Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sub-zero temperatures
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Praca zwiera wyniki badań mrozoodporności oraz wpływu temperatur ujemnych na zmiany parametrów geotechnicznych żużla wielkopiecowego o uziarnieniu 0÷63 mm, pochodzącego ze składowiska „Pleszów” w Krakowie. Zakres badań obejmował oznaczenie uziarnienia oraz parametrów charakteryzujących zagęszczalność (wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu), wytrzymałość na ścinanie (kąt tarcia wewnętrznego i spójność) oraz wodoprzepuszczalności (współczynnik filtracji). Badania przeprowadzono na materiale wyjściowym oraz poddanym 15 cyklom mrożenia i rozmrażania. Analizę wyników badań przeprowadzono w aspekcie oceny przydatności przedmiotowego żużla do celów budownictwa ziemnego, w szczególności drogowego.
EN
This paper presents the test results of freeze resistance as well as the impact of sub-zero temperatures on the geotechnical parameters of blast furnace slag with graining-size distribution 0-63 mm from ”Pleszow” storage yard in Krakow. The scope of research include marking of the graining and parameters for compactibility (optimal humidity, inner humidity and coherence), shear strength (internal friction angle and coherence) as well as water-permeability (filtration coefficient). The tests were performed on stock and then 15 cycles of freezing and defrosting. The results analysis was performed in respect of suitability assessment of the slag for the purposes of ground construction, particularly road construction.
PL
Temperatura jest jednym z podstawowych czynników, które powodują zmiany właściwości fizycznych magnesów trwałych. Zmiany właściwości magnetycznych magnesów trwałych pod wpływem temperatury opisują współczynniki temperaturowe remanencji i koercji. Wartości te pozwalają przewidzieć zmiany właściwości magnetycznych magnesów trwałych w temperaturach wyższych od temperatury pokojowej. Wraz z rozszerzeniem się obszaru zastosowań magnesów trwałych zmienia się też zakres temperatur, w których one pracują. Coraz częściej są to temperatury ujemne, przykładem tego są np. rozruszniki samochodowe. Zmiana właściwości magnetycznych magnesów trwałych zależy głównie od rodzaju zastosowanego materiału magnetycznego, natomiast zmiana właściwości mechanicznych zależy głównie od rodzaju zastosowanego tworzywa spajającego. W artykule przedstawiono wpływ temperatur ujemnych na właściwości magnetyczne i mechaniczne dielektromagnesów Nd-Fe-B.
EN
Temperature is one of the basic factors affecting physical properties of permanent magnets. Changes in magnetic properties of permanent magnets due to temperature are described with temperature coefficients of remanence and coercive force. Values of temperature coefficients of remanence and coercive force allow prediction of changes in magnetic properties of permanent magnets at temperatures higher than room temperature. Expansion of permanent magnets application area is accompanied with changes in their working temperature range. More and more common are sub-zero temperatures, as is the case of car starter motors. Change in magnetic properties of permanent magnets depends mostly on type of magnetic material used, whereas change in mechanical properties depends mostly on binding agent used. Preliminary investigations evidenced improvement of mechanical properties in sub-zero temperatures. The paper discusses effects of sub-zero temperatures to magnetic and mechanical properties of Nd-Fe-B dielectromagnets.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.