Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  polistyren ekstrudowany
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono analizę możliwości wykorzystania styropianów EPS i XPS jako izolacji termicznej dla płyt fundamentowych w domach energooszczędnych wraz z oceną ekonomiczną omawianego rozwiązania. Przedstawiono parametry wytrzymałościowe styropianów, wyniki obliczeń statycznych i analizy ekonomicznej 3 modeli budynków i 3 wariantów rozwiązań izolacji.
EN
The authors have presented analysis of possibilities of using EPS/XPS Styrofoam for lost formwork for slab foundations in sustainable buildings including economic analysis of capital expenditure and operating expenses. The strength parameters of Styrofoam, the results of static calculation and economic analysis for 3 building models and 3 variants of insulation solutions were presented.
2
Content available remote Materiały termoizolacyjne stosowane w dachach
PL
Przedstawiono cały wachlarz materiałów termoizolacyjnych, które mogą być zastosowane w dachach zarówno płaskich, jak i stromych: od materiałów tradycyjnych, czyli takich, które były dotychczas stosowane, przez materiały współcześnie preferowane, aż do innowacyjnych, czyli takich, które właśnie wchodzą do praktyki budowlanej. Osobną grupę stanowią materiały ekologiczne, które powinny być preferowane z punktu widzenia budownictwa zrównoważonego i ekologicznego.
EN
The whole variety of thermo-insulating materials, which can be applied in roofs both flat and steep: from traditional materials, those are actually applied, across contemporary materials, which in a modern manner should be preferred, until innovative materials, which are just taking effect. The separate group of materials makes ecological materials, which should be preferred from the point of sustainable and ecological construction.
3
Content available remote Analysis of the foundations of a five-storey building on extruded polystyrene
EN
This study presents the example of using extruded polystyrene for thermal insulation under the foundation slab of a building. Under the foundation slab of the thickness of 500 mm of a fivestorey reinforced concrete building there was applied a layer of XPS of the thickness of 150 mm. The authors monitored the deformation of insulation under the load of the building from the moment of concreting the foundation slab until the completion of its development. Additionally, there were conducted laboratory tests of the σ−ε dependence and of material creeping. On the basis of the results of material properties, for the purpose of conducting the analysis of XPS deformations and effort, there was constructed a numerical model in the FEM system. This work includes the results of the conducted measurements and analyses with proper comments. They became the basis for drawing the conclusions which will be of use for future work.
PL
W pracy przedstawiono przykład zastosowania ekstrudowanego polistyrenu jako izolacji termicznej pod fundamentem budynku. Pod płytą fundamentową grubości 500 mm pięciokondygnacyjnego budynku żelbetowego zastosowano warstwę XPS o grubości 150 mm. Autorzy przeprowadzili monitoring odkształcenia warstwy izolacji pod obciążeniem budynkiem od momentu zabetonowania płyty fundamentowej aż do ukończenia jego realizacji. Dodatkowo przeprowadzono badania laboratoryjne zależności σ−ε oraz pełzania materiału. W oparciu o otrzymane rezultaty właściwości materiałowych w celu wykonania obliczeniowej analizy deformacji i wytężenia warstwy XPS zbudowano model numeryczny w systemie MES . W niniejszej pracy zamieszczono wyniki przeprowadzonych pomiarów i analiz ze stosownymi komentarzami, które mogą być przydatne w przyszłych realizacjach.
5
Content available remote Istotne parametry wyrobów do ocieplania ścian podziemnych
6
Content available remote Termoizolacja z polistyrenu ekstrudowanego XPS
PL
W artykule podstawowe informacje o tym czym jest polistyren ekstrudowany, określany także jako XPS, jak jest wytwarzany, czym różni się od styropianu oraz o tym jakie ma właściwości fizykochemiczne i użytkowe.
