Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  diameter measurement
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
RU
Для обеспечения погрешности измерений диаметров цилиндрических деталей на уровне ± 0,7 мкм в измерительном диапазоне шириной не менее 220 мкм предложено устройство временного преобразования линейного размера в интервал времени, за который глухая измерительная камера опустошается в атмосферу через зазор между поверхностью измеряемой детали, базированной в призме, и срезом сопла, лежащим в плоскости, совпадающей с боковой поверхностью этой призмы. Также разработана расчетная модель для установления рациональных параметров устройств такого типа. Приведены результаты теоретического и экспериментального исследований, по результатом которых установлена целесообразность применения предложенного устройства для измерения диаметров цилиндрических зубков буровых коронок перед их селективной сборкой.
EN
A pneumo-electronic Temporal Conversion Device is proposed to ensure outer diameter measurement error within ± 0,7 μm in the measurement range with the width of no less than 220 μm. The Device converts linear quantity into time interval, during which the measurement chamber containing the compressed air discharges into the atmosphere through the restrictor formed by the surface of the target part, located in the channel of a V-block, and the measuring nozzle exit section, contained by one of the channel’s faces. Paper also covers a developed computational model to establish Device parameters rational values. The results of theoretical and experimental research, covered here, show the suitability of the proposed Device for gauging the cylindrical inserts’ diameters prior to the hammer bits’ selective assembly.
PL
W celu zapewnienia błędów pomiarów walcowych części na poziomie ± 0,7 μm w przedziale pomiarowym do 220 mm, opracowano urządzenie bieżącego przekształcania wymiaru liniowego w przedział czasowy za którym pełna komora pomiarowa wypróżniana do atmosfery przez luz między powierzchnią mierzonej części (bazowanej w pryzmie) a ścięciem dyszy, leżącym w płaszczyźnie przylegającej do bocznej powierzchni tej pryzmy. Opracowano także model obliczeniowy w celu wyznaczenia parametrów urządzenia tego typu. Przytoczono wyniki teoretycznych i eksperymentalnych badań, na podstawie których wyznaczono celowość stosowania proponowanego urządzenia do pomiarów średniowalcowych słupków wierteł górniczych przed ich selektywnym montażem.
2
Content available remote Yarn Irregularity Parameterisation Using Optical Sensors
EN
This paper presents an original system to measure yarn diameter using coherent optical signal processing to eliminate the influence of hairiness over the output signal. The system consists of optical hardware to produce an image which characterises the yarn diameter and electronic hardware that converts the optical yarn diameter image into a proportional voltage. LabVIEW customised software was used to acquire and process the output voltage interfaced through a Data Acquisition Board. The system determines traditional commercial yarn irregularity parameters including Ud (Mean Deviation), CVd (Coefficient of Variation), SDd (Standard Deviation), types of irregularities, frequency diagrams and spectral analysis based on FFT (Fast Fourier Transform). Moreover, several other parameters were also obtained, such as DRd (Deviation Rate), IDRd (Integral Deviation Rate), spectral analysis based on FWHT (Fast Walsh Hadamard Transform) and FDFI (Fast Impulse Frequency Determination), and length of irregularities classified for an overall variation range. A parameterisation comparison between two yarns is presented.
PL
Przedstawiono oryginalny system dla pomiaru średnicy przędzy, przetwarzając odpowiednio sygnał optyczny dla wyeliminowania wpływu włochatości przędzy na sygnał wyjściowy przyrządu. System składa się z układu optycznego przetwarzania obrazu, chakteryzującego średnicę włókna oraz układu elektronicznego przetwarzającego optyczny obraz średnicy włókna w proporcjonalny sygnał napięciowy. Dla zbierania i przetwarzania danych wykorzystano handlowy program LabView. System pozwala na pomiar tradycyjnych parametrów nieregularności przędzy, takich jak odchylenie średnie, współczynnik zmienności, odchylenie standardowe, typ nierównomierności, przebiegi częstotliwościowe i analizę spektralną opartą na szybkiej transformacie Fourierowskiej. Poza tym system pomiarowy pozwala na określenie szeregu innych parametrów, takich jak szybkościowy wskaźnik odchyleń, całkowy szybkościowy wskaźnik odchyleń, analiza spektralna oparta na szybkiej transformacie Walsh–Hadamarda, i szybkiej determinacji impulsowo częstotliwościowej oraz długość okresów nieregularności klasyfikowanych dla różnych zakresów zmienności. Przedstawiono porównanie parametrów dla dwóch wybranych przędz.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań, których bezpośrednim celem było zaproponowanie koncepcji realizacji bezstykowych pomiarów średnicy kół zestawu wagonowego. Badania skoncentrowano na analizie wybranych zagadnień związanych z przetwarzaniem obrazów modeli koła z zastosowaniem metod krawędziowania. W efekcie przeprowadzonych badań potwierdzono możliwość realizacji pomiarów średnicy modelu kół zestawu wagonowego z zastosowaniem systemów wizyjnych.
EN
The paper presents a certain approach to diameter measurements of railway axle set wheel. The main goal of the presented research was to verify possibility of applying vision system for such measurements. The tests have been conducted with a model of axle set wheel. Several problems related to vision system application have been discussed. Among others, different image calibration techniques were analysed. Also, a possibility of single image calibration for measurements of wheels with different diameter was considered. It has been revealed that the wheels can be measured with satisfying accuracy based on few images of a wheel rotating in front of the camera. However, distinct problems have been pointed at while analysing practical implementation of the proposed approach in the industrial conditions. These problems reflect our future work.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań, których celem było określenie wpływu wydajności cieczy chłodząco-smarującej podawanej do strefy skrawania przy pomocy urządzenia Pulsomat P25. Próby przeprowadzono dla stali konstrukcyjnej St3S z wykorzystaniem handlowych wierteł typu N wykonanych ze stali szybkotnącej kobaltowej. W efekcie badań wyznaczono zależność opisującą szacunkową zmianę trwałości wierteł w wyniku zmiany wydajności cieczy podawanej w sposób zminimalizowany oraz określono zależność chropowatości otworów od wydajności cieczy.
EN
The main goal of presented investigations was to determine of influence of cutting fluid efficiency for tool life. The article contains results of investigations for drilling with minimal lubrication. For cutting liquid supplying the Pulsomat P25 were used. The researches on St3S steel with standard drills type N-HSCO were made. As a result of investigations is formula which describing an estimated changes of tool life as a result of lubricant efficiency changes in tested range. Dependence of surface roughness from lubricant efficiency was defined too.
EN
Measuring stands enabling practical implementation of the diffraction method for measuring the drop sizes of the fuel aerosol stream are presented. The construction of the diffractometer is described in which the recording of the light intensity distribution is made by scanning the image plane with a detecting system adjusted to the specificity of the image. A stand for measuring the average drop diameter in aerosols produced by fuel injectors of airplane turbine engines are presented and examples of the examination results are shown.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.