Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  betonowanie dwuetapowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Effect of coarse grain aggregate on strength parameters of two-stage concrete
EN
Two-stage concrete (TSC) is a special type of concrete that the method of its construction and implementation is different from conventional one. In TSC, coarse aggregate particles are first placed in the formwork and voids between them are subsequently injected with a special cementations mixture. TSC has been successfully used in many applications, such as underwater construction, casting concrete sections congested with reinforcement and concrete repair. Coarse aggregate forms about 60% of the total volume of TSC, while coarse aggregate forms about 40% of the total volume of conventional concrete. In TSC stresses are transferred through contact areas between coarse aggregate particles. In this paper coarse aggregate size influence on strength parameters of TSC and comparing it with conventional concrete is done (by uniaxial compressive strength test and Brazilian tensile strength test). According to results of tests in this paper, the TSC with finest grain of coarse aggregate has higher compressive and tensile strength, higher modulus of elasticity and less Poisson’s ratio from conventional concrete.
PL
Beton wykonywany dwuetapowo (TSC) jest specjalnym rodzajem betonu, a jego metoda wbudowania i zastosowanie różnią się od tradycyjnego. W TSC w pierwszej kolejności w szalunku układane jest kruszywo grube, a następnie pod ciśnieniem podawana jest specjalna mieszanka cementowa wypełniająca wolne przestrzenie między kruszywem. Technologia TSC została wielokrotnie zastosowana z powodzeniem w betonowaniu pod wodą do wykonywania zbrojonych elementów konstrukcyjnych oraz jako beton naprawczy. W TSC kruszywo grube stanowi ok. 60%, natomiast w betonie zwykłym ok. 40% całkowitej objętości. W TSC naprężenia przenoszone są przez obszary styku między ziarnami kruszywa grubego. W badaniach wykazano wpływ kruszywa grubego na parametry wytrzymałościowe TSC i porównano je z wynikami badań betonu wykonywanego w sposób tradycyjny (w przypadku jednoosiowego badania wytrzymałości na ściskanie i wytrzymałości na rozciąganie metodą brazylijską). Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, że TSC zawierający ziarna małej średnicy charakteryzuje się lepszą wytrzymałością na ściskanie i rozciąganie, większym modułem sprężystości i mniejszym współczynnikiem Poissona niż beton zwykły.
2
Content available remote Concrete repair using two-stage concrete method
EN
During the last decades the concrete industry has widely developed in many directions, e.g. improving the methods of pouring concrete in order to achieve high quality concrete and low cost. Two-stage concrete (TSC) is produced by placing coarse aggregate in a form and injecting a cement-sand grout in order to fill the voids between aggregate particles. For economic and technical reasons two-stage concrete is particularly used for construction and repair of massive structures, especially foundations, underwater constructions, and all kinds of construction with closely spaced reinforcement. The paper presents implementations of the two-stage technology in repair works, formulae and guidelines to assess the concrete mechanical parameters, e.g. modulus of elasticity, tensile strength and drying shrinkage. It was found that the modulus of elasticity and splitting tensile strength of two-stage concrete are equivalent or higher than the parameters of conventional concrete of the same compressive strength.
PL
W ciągu ostatnich dziesięcioleci technologia betonowania rozwinęła się w różnych kierunkach, m.in. ulepszając metody przygotowania i układania betonu w celu osiągnięcia wysokiej jakości przy utrzymaniu niskich kosztów. Metoda dwuetapowego betonowania polega na umieszczeniu grubego kruszywa w formie, a następnie wprowadzeniu zaprawy cementowej tak, aby wypełnić puste przestrzenie między cząstkami kruszywa. Ze względów ekonomicznych i technicznych beton otrzymany tą metodą jest stosowany przede wszystkim do budowy i naprawy konstrukcji masywnych, zwłaszcza fundamentów, konstrukcji podwodnych, a także we wszystkich rodzajach konstrukcji z gęsto rozmieszczonym zbrojeniem. W artykule przedstawiono wybrane realizacje, w których wykorzystano taki beton w pracach remontowych, a także wytyczne i wzory opisujące jego parametry mechaniczne: moduł sprężystości, wytrzymałość na rozciąganie i skurcz. Na podstawie badań stwierdzono, że moduł sprężystości oraz wytrzymałość na rozciąganie betonu otrzymanego metodą dwuetapowego betonowania są równe lub większe niż betonu zwykłego o tej samej wytrzymałości na ściskanie.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.