Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  projektowanie maszyn elektrycznych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono model silnika elektrycznego górniczego chłodzonego wodą do obliczeń pola temperatury oraz sprawności energetycznej. Do jego opracowania wykorzystano autorską metodę zmodyfikowanych sieci cieplnych. W elementach konstrukcyjnych silnika elektrycznego dużej mocy chłodzonego wodą występuje bardzo duża nierównomierność rozkładu temperatury, potwierdzona zarówno pomiarami, jak i obliczeniami. W utworzonym modelu silnika indukcyjnego straty mocy w uzwojeniu stojana oraz w klatce wirnika obliczone są przy uwzględnieniu występującego w nich rozkładu temperatury. Przy sporządzaniu bilansu mocy czynnej i strat uwzględniono również straty mocy w pakietowanym rdzeniu stojana oraz straty w łożyskach i straty wentylacyjne. Za pomocą modelu można obliczyć sprawność energetyczną silnika elektrycznego w warunkach panujących w podziemiach kopalń przy zadanej temperaturze wlotowej wody i temperaturze otoczenia oraz zadanym wydatku wody chłodzącej. Przykładowe obliczenia sprawności energetycznej oraz pola temperatury wykonano dla silnika elektrycznego górniczego o mocy 400 kW i napięciu znamionowym 1000 V. Wykonany na podstawie modelu program komputerowy może być wykorzystany w systemach komputerowego wspomagania projektowania nowych energooszczędnych silników elektrycznych górniczych.
EN
Model of water-cooled mine electric motor is presented in the paper. This model has been created on the basis of author’s own method of modified thermal networks in order to calculate power efficiency. When constructional elements of high power water-cooled electric motor are investigated, we observe high non-uniformity of temperature distribution, this is verified by calculations and experiments both. In the presented induction motor model, the power losses in stator winding and rotor cage are calculated taking into account the actual temperature distribution. In the power balance (active power/power losses) the power losses in the laminated stator core, bearing losses and windage losses have also been considered. With the help of this model it is possible to calculate power efficiency of electric motor under the conditions occurring down the coal mine at a given temperature of inlet water and ambient temperature and at a given coolant flow rate. The calculation examples of power efficiency and temperature field have been conducted for mine electric motor rated at 400 kW and 1000 V. The computer software developed on the basis of the model may be used in computer-assisted design of new energy-saving mine electric motors.
EN
The paper presents an algorithm and software for the optimal design of permanent magnet brushless DC motors. Such motors are powered by DC voltage sources via semiconductor switches connected to the motor phase belts. The software is adjusted to the design of motors with NdFeB high energy density magnets. An attention has been given to issues important in the design of the motors, i.e., permanent magnet selection, structure of magnetic circuit, and armature windings. Particularly, precision of calculation of the permanent magnet operating point, visualization of selection process of the winding belts, and magnetic circuit dimensioning have been investigated. The authors have been trying to make the equations more specific and accurate than those presented in the literature. The user software interface allows changes in the magnetic circuit dimensions, and in the winding parameters. It is possible to examine simultaneously the influence of these changes on the calculation results. The software operates both with standard and inverted (outer rotor) motor structure. To perform optimization, a non-deterministic method based on the evolution strategy (ž + λ) - ES has been used.
EN
Application possibilities of three non-deterministic algorithms for induction motors optimization have been tested. These are the following algorithms investigated: the swarm optimization algorithm (PSO - Particle Swarm Optimization); the algorithm based on the social behavior of human societies grouped in the civilization (SBBOA - Social Behavior Based Optimization Algorithm), and the immune algorithm (CSA - Clonal Selection Algorithm). The mentioned algorithms, which are similar to the evolution methods, operate on sets (populations) of solutions, but without the use of direct mechanisms of the natural selection and succession. For this reason they are named the non-evolutionary methods. Calculation results of two 3-phase induction motors with double-cage rotor are presented in this paper. The computational experiment shows usefulness of the immune algorithm for the induction motors optimization and rather a non-usefulness for these purposes of the algorithm based on the social behavior.
PL
W pracy rozpatrzono możliwości zastosowania trzech niedeterministycznych algorytmów w optymalizacji maszyn elektrycznych. Zbadano algorytmy optymalizacji: rojowej; bazującej na zachowaniach społeczeństw tworzących cywilizację; immunologiczny. W tych algorytmach, podobnie jak w metodach ewolucyjnych, operuje się na zbiorach (populacjach) rozwiązań, jednak nie wykorzystując bezpośrednio mechanizmów doboru naturalnego oraz dziedziczenia. Eksperymenty obliczeniowe wykonane na przykładzie optymalizacji trójfazowych silników indukcyjnych dwu klatkowych wykazały m.in. dużą przydatność algorytmu immunologicznego oraz nieprzydatność algorytmu opartego na zachowaniach społeczeństw. Natomiasl algorytm optymalizacji rojowej jest wprawdzie skuteczny, ale prowadzi do gorszych wyników niż algorytm ewolucyjny oraz strategia ewolucyjna (μ + λ)-ES.
PL
W pracy przedstawiono trzy wybrane metody definiowania kar za przekroczenie ograniczeń przy optymalizacji w obszarze ograniczonym. Wykonane eksperymenty obliczeniowe wykazały, że najbardziej efektywna jest metoda samoczynnej adaptacji przystosowań, zwłaszcza dla silników o większej mocy znamionowej oraz przy nałożeniu restrykcyjnych ograniczeń dotyczących sprawności oraz parametrów rozruchowych.
EN
The paper presents three selected methods to define of the penalty for constraints violation in constrained optimization. Calculation experiments indicates, that most effective is the self adaptive fitness method, especially in application to the motors with greater rated power and more restrictive constraints concerning starting parameters.
PL
Opracowanie przedstawia, w formie syntetycznej, przegląd tematyki prac naukowo-badawczych prowadzonych w Zakładzie Maszyn Elektrycznych podczas ostatnich blisko 10 lat.
EN
The paper presents in comprehensive form a survey of the works conducted in Chair of Electrical Machines since 1996.
7
Content available remote Performance enhancements of electrical machines by the use of new HTSC-material
EN
Newest improvements of High Temperature Superconductors (HTSC) regarding the increase of the critical current density JC and the field trapping capability most notably at the temperature of liquid nitrogen (LN2) encourage the application of this material in the field of electrical machines with highly improved performance data. HTSCs in the form of strands for excitation windings as well as HTSC-bulks may be taken into consideration for the machine constructions with an intensified energy conversion process. Hence these improved materials enable new and interesting design features, which are well adapted to the improved JC capability.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.