Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  syntactic structures
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule poruszono zagadnienia związane z budową generatorów struktur syntaktycznych. Tego rodzaju narzędzia informatyczne pozwalają na generowanie poprawnych składniowo zdań w wybranym języku. Oryginalną propozycję autorów stanowi zastosowanie generatorów struktur syntaktycznych na potrzeby wspomagania procesu rewitalizacji języków zagrożonych wymarciem.
EN
In the paper we present the issues related with syntactic structures generators. Such computer tools allow us to generate syntactically correct sentences in selected language. The original proposal of the authors is application of syntactic structures generators for the purpose of revitalization of endangered languages.
PL
Niniejszy artykuł jest czwartym z większej serii artykułów poświeconej zagadnieniom opracowywania generatorów struktur gramatycznych dla wybranych języków naturalnych. W artykule opisano koncepcję budowy tzw. języków kontrolowanych, które stanowią ograniczony pod względem leksyki i składni podzbiór języków naturalnych, na których są wzorowane.
EN
The paper is the third of a broader series of articles devoted to the issues of the development of syntactic structures generators for selected natural languages. The paper describes the principles of so called controlled languages that constitute a subset of lexical units and syntactic structures of natural languages upon which they are based.
PL
Niniejszy artykuł jest pierwszym z większej serii artykułów poświęconej zagadnieniom opracowywania generatorów struktur gramatycznych dla wybranych języków naturalnych. W artykule opisano zasady funkcjonowania generatora typu AN (Adjective – Noun), który obecnie opracowywany jest przez autorów dla języka szwedzkiego.
EN
The paper is the first of a broader series of articles devoted to the issues of the development of syntactic structures generators for selected natural languages. The paper describes the principles of functioning of an AN (Adjective - Noun) generator, which is currently being developed by the authors.
PL
Niniejszy artykuł jest drugim z większej serii artykułów poświeconej zagadnieniom opracowywania generatorów struktur gramatycznych dla wybranych języków naturalnych. W artykule opisano zasady funkcjonowania generatora typu SVO (Subject – Verb – Object), który obecnie opracowywany jest przez autorów dla języka niderlandzkiego.
EN
The paper is the second of a broader series of articles devoted to the issues of the development of syntactic structures generators for selected natural languages. The paper describes the principles of functioning of a SVO (Subjcet – Verb – Object) generator, which is currently being developed by the authors for the Dutch language.
PL
Niniejszy artykuł jest trzecim z większej serii artykułów poświęconej zagadnieniom opracowywania generatorów struktur gramatycznych dla wybranych języków naturalnych. W artykule opisano zasady funkcjonowania wielojęzycznego generatora typu VT (Verbum Transitivum), który umożliwia tłumaczenie przechodnich fraz czasownikowych występujących w odpowiednich formach gramatycznych na wybrane przez użytkownika języki naturalne.
EN
The paper is the third of a broader series of articles devoted to the issues of the development of syntactic structures generators for selected natural languages. The paper describes the principles of functioning of a VT (Verbum Transitivum) generator, which enables the process of translation of transitive verb phrases in proper grammatical forms into selected natural languages.
6
Content available remote Symulacja procesu pojawienia się struktur składniowych w protojęzyku
PL
Artykuł dotyczy wykorzystania komputerów na potrzeby przeprowadzania symulacji procesów ewolucyjnych zachodzących w językach naturalnych. W szczególności w artykule zamieszczono opis realizacji symulacji komputerowych procesu pojawiania się pierwszych struktur składniowych w ludzkich protojęzykach. W artykule pokazano, w jaki sposób w protojęzykach o holistycznej naturze słownictwa może dojść do wyodrębnienia podstawowych części zdania, takich jak podmiot, orzeczenie i dopełnienie.
EN
The paper concerns the issues of using computers for the simulation of evolutionary processes occurring in natural languages. In particular, the paper presents the results of computer simulations of emergence of first syntactic structures in human protolanguages. It shows how in the case of protolanguages with holophrastic nature of words the evolutionary processes can lead to emergence of subject, verb, and object.
PL
W artykule rozważono możliwości zastosowania języka Prolog do formalnego opisu składni języków naturalnych. Biorąc pod uwagę złożoność reguł składniowych dowolnego języka naturalnego, zdecydowano się na wybór ję-zyka sztucznego typu aposteriorycznego, czyli wzorowane". go na pewnym języku naturalnym. Wybór padł na sztuczny język eurixu, który stanowi całkowicie regularną, czyli pozbawioną wszelkich wyjątków, uproszczoną wersję klasycznej łaciny. Jak wykazały badania, język Prolog nadaje się doskonale do budowy analizatorów składniowych i może stanowić narzędzie wspomagające budowę programów realizujących komputerowy przekład pomiędzy językami naturalnymi.
EN
The purpose of the paper was to discuse the possibilities of using Prolog programming language to the construction of formal grammars of natural languages. On the ex ample of artificial language "eurixu" it was demonstrated that Prolog tan be used effectively to describe rules of syntax of natural language. It tan be a1s0 used to the con-struction of parsers of natural languages. Such parsers constitute an important element of machine translation programs, because in the most machine translation systems it is very important to determine syntactic structure of sentences that are being translated.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.