Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  siatkówka oka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Analiza przyczyn pogorszenia ostrości widzenia w warunkach skotopowych
PL
Widzenie w warunkach skotopowych to, nieco upraszczając, widzenie w warunkach nocnych. Dokonując ilościowego uściślenia powiemy, że to widzenie w warunkach, w których luminancja obserwowanej sceny mieści się w zakresie od 10-6 cd/m2 (niezachmurzone niebo w bezksiężycową noc) do około 10-2 cd/m2 (noc z pełnią księżyca). W tych warunkach średnie pole powierzchni źrenicy jest równe około 45 mm2. Daje to oświetlenie siatkówki oka równe od 10-4 do 10-0,22 trolandów skotopowych. Przy takich poziomach oświetlenia siatkówki widzenie jest niemal wyłącznie widzeniem pręcikowym, gdyż czopki nie są aktywowane ze względu na ich zbyt niską czułość. Widzenie pręcikowe jest ze swej natury widzeniem mniej ostrym niż widzenie czopkowe, co wynika z mniejszej gęstości upakowania pręcików w centralnej siatkówce i zgrupowania ich w pola recepcyjne o większej powierzchni od powierzchni czopkowych pól recepcyjnych. W dalszym ciągu artykułu zostaną omówione pozaanatomiczne czynniki obniżające ostrość widzenia w warunkach skotopowych.
2
Content available remote Polynomial modeling of retinal vessels for tortuosity measurement
EN
Tortuosity is one of the micro vascular change that is observed in many retinopathies. Its early detection can prevent the progression of various retinopathies to a critical stage at which a person may become blind. Here, we propose a novel method for the measurement of tortuosity by polynomial modeling of retinal vessels for the analysis of hypertensive retinopathy. The proposed method is tested on a set of 30 arteries and 30 veins vessel images collected from the Retinal Vessel Tortuosity Dataset (RET-TORT). Also, 90 vessel segments from Digital Retinal Images for Vessel Extraction (DRIVE) and 149 vessel segments from High Resolution Fundus (HRF) databases are used for tortuosity evaluation. The experimental results demonstrate that the order of the polynomial increases with the increase in the tortuosity of the blood vessels. Hence, the order of the polynomial can be used as a parameter to classify vessels as non-tortuous and tortuous. The results of the method are also evaluated subjectively and the inter-rater agreement analysis is made by using Fleiss Kappa index. The Spearman's rank order correlation coefficient is used to analyze the correlation between the ranking provided by the expert in the RET-TORT database and the ranking obtained by the proposed method. The results demonstrate that this method is capable of evaluating the tortuosity and classify vessel segments into non-tortuous or tortuous effectively.
PL
Artykuł zawiera wyniki badań dotyczące oceny zagrożenia światłem niebieskim siatkówki oka przez urządzenia świetlne ze źródłami światła LED wykorzystywane w motoryzacji. Badaniom podlegały światła do jazdy dziennej oraz lampy robocze obecnie dostępne na rynku, przeznaczone do samodzielnego montażu w pojazdach. Zaprezentowano metodę badań z wykorzystaniem matrycowego miernika luminancji i spektroradiometru. Wykonano niezbędne badania fotometryczne i radiometryczne w celu oceny zagrożenia według normy PN-EN 62471:2010. Uzyskane wyniki badań odniesiono do światłości maksymalnej, współrzędnych chromatyczności i temperatury barwowej najbliższej badanych urządzeń świetlnych.
EN
The article contains results of the research on the assessment of the blue light retinal hazard by lighting devices used in the automotive with LED light sources. The study was subject to daytime running lights and work lamps available on the market for self-assembly in vehicles. The study method was presented using a matrix luminance meter and spectroradiometer. The necessary photometric and radiometric tests were carried out. Assessment of blue light hazard according to the PN-EN 62471: 2010 was made. Obtained results were referred to maximum luminous intensity, chromaticity coordinates and correlated colour temperature of tested devices.
EN
Most of the retinal diseases namely retinopathy, occlusion etc., can be identified through changes exhibited in retinal vasculature of fundus images. Thus, segmentation of retinal blood vessels aids in detecting the alterations and hence the disease. Manual segmentation of vessels requires expertise. It is a very tedious and time consuming task as vessels are only a few pixels wide and extend almost throughout entire span of the fundus image. Employing computational approaches for this purpose would help in efficient retinal analysis. The methodology proposed in this work involves sequential application of image pre-processing, supervised and unsupervised learning and image post-processing techniques. Image cropping, color transformation and color channel extraction, contrast enhancement, Gabor filtering and halfwave rectification are sequentially applied during pre-processing stage. A feature vector is formed from the pre-processed images. Principal component analysis is performed on the feature vector. K-means clustering is executed on this outcome to group pixels as either vessel or non-vessel cluster. Out of the two groups, the identified non-vessel group undergoes an ensemble classification process employing root guided decision tree with bagging, while vessel group is left unprocessed as further processing might increase misclassifications of vessels as non-vessels. The resultant segmented image is formed through combining the results of clustering and ensemble classification process. The vessel segmented output from previous phase is post-processed through morphological techniques. The proposed technique is validated on images from publicly available DRIVE database. The proposed methodology achieves an accuracy of 95.36%, which is comparable with the existing blood vessel segmentation techniques.
5
Content available remote Detection of hard exudates using mean shift and normalized cut method
EN
As diabetic retinopathy (DR) is one of the main causes of loss of vision among diabetic patients, an early detection using automated detection techniques can prevent blindness among diabetic patients. Hard exudates constitute one of the early symptoms of DR and this paper describes a method for its detection using fundus images of retina, employing a combination of morphological operations, mean shift (MS), normalized cut (NC) and Canny's operation. This combined technique avoids over segmentation and at the same time reduces the time complexity while clearly delineating the exudates. Output of the proposed method is evaluated using public databases and produces sensitivity, specificity and accuracy as 98.80%, 98.25% and 98.65%, respectively. The ROC curve gives 0.984 as area under curve. The sensitivity, specificity, accuracy and area under curve of ROC indicate the effectiveness of the method.
7
Content available remote Wpływ zmiennego pola magnetycznego na funkcje narządu wzroku
PL
Artykuł opisuje obserwowane na stanowiskach pracy zjawisko oddziaływania zmiennego pola magnetycznego na narząd wzroku. Rejestrowane wartości indukcji magnetycznej znajdują się w przedziale 2-150mT. Pracownicy sygnalizowali występowanie w tych okolicznościach zaburzenia widzenia. W miejscach pracy, gdzie może występować zmienne pole magnetyczne o wartościach indukcji większych niż 2 mT, personel powinien być poinformowany o możliwości występowania zaburzeń widzenia w celu zapobieżenia ewentualnym wypadkom przy pracy. Obserwowane zjawisko wymaga dalszych szczegółowych badań.
EN
It has been observed that exposure to extremely Iow frequency electro-magnetic fields induce some changes in vision process. Some laboratory workers complained about visual abnormalities during exposure on magnetic field ranged from 2 to 150 mT. It is important to warn and protect persons from harmful influence of this factor in order to avoid accidents at work. Further research is needed to clarify this issue.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.