Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  model Chabochea
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule opisano podstawy nowoczesnego systemu dedykowanego pod wentylatory międzystopniowych chłodnic powietrza, rekuperatorów w obiegach turbozespołu gazowego oraz chłodniach wentylatorowych w obiegach parowych. System ten opiera się na numerycznych algorytmach, których zadaniem jest monitorowanie pracy oraz określenie stopnia degradacji najbardziej wytężonych elementów konstrukcji. Rozszerzeniem kompetencji jest dobór optymalnych warunków pracy, sprzężonych ściśle z aktualnymi parametrami obiegu turbozespołu gazowego. System wyposażony jest w autorskie procedury będące wynikiem długoletnich prac wykonywanych w IMP PAN w Gdańsku.
EN
In this papers I have been presented fundamental of news monitoring system dedicated by the fans of intercooler and recuperative heat exchangers from the cycle of gas turbine and cooling tower from cycle of steam turbine. This system based on the numerical algorithm. The goal of this algorithm is monitoring work and calculation level of damage highly loaded elements parts in machines. Extension of the competences it is selection of optimal boundary of works, which is precisely linked from actual parameters of thermodynamic cycle. System is used by authorial procedures as a result of many years worked in IMP PAN.
EN
The main purpose of this paper is the parameters identification of the Perzyna and the Chaboche models for the aluminum alloy at elevated temperature. The additional purpose is comparison of the results for these viscoplastic models. The results have been verified by the numerical simulation of the laboratory tests. The material parameters have been calculated on the basis of the uniaxial tension test. The determination of the Perzyna model’s parameters has been made on the basis of the ideas presented in papers of Perzyna [14–16, 18]. Then the parameters identification of the Chaboche model has been performed using concept presented in [2, 5, 6]. The elastic and inelastic properties have been estimated using the non-linear approximation by the least-squares method in Marquardt-Levenberg variant [12, 13]. The correctness assessment of the performed approximation has been verified by correlation and determination coefficients.
PL
Celem pracy jest adaptacja lepkoplastycznego modelu Chaboche'a do opisu nieliniowych właściwości specjalnych struktur granulowanych. Nowatorskie, w stosunku do poprzednich prac autorów, jest uwzględnienie w modelu, poza dotychczas rozważanym wzmocnieniem izotropowym, także kinematycznego wzmocnienia materiału. Specjalne struktury granulowane umożliwiają uzyskanie zmiennych właściwości fizycznych poprzez umieszczenie luźnego materiału granulowanego w miękkiej i szczelnej powłoce, w której wytwarza się podciśnienie. Stopień podciśnienia wpływa w zasadniczy sposób na globalne właściwości struktur, umożliwiając aktywną kontrolę takich niepożądanych zjawisk, jak drgania czy hałas.
EN
Present work deals with special granular structures. They consist of loose grains placed in a hermetic space with underpressure. The response of the material on compression and traction is discussed. Different underpressure values and strain rates are taken into consideration. The Chaboche's model is selected to capture main features of considered structures. Numerical method is applied to estimate material's parameters. In a final part of the paper the verification process of numerical and experimental data is presented.
PL
W pracy przedstawiono numeryczną metodę identyfikacji parametrów materiałowych lepkoplastycznego modelu Chaboche'a. Jako materiał modelowy przyjęto specjalne struktury granulowane. Specjalne struktury granulowane budowane są na bazie materiałów sypkich umieszczanych w szczelnej osnowie, w której generuje się podciśnienie. W pracy wspomniano istniejące metody analityczne umożliwiające identyfikację lepkoplastycznego modelu Chaboche'a oraz podkreślono zalety nowo proponowanej metody numerycznej.
EN
In the paper an original numerical method of Chaboche's model parameters identification is presented. As an exemplary material, special granular structures are selected. Special granular structures are composed basing on loose materials encapsulated in a hermetic space with underpressure. Controlling the range of internal pressure (the vacuum range) it is possible to effectively change the global physical features of a granular matter. It is particularly interesting to apply such structures in semi-active damping of vibrations or noise. In this paper existing analytical methods of the viscoplastic Chaboche's model parameters identification are mentioned. The advantages of the new, numerical methodology is underlined.
EN
The paper presents three methods of damage parameters identification in viscous flow conditions. Constitutive relations including damage are used according to the Chaboche and Lemaitre concept. The authors propose also their own modifications of identification algorithm. All algorithms are compared in the identification process for aluminum alloys.
PL
Tematyka pracy poświęcona jest omówieniu metody estymacji parametrów materiałowych wybranego lepkoplastycznego modelu konstytutywnego. Pomimo faktu, że obiektem modelowania są struktury, zbudowane z luźnego materiału sypkiego, otoczonego zamkniętą plastomerową osnową, w której wytwarzane jest podciśnienie zewnętrzne, prezentowana metoda identyfikacji modelu jest uniwersalna.
EN
Procedure of material constants values estimation, taking into consideration results of rheological tests, without the necessity of carrying out more complex experiments, will be the topic of the paper.
EN
A new "smart structure", based on granular materials encapsulated in an elastic envelope, is proposed and investigated in the paper. Fundamental mechanical properties of the specially prepared granular testing specimens are described by the viscoplastic constitutive Chaboche's model. The experimental results of uniaxial tests are presented and applied to the identification of parameters of the Chaboche's law. The proposed procedure of material parameters estimation is based on evolutionary algorithms, solving corresponding optimization problem. The efficiency of the approach and the quality of the results are discussed.
EN
The aim of the paper is to present the development and numerical application of the elasto-viscoplastic Chaboche model. The detailed description of several variants of Chaboche model. The detailed description of several variants of Chaboche model is given, with the material parameters specified. The dynamic analysis of the circular steel plate, compared with the experiments, illustrates the practical application of the described model. For the sake of introducing the Chaboche model into the commercial program MSC.Marc system the user-defined subroutine UVSCPL has been applied.
PL
Celem artykułu jest prezentacja rozwoju i numerycznej aplikacji sprężysto-lepkoplastycznego modelu Chaboche'a. Przedstawione są szczegółowe opisy kilku wariantów modelu wraz z parametrami materiałowymi. Dynamiczna analiza kołowej płyty stalowej, która jest porównywana z wynikami eksperymentalnymi, ilustruje praktyczne zastosowanie opisywanego modelu. Do wprowadzenia modelu Chaboche'a do komercyjnego programu MSC.Marc użyta jest procedura UVSCPL.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.