Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  MEM
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
As part of the work, new polymer materials were used in 3D printing, which can be used in three technologies depending on the apparatus used: Fused Filament Fabrication (FFF), Melted and Extruded Manufacturing (MEM), Melt Extrusion Polymers (MEP). As part of the work, the properties of obtained polymer composites were examined. Polylactide (PLA) was used as the matrix, and powdered natural ground fillers were used as fillers: bamboo dust (PB), cork dust (PK) and wood dust (PD). In the first part of the work, filaments were received from the tested composites using the filament preparation line made by METACHEM in Torun for use in 3D printers. Samples for mechanical tests were obtained from the filaments thus received by means of an MEP printer and after granulation by injection molding. In the next part of the work, rheological, mechanical and structural properties of obtained composites were examined. It was found that the addition of natural fillers increased the fluidity of the obtained polymeric materials in the case of composite with addition of PK even by 48.73% compared to unfilled PLA. It was also observed that the composites obtained had lower Charpy impact strength, Rockwell hardness and tensile strength. Observation of the microstructure of the composites using SEM confirmed the even distribution of natural fillers in the polymer matrix, which proves well-chosen parameters of their homogenization in the polymer matrix.
PL
Otrzymano nowe materiały polimerowe do zastosowań w druku 3D, które można wykorzystywać, zależnie od stosowanego aparatu, w trzech technologiach: Fused Filament Fabrication (FFF), Melted and Extruded Manufacturing (MEM), Melt Extrusion Polymers (MEP). Zbadano właściwości wytworzonych kompozytów polimerowych. Jako osnowę zastosowano polilaktyd (PLA), a w charakterze napełniaczy użyto sproszkowanych w postaci pyłu naturalnych cząstek: bambusa (PB), korka (PK) oraz drzewnych (PD). Z badanych kompozytów otrzymano filamenty z wykorzystaniem zaprojektowanej i wykonanej przez METACHEM w Toruniu linii do wytwarzania filamentu stosowanego w drukarkach 3D. Z tak uzyskanych filamentów wykonano próbki do badań mechanicznych za pomocą drukarki MEP oraz, po zgranulowaniu, metodą wtryskiwania do formy. Zbadano właściwości reologiczne, mechaniczne oraz strukturalne otrzymanych kompozytów. Stwierdzono, że dodatek naturalnych napełniaczy spowodował zwiększenie płynności materiałów polimerowych, w wypadku kompozytu z dodatkiem PK nawet o 48.73% w stosunku do płynności nienapełnionego PLA. Stwierdzono, że otrzymane kompozyty wykazywały mniejsze: udarność według Charpy'ego, twardość według Rockwella oraz wytrzymałość przy rozciąganiu. Obserwację mikrostruktury badanych kompozytów za pomocą SEM potwierdziły równomierny rozkład cząstek naturalnych napełniaczy w osnowie polimerowej, co świadczy o dobrze dobranych parametrach procesu ich homogenizacji.
PL
Głównym celem przeprowadzonej analizy była ocena przydatności metod szybkiego prototypowania do wykonania prototypów funkcjonalnych zębatej przekładni falowej. Elementem stwarzającym duże problemy konstrukcyjne i technologiczne w tego typu napędach jest cienkościenne koło podatne, mające drobnomodułowy wieniec zębaty. Wykonano więc modele fizyczne kół zębatych przekładni falowej i przeprowadzono dla nich precyzyjne pomiary profili zębów. Ukazano znaczące różnice pomiędzy modelami wytworzonymi z wykorzystaniem różnych metod szybkiego prototypowania w odniesieniu do ich wzorców teoretycznych. Ostatecznie określono, które z metod mogą być z powodzeniem stosowane do wytwarzania drobnomodułowych kół zębatych.
EN
The main purpose of conducted analysis was usefulness evaluation of the rapid prototyping methods to make functional prototypes of the harmonic drive. Element which causes serious structural and technological problems in these types of drives is the thin-walled flexspline, having small modular tooth rim. Thus, there were made physical models of harmonic drive’s gears and was conducted for them accurate measurement of tooth’s profiles. There were shown significant differences between the models made by different methods of quick prototyping in context of their theoretical profile. Finally it was determined which of the methods can be applied successfully to generate prototypes of gears with small modulus.
3
Content available remote Wybrane aspekty zastosowania technik szybkiego prototypowania
PL
W artykule podjęto próbę zwrócenia uwagi na kluczowe etapy tworzenia prototypu zespołu mechanicznego technikami szybkiego prototypowania (RP). Etapy te mają wpływ na dokładność kształtowo-wymiarową i poprawne działanie prototypu. Rozważania dotyczące oczekiwanego wykonania prototypów zespołów mechanicznych przedstawiono na przykładzie wielodrożnej przekładni zębatej walcowej wykonanej metodą MEM.
EN
The article attempts to draw attention to the key steps involved in developing a mechanical unit prototype using rapid prototyping (RP) techniques. These stages affect the prototype geometrical accuracy and its operation. Considerations concerning the ekspected manufacturing of mechanical unit prototypes have been exemplified with a multipath helical gear unit made using the MEM technology.
4
PL
W artykule przedstawiono porównanie dokładności dwóch metod przyrostowych MEM i SLS. Jako model badawczy wykorzystano łopatkę silnika lotniczego. Po wydrukowaniu modeli badawczych zeskanowano je za pomocą skanera GOM ATOS III, następnie określono odchyłki w odniesieniu do nominalnego modelu 3D-CAD. Przeprowadzona analiza porównawcza wybranych metod druku 3D umożliwia dobór odpowiedniego systemu wytwarzania.
EN
The article presents the accuracy comparison of two additive methods: SLS and MEM. An aircraft engine’s blade has been used as a study model. After printing, the test models have been scanned using the GOM ATOS III scanner, then deviations have been specified in relation to the nominal 3D-CAD model. The conducted comparative analysis of the selected methods of 3D printing allows for the selection of an appropriate manufacturing system.
PL
Metoda RP (Rapid Prototyping) polega na tworzeniu trójwymiarowych modeli fizycznych bezpośrednio z modeli wykonanych przy użyciu oprogramowania CAD. Szybko rozwijającą się i często stosowaną do projektowania metodą RP jest MEM (Melted and Extruded Manufacturing). Metoda ta jest stosowana między innymi do wykonywania gotowych części maszyn (koła zębate, wały, korpusy itp.), tworzenia prototypów złożonych urządzeń, badania ergonomii czy do przestrzennej wizualizacji projektowanych obiektów. Dzięki zastosowaniu tej metody można łatwo modyfikować modelowaną geometrię brył bez potrzeby wykonywania bardzo drogich form wtryskowych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.