Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hadron therapy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Badania nad terapią BNCT w Polsce i na świecie
PL
Przy Reaktorze MARIA w Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) powstaje stanowisko do badań nad terapią borowo-neutronową (BNCT). Terapia polega na napromienianiu nowotworu wiązką neutronów o odpowiednich parametrach po uprzednim podaniu pacjentowi związku boru, który w wyniku określonych mechanizmów gromadzi się głównie w komórkach rakowych. W wyniku reakcji 10B(n,α)7Li emitowane są cząstki jonizujące powodujące zniszczenie tylko tych komórek, w których zgromadzony jest bor [1]. Badania kliniczne prowadzone na świecie potwierdzają skuteczność metody, otwierając nowe perspektywy dla jej zastosowania w terapii konwencjonalnej.
EN
The stand for research on Boron Neutron Capture Therapy (BNCT) at the MARIA Reactor at the National Centre for Nuclear Research is being created. The therapy consists of irradiation of the tumour with a neutron beam with specific parameters after prior administration of the boron compound to the patient, which accumulates mainly in cancer cells as a result of specific mechanisms. As a result of 10B(n,α)7Li reaction, ionising particles are emitted and destroy only those cells, in which boron is accumulated. Clinical trials conducted in the world show relatively high efficiency of BNCT, opening new perspectives for its use in conventional therapy.
EN
The article presents the possibility of utilizing nanoparticles as radiosensitizers both in X-ray and hadron therapy. Local reinforcement of the effect of the dose can be obtained by means of gadolinium, platinum, and gold nanoparticles, which are able to intensify the emission of photoelectrons and Auger electrons after the X-ray irradiation or increase the generation of low-energy electrons during hadron therapy. Such electrons induce water radiolysis in the vicinity of nanoparticles and create radicals that damage cancer cells. In addition to the presentation of the mechanisms responsible for radiosensitizing properties of nanoparticles, selected animal, cell culture and simulation experiments are mentioned. Attention is also drawn to the most important problems, which must be solved before clinical application of nanoparticles. The broadly defined biocompatibility is the basic feature required from radiosensitizing agents injected into the patient’s body. The effective delivery of nanoparticles to the target and obtaining the proper concentration and distribution within the tumor volume present a biggest challenge.
PL
Artykuł prezentuje możliwość wykorzystania nanocząstek jako radiouczulaczy zarówno w radioterapii fotonowej jak i terapii hadronowej. Lokalne wzmocnienie efektu dawki może być uzyskane dzięki nanocząstkom gadolinu, platyny i złota. Są one zdolne do zintensyfikowania emisji fotoelektronów i elektronów Augera przy napromienieniu fotonami X albo do zwiększenia emisji niskoenergetycznych elektronów podczas terapii hadronowej. Takie elektrony indukują radiolizę wody w sąsiedztwie nanocząstek, a generowane rodniki niszczą komórki nowotworu. Oprócz omówienia mechanizmów odpowiedzialnych za radiouczulające właściwości nanocząstek, przedstawiono wybrane eksperymenty symulacyjne oraz doświadczenia na hodowlach komórkowych i zwierzętach. Zwrócono również uwagę na najważniejsze problemy, które muszą zostać rozwiązane przed zastosowaniem nanocząstek w praktyce klinicznej. Szeroko zdefiniowana biokompatybilność jest podstawową własnością, jaką muszą posiadać środki radiouczulające, wstrzykiwane pacjentowi. Wciąż dużym wyzwaniem pozostaje efektywne dostarczanie nanocząstek tak, aby uzyskać ich wymagane stężenie i równomierny rozkład w objętości nowotworu.
PL
W artykule przedstawione są najnowsze osiągnięcia badań przeprowadzanych w eksperymencie laserowym PALS w Pradze (Prague Asterix Laser System) zrealizowanych przez zespół prof. dr. hab. Tadeusza Pisarczyka z Instytutu Fizyki i Laserowej Mikrosyntezy w Warszawie. W badaniach tych jako nowa efektywna diagnostyka wykorzystywana jest femtosekundowa polaro-interferometria, która została zaimplementowana dzięki zastosowaniu do oświetlenia układów diagnostycznych: 3-kadrowego interferometru i 2-kanałowego polar-interferometru, femtosekundowego lasera Ti:Sa o szerokości impulsu ok. 40 fs. Przedstawiono wybrane wyniki badań ilustrujące użyteczność femtosekundowej polaro-interferometrii w badaniach na PALS dotyczących: (i) udarowego zapłonu fuzji laserowej, (ii) nowej metody wytwarzania plazmy fotojonizacyjnej dla badań astrofizycznych oraz (iii) generacji wysokoenergetycznych jonów do zastosowań medycznych i radiografii.
EN
In the article the latest achievements of researches in the PALS experiment in Prague (Prague Asterix Laser System) carried out by a team of professor Tadeusz Pisarczyk from the Institute of Plasma Physics and Laser Microfusion in Warsaw are presented. In these studies, the femtosecond polaro-interferometry, as a new effective diagnostic is used, and which has been implemented thanks to irradiation diagnostic systems: 3-frame interferometer and 2-channel polaro-imterferometer by the Ti:Sa femtosecond diagnostic laser having a pulse duration of about 40 fs. The selected results are presented, which the usefulness of the femtosecond polaro-interferometry demonstrate for the studies on PALS connected with: (i) the shock ignition concept of the inertial fusion, (ii) the new method of the photoionized plasma creation for astrophysical researches and (iii) generation of high-energy ions for the medical and the radiography applications.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.