious negative social, environmental, and political consequences.
PL
W pracy przedstawiono ocenę DMF jako perspektywicznego biopaliwa drugiej generacji. Omówiono jego właściwości chemiczne oraz możliwości surowcowe do jego wytwarzania. Przedstawiono również technologię wytwarzania DMF wraz z oceną możliwości zastosowania DMF we współczesnych silnikach spalinowych.
EN
The paper presents DMF estimation as a perspective second generation biofuel. There was disscused chemical properties and raw material possibilities. There was also presented a DMF production technology and its estimation of application possibilities in modern combustion engine.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.