7
Content available Izolacje cieplne stropodachów odwróconych
PL
Izolacje cieplne stropodachów odwróconych są narażone na szczególną ekspozycję na czynniki klimatyczne (opady) i fizyczne (długotrwałą dyfuzję pary wodnej), a w przypadku dachów zielonych także biologiczne (korzenie roślin). Tradycyjnie stosowanym wyrobem izolacji cieplnej w stropodachach odwróconych była ekstrudowana pianka polistyrenowa. Płyty ze styropianu EPS generalnie w Europie nie były stosowane do izolacji cieplnej stropodachów odwróconych. Sprawą zasadniczą są obawy o zawilgacanie tego materiału w warunkach eksploatacji przegród. Mechanizm zawilgacania izolacji cieplnej w stropodachach odwróconych odpowiada warunkom badań absorpcji wody przy długotrwałej dyfuzji, po których próbki poddaje się cyklom zamrażania-odmrażania. Badania absorpcji wody przy długotrwałej dyfuzji, a następnie poddanie próbek cyklom zamrażania-odmrażania skutkują znacznie wyższymi przyrostami wilgotności niż badania długotrwałej nasiąkliwości wodą. Zakład Fizyki Cieplnej ITB na zlecenie europejskiego stowarzyszenia producentów ekstrudowanej pianki polistyrenowej EXIBA podejmuje badania porównawcze zachowania się płyt EPS i XPS pod kątem ich stosowania w stropodachach odwróconych; wstępne badania już wykonano.
EN
After several years of tasks on preparation of ETAG on kits of products for thermal insulation of inverted roofs the Final (probably) Draft is ready. With an exception of green roofs (where use of EPS is not foreseen) both EPS and XPS boards can be used for thermal insulation of inverted roofs. For both kinds of boards very high requirements concerning maximum long term water absorption by diffusion and freeze-thaw (after long term water absorption by diffusion) have been formulated; besides of reduction of compression stress there is limitation also for an allowable increase of water content (indirectly also deterioration of thermal resistance). Such sharpening of requirements will result in future as improvement in quality of buildings. The problem arises, however, what to do with buildings, having inverted roofs with insulating products not fulfilling ETAG criteria. Theoretically one can expect consecutive increase of moisture content in EPS boards and deterioration of thermal properties of inverted roofs. Nobody knows, how quickly will advance the process of wettening and what level of moisture kontent will be achieved. Luckily, the conditions of laboratory tests are relatively severe and probably real process of degradation will proceed more slowly, than in tests. ITB has issued several Technical Approvals for EPS boards intended for use in inverted roofs. The criterion established were results of tests of long term water absorption by immersion, relevant for contact of product with water, for instance in subterrain parts of buildings, not in inverted roofs. It seems purposeful to undertake, within the statute research tasks of ITB, the monitoring of buildings with inverted roofs with EPS boards, combined with non-destructive tests of thermal resistance of inverted roofs.
PL
Przedstawiono czynniki konwersji współczynnika przewodzenia ciepła z uwagi na zawartość wilgoci podane w PN-EN ISO 10456:2004. Przedstawiono również wartości czynników konwersji określone na podstawie wyników badań własnych współczynnika przewodzenia ciepła materiałów o sorpcyjnej i ponadsorpcyjnej zawartości wilgoci. Badania te objęły: piaskowe i popiołowe betony komórkowe, różne odmiany polistyrenu ekspandowanego (styropian EPS) oraz ekstrudowanego (XPS), sztywną piankę poliuretanową oraz dachową wełnę mineralną. Porównano wartości czynników konwersji określonych na podstawie wyników badań własnych z wartościami przyjętymi zgodnie z PN-ISO 10456. Stwierdzono, że czynniki konwersji określone według przedmiotowej normy są generalnie zawyżone w stosunku do wyników badań własnych w różnym stopniu, w zależności od rodzaju materiału, jego odmiany i gęstości.
EN
This paper describes conversion factors of thermal conductivity coefficient in view of moisture content given in PN-EN ISO 10456. It presents also conversion factors based on own test results of thermal conductivity of materials with sorption and over sorption moisture content. These tests included the following materials: sand and ash cellular concretes, expanded and extruded polystyrene, rigid polyurethane foam and roof mineral wool. It has been found that conversion factors determines in compliance with PN-EN ISO 10456 are generally over estimated in relation to ones based on test results, but in different degree, depending on the type, variety and density of material.
9
Content available remote Czy XPS to tylko kolorowy styropian?
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.