Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mineral nitrogen forms
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Over years 2005-2007 research was carried out to determine the effect of sulphur fertilisation on the content of total nitrogen and its minerał forms in Luvisol. Sulphur was applied in an ionic form as sodium sulphate(VI) and in an eleraental form as Siarkol Extra at the dose: O, 20, 40, 60 kg per hectare. Following the application of sulphur at the dose of 60 S kg o ha-1. A significant increase was recorded in the mean content of total nitrogetl in soil, as compared with the control. There was shown no clear effect of neither the sulphur form applied nor its dose on the mean content of ammonium nitrogen in soil, while those factors significantly differentiated the content of nitrate nitrogen(V) in soil.
PL
W latach 2005-2007 przeprowadzono badania, których celem było określenie wpływu nawożenia siarką na zawartość azotu ogółem i jego form mineralnych w glebie płowej. Siarkę stosowano w postaci jonowej w fonnie siarczanu(Vl) sodu oraz w postaci elementarnej jako Siarkol Extra w dawkach: 0. 20, 40, 60 kg na hektar. Po zastosowaniu siarki w dawce 60 S kg o ha-1 stwierdzono znaczny wzrost średniej zawartości azotu ogółem w glebie, w porównaniu do obiektu kontrolnego. Nie wykazano wyraźnego wpływu zastosowanej formy siarki, jak również jej dawki na średnią zawartość azotu amonowego w glebie, natomiast czynniki te w znaczny sposób różnicowały zawartości azotu azotanowego(V) w glebie.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu wieloletniego składowania obornika na zawartość mineralnych form azotu w glebie w miejscu składowisk obornika i w ich pobliżu oraz ocenę zasięgu oddziaływania tych składowisk. Badania przeprowadzono w 40 gospodarstwach rolnych znajdujących się w czterech gminach: Człopa, Drawsko, Krzyż i Trzcianka, położonych w otulinie Drawieńskiego Parku Narodowego, na pograniczu województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Zawartość mineralnych form azotu w glebie w miejscu składowania obornika była bardzo duża, natomiast w odległości 8-10 m od składowiska na ogół mała, chociaż w niektórych przypadkach, zwłaszcza na terenie zagród, również duża. Składowanie obornika na nieodpowiednich płytach gnojowych, nie spełniających wymogów właściwego przechowywania (popękanych, nie-szczelnych lub zbyt małych w stosunku do potrzeb), wywołuje podobne skutki, jak składowanie bezpośrednio na gruncie, a niekiedy nawet gorsze. Duża zawartość związków azotu w glebie w miejscu składowania stałych odchodów zwierzęcych stwarza zagrożenie dla środowiska, zwłaszcza jakości wód gruntowych i powierzchniowych, szczególnie w warunkach składowania i przechowywania obornika na glebach lekkich i bardzo lekkich przepuszczalnych, jak w przypadku analizowanych gospodarstw. Ochrona środowiska naturalnego, jego walorów turystycznych i rekreacyjnych, polegająca między innymi na ograniczeniu ujemnego oddziaływania rolnictwa, powinna być jednym z priorytetów w planowaniu rozwoju tego regionu.
EN
Effects of a long-term farmyard manure storage on the content of soil mineral nitrogen in the dumping site and in its vicinity are presented in the paper. The study was carried out in 40 farms located in 4 communes: Człopa, Drawsko, Krzyż and Trzcianka in the surroundings of the Drawa National Park on the border of the wielkopolskie and zachodniopomorskie provinces. The content of mineral forms of nitrogen in soil in the dumping site was very high while at a distance of 8-10 m from the storage place it was generally low, though in some cases, especially within the farmstead, it was also high. Farmyard manure storage on unsuitable, improper (cracked, untight or too small) manure pads gives effects similar, and in some cases even worse than when manure is stored directly on the ground. High nitrogen content in soil in places of storing animal faeces poses a threat to the environment, especially to the ground and surface water quality. The problem is particularly important when manure is stored on light and very light permeable soils as it was the case in the analysed farms. Protection of natural environment, of its tourist and recreational qualities, consisting e.g. in the reduction of negative agricultural impacts should be one of the priorities in planning regional development.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.