Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  methods of determination
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Perfluorowane związki organiczne to pochodne węglowodorów, w których kilka lub wszystkie atomy wodoru zostały zastąpione atomami fluoru. Ze względu na ich niezwykłe właściwości fizykochemiczne i mechaniczne są one powszechnie wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu oraz w życiu codziennym. Związki te są przedmiotem badań z powodu ich rozpowszechnienia oraz trwałości w środowisku, jak i licznych doniesień na temat ich toksyczności i niekorzystnego wpływu na zdrowie człowieka. W pracy przedstawiono krótki opis ich powstawania, właściwości, zastosowań oraz metod oznaczania.
EN
Perfluorinated organic compounds to hydrocarbons, in which some or all hydrogen atoms are replaced by fluorine atoms. Due to their unique physico-chemical and mechanical properties, they are widely used in various industries as well as in everyday life. These compounds are the subject of research because of their prevalence and persistence in the environment, as well as numerous reports on their toxicity and adverse effects on human health. The paper presents a brief description of their formation, properties, uses and methods of determination.
PL
Postępy w analityce chemicznej i związane z tym wprowadzanie nowych, coraz bardziej czułych i dokładnych metod i technik pomiarowych powodują, że obecnie można oznaczać większość związków chemicznych na ekstremalnie niskich poziomach stężeń. Niestety, głównie ze względów ekonomicznych oznacza się tylko niewielką grupę pierwiastków i związków chemicznych, które znajdują się w odpowiednich rozporządzeniach dotyczących ich dopuszczalnych zawartości w wodach, glebach, powietrzu czy żywności. Wiele innych wciąż czeka na wejście na listy substancji, których obecność i stężenia powinny być monitorowane, a takim przykładem są jony chloranowe (VII) [1].
EN
Advances in analytical chemistry and related to the introduction of new, more sensitive and accurate methods and measurement techniques mean that you can now represent the majority of chemical compounds in extremely low concentration levels. Unfortunately, mainly for economic reasons is only a small group of elements and compounds that are found in the Regulations relating to the permissible levels in water, soil, air and food. Many others are still waiting to enter the list of substances whose presence and concentrations should be monitored, and this example is the chlorate ion (VII) [1].
EN
The methods of determination of elastic moduli for particulate materials with special attention to non-cohesive soils are discussed. Various experimental techniques to isolate elastic response of tested materials are described and analysed. Some short-comings are indicated and any inconsistencies with cIassical theory of elasticity are discussed. Attention is focused on the methods that can be applied using conventional laboratory apparatuses. In addition, some models that allow for calculation of elastic moduli are also presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